Sugestie

Przetargi: Likwidacja odpadów


Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ofert dla branży zajmującej się likwidacją odpadów. Zajmujesz się wywozem odpadów, zanieczyszczeń czy utylizacją śmieci - poniższe zamówienia zostały wyszukane za pomocą słów kluczowych i kodów CPV przypisanych do Twojej branży. Oszczędzaj swój czas i pozwól nam wyszukać oferty dla siebie. Nasz 14-dniowy okres próbny pozwoli Państwu ocenić, jak serwis przetargi pomaga w wygrywaniu zamówień publicznych!

Prosimy mieć na uwadze, że oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego, poniżej 30 tys Eur.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 972. Strona: 1 ( z 98)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1.10.2018 r. do 30.9.2020 r. 20.07.18 31.07.18 Starogardzki
Część I. „Czyszczenie czaszy i brzegów zbiornika wodnego Porąbka z zanieczyszczeń”. część II. „Czyszczenie czaszy zbiornika z zanieczyszczeń ZW Tresna”. 20.07.18 28.08.18 10:00 Bielski
(13) Usł. przetw. odpadów oznaczonych w klasyfik. odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane subst. i przedm.) z mechan. obróbki odpadów inne niż wym. w 19 12 11 – RDF balast (luz) 20.07.18 Trójmiejski
Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach 191210,191212 20.07.18 28.08.18 10:00 Miasto Łódź
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gruta, w okresie do 31.12.2018. 20.07.18 21.08.18 09:00 Grudziądzki
Usługa zagospodarowania (transport i przetwarzanie) odpadów komunalnych Numer referencyjny: WSS SP ZOZ DZP 382/46/2018 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania (transport i 19.07.18 27.07.18 Lubelskie
ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH Numer referencyjny: 12/07/18 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych. Przedmiot 19.07.18 31.07.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
ZP/PZO/32/2018 świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych z obiektów jednostek wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania 32 WOG Zamość 19.07.18 26.07.18 Lubelskie
Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych na wezwanie oraz dzierżawa na czas trwania umowy kontenera o pojemności 7m3 w Obwodzie Drogowym w Orzeszkowie. Numer referencyjny: O.PO.D-3.2413.82.2018 19.07.18 27.07.18 Wielkopolskie
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MICHAŁÓW Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKH.271.ZP 3.2018 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, 19.07.18 Świętokrzyskie

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Kaliska w okresie od 1.10.2018 r. do 30.9.2020 r.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Kaliska
Miejsce realizacji: PL: Starogardzki

Część I. „Czyszczenie czaszy i brzegów zbiornika wodnego Porąbka z zanieczyszczeń”. część II. „Czyszczenie czaszy zbiornika z zanieczyszczeń ZW Tresna”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Miejsce realizacji: PL: Bielski

(13) Usł. przetw. odpadów oznaczonych w klasyfik. odpadów kodem 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane subst. i przedm.) z mechan. obróbki odpadów inne niż wym. w 19 12 11 – RDF balast (luz)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: „Eko Dolina” Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Trójmiejski

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach 191210,191212

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Łódź

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gruta, w okresie do 31.12.2018.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Gruta
Miejsce realizacji: PL: Grudziądzki

Usługa zagospodarowania (transport i przetwarzanie) odpadów komunalnych Numer referencyjny: WSS SP ZOZ DZP 382/46/2018 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania (transport i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE
Miejsce realizacji: PL:

ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH Numer referencyjny: 12/07/18 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych. Przedmiot

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SZPITAL KLINICZNY IM. KS. ANNY MAZOWIECKIEJ W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

ZP/PZO/32/2018 świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych z obiektów jednostek wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania 32 WOG Zamość

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: 32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ZAMOŚCIU
Miejsce realizacji: PL:

Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych na wezwanie oraz dzierżawa na czas trwania umowy kontenera o pojemności 7m3 w Obwodzie Drogowym w Orzeszkowie. Numer referencyjny: O.PO.D-3.2413.82.2018

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL:

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MICHAŁÓW Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GKH.271.ZP 3.2018 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY MICHAŁÓW
Miejsce realizacji: PL: