Sugestie

Przetargi: Marketing - badanie rynku

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 248. Strona: 1 ( z 25)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Firma poszukuje agencji PR 1. Oferta PR 1 usługa 14.12.18 21.12.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Obsługa prawna Sądu Rejonowego w Oświęcimiu w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r". Fin. 26/23/2018 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje czynności związane z obsługą 15.12.18 19.12.18 Małopolskie
Działania informacyjno - promocyjne Kontraktu 3B.1 Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 625/JRP/2018/AW Przedmiot zamówienia obejmuje w 15.12.18 Świętokrzyskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągów i przyłączy niskiego ciśnienia w msc. Wejherowo (6 części) 15.12.18 17.01.19 09:00 Pomorskie
Wykonanie opinii stanu technicznego 3 pompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Kościana (64-000) w ul. Nacławskiej, ul. Granicznej oraz ul. Kruszewskiego. Znak sprawy - 23/ZO/2018 14.12.18 21.12.18 Wielkopolskie
Świadczenie usług doradztwa prawnego a w szczególności: - doradztwo prawne w sprawach związanych z zakresem prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności, - doradztwo, konsultacje i opiniowanie w 14.12.18 19.12.18 Małopolskie
Realizacji działań public relations mających na celu upowszechnienie idei i rezultatów projektu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz stworzenie wizerunku Instytutu Badań Edukacyjnych jako 14.12.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Świadczenie kompleksowych usług doradztwa ekonomiczno- finansowego i prawno-podatkowego w zakresie przygotowania do realizacji przez Gminę Miasto Ustka przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa 14.12.18 31.12.18 Pomorskie
1 Wykonanie badań geologicznych gruntu oraz opracowanie opinii geotechnicznej dla zrekultywowanego składowiska odpadów paleniskowych (popiołów, żużli) Mysłowice – Dziećkowice, którego właścicielem 14.12.18 21.12.18 Śląskie
Zakup usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku Kazachskim. Zakup usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku Kazachskim Cel 14.12.18 20.12.18 Śląskie

Firma poszukuje agencji PR 1. Oferta PR 1 usługa

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.12.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: KRATKI.PL MAREK BAL
Miejsce realizacji: PL:

Obsługa prawna Sądu Rejonowego w Oświęcimiu w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r". Fin. 26/23/2018 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje czynności związane z obsługą

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.12.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SĄD REJONOWY W OŚWIĘCIMIU
Miejsce realizacji: PL:

Działania informacyjno - promocyjne Kontraktu 3B.1 Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 625/JRP/2018/AW Przedmiot zamówienia obejmuje w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.12.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągów i przyłączy niskiego ciśnienia w msc. Wejherowo (6 części)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.12.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Pomorskie

Wykonanie opinii stanu technicznego 3 pompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Kościana (64-000) w ul. Nacławskiej, ul. Granicznej oraz ul. Kruszewskiego. Znak sprawy - 23/ZO/2018

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.12.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług doradztwa prawnego a w szczególności: - doradztwo prawne w sprawach związanych z zakresem prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności, - doradztwo, konsultacje i opiniowanie w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.12.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SĄDECKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Miejsce realizacji: PL:

Realizacji działań public relations mających na celu upowszechnienie idei i rezultatów projektu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz stworzenie wizerunku Instytutu Badań Edukacyjnych jako

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.12.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie kompleksowych usług doradztwa ekonomiczno- finansowego i prawno-podatkowego w zakresie przygotowania do realizacji przez Gminę Miasto Ustka przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.12.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY USTKA
Miejsce realizacji: PL:

1 Wykonanie badań geologicznych gruntu oraz opracowanie opinii geotechnicznej dla zrekultywowanego składowiska odpadów paleniskowych (popiołów, żużli) Mysłowice – Dziećkowice, którego właścicielem

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.12.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: TAURON WYTWARZANIE S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Zakup usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku Kazachskim. Zakup usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku Kazachskim

Cel
Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.12.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ALWOOD SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL: