Sugestie

Przetargi: Likwidacja odpadów


Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ofert dla branży zajmującej się likwidacją odpadów. Zajmujesz się wywozem odpadów, zanieczyszczeń czy utylizacją śmieci - poniższe zamówienia zostały wyszukane za pomocą słów kluczowych i kodów CPV przypisanych do Twojej branży. Oszczędzaj swój czas i pozwól nam wyszukać oferty dla siebie. Nasz 14-dniowy okres próbny pozwoli Państwu ocenić, jak serwis przetargi pomaga w wygrywaniu zamówień publicznych!

Prosimy mieć na uwadze, że oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego, poniżej 30 tys Eur.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 186. Strona: 1 ( z 119)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wodowanie i opróżnianie zbiorników WC nr referencyjny PRL-251-2/2019 22.03.19 04.04.19 10:30 MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
Odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Dobre Miasto 22.03.19 Olsztyński
Usługa prowadzenia Stacji Przeładunkowej dla odpadów o kodzie 20 01 08 oraz odpadów o kodzie 20 02 01, poprzez przyjęcie tych odpadów i ich zagospodarowanie 22.03.19 04.04.19 10:00 Olsztyński
Sprzątanie Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu 22.03.19 Miasto Poznań
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Miasta Pszów 22.03.19 03.04.19 10:00 Rybnicki
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych: niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów segregowanych typu szkło, papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, z kompleksów administrowanych przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie 22.03.19 POLSKA
Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 191212 luzem 22.03.19 Podlaskie
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie 22.03.19 Szczecinecko-pyrzycki
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Milanówek.” 22.03.19 Mazowiecki regionalny
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żukowice w okresie od 1.7.2019 r do 30.6.2021 r 22.03.19 24.04.19 10:00 Legnicko-Głogowski

Wodowanie i opróżnianie zbiorników WC nr referencyjny PRL-251-2/2019

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI

Odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Dobre Miasto

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Dobre Miasto
Miejsce realizacji: PL: Olsztyński

Usługa prowadzenia Stacji Przeładunkowej dla odpadów o kodzie 20 01 08 oraz odpadów o kodzie 20 02 01, poprzez przyjęcie tych odpadów i ich zagospodarowanie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejsce realizacji: PL: Olsztyński

Sprzątanie Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Termy Maltańskie Sp z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Poznań

Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Miasta Pszów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Pszów
Miejsce realizacji: PL: Rybnicki

Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych: niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów segregowanych typu szkło, papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, z kompleksów administrowanych przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego
Miejsce realizacji: POLSKA

Usługi odbioru i zagospodarowania frakcji odpadów o kodzie 191212 luzem

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Podlaskie

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Pyrzyce
Miejsce realizacji: PL: Szczecinecko-pyrzycki

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Milanówek.”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Urząd Miasta Milanówka
Miejsce realizacji: PL: Mazowiecki regionalny

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żukowice w okresie od 1.7.2019 r do 30.6.2021 r

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Żukowice
Miejsce realizacji: PL: Legnicko-głogowski