Sugestie

Przetargi: Medycyna

Branża w której znajdują się przetargi na usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego. Dostawy sprzętu medycznego, urządzeń medycznych.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 16 569. Strona: 1 ( z 1657)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Zakup sprzętu medycznego w ramach realizowanego projektu Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego. Całość zamówienia została podzielona na 3 części: Część 1: – Aparat USG – 1 szt. 15.11.18 21.11.18 Lubelskie
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej. 15.11.18 29.11.18 Małopolskie
Udzielenie świadczeń zdrowotnych: dyżury w charakterze ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SP ZOZ „Szpital Powiatowy” w Bochni im. bł. Marty Wieckiej: 15.11.18 29.11.18 Małopolskie
116/K/SKUM/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 1 lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie reumatologii w Poradni Osteoporozy WIM 15.11.18 20.11.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w specjalistycznych zespołach wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - stacja Chrzanów, przez lekarzy systemu. 15.11.18 16.11.18 Małopolskie
Usługa przeprowadzenia testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej znajdującej się w SPZOZ w Szamotułach. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie testów 15.11.18 28.11.18 Wielkopolskie
Świadczenie usług medycznym środkiem transportu na wezwanie, na rzecz pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Numer referencyjny: 15.11.18 23.11.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Odbiór nieczystości stałych oraz odbiór i utylizację odpadów pochodzenia medycznego Numer referencyjny: 10/2018 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze nieczystości stałych- 15.11.18 23.11.18 Lubelskie
Pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Dziecięcego z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej i Izbą Przyjęć Dziecięcą Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. 15.11.18 21.11.18 Zachodniopomorskie
OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH W ZAKRESIE KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY - KOC I UMOWĄ PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 15.11.18 21.11.18 Dolnośląskie

Zakup sprzętu medycznego w ramach realizowanego projektu Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego. Całość zamówienia została podzielona na 3 części: Część 1: – Aparat USG – 1 szt.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 15.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: FUNDACJA ROZWOJU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
Miejsce realizacji: PL:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITAL POWIATOWY IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ
Miejsce realizacji: PL:

Udzielenie świadczeń zdrowotnych: dyżury w charakterze ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SP ZOZ „Szpital Powiatowy” w Bochni im. bł. Marty Wieckiej:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITAL POWIATOWY IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ
Miejsce realizacji: PL:

116/K/SKUM/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 1 lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie reumatologii w Poradni Osteoporozy WIM

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w specjalistycznych zespołach wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - stacja Chrzanów, przez lekarzy systemu.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Usługa przeprowadzenia testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej znajdującej się w SPZOZ w Szamotułach. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie testów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług medycznym środkiem transportu na wezwanie, na rzecz pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Numer referencyjny:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MAZOWIECKIE SPECJALISTYCZNE CENTRUM ZDROWIA IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZA W PRUSZKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Odbiór nieczystości stałych oraz odbiór i utylizację odpadów pochodzenia medycznego Numer referencyjny: 10/2018 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze nieczystości stałych-

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W RADECZNICY
Miejsce realizacji: PL:

Pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Dziecięcego z Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej i Izbą Przyjęć Dziecięcą Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE
Miejsce realizacji: PL:

OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH W ZAKRESIE KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY - KOC I UMOWĄ PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA WE WROCŁAWIU
Miejsce realizacji: PL: