Sugestie

Przetargi: Medycyna - farmaceutyki i inne produkty lecznicze

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 5 622. Strona: 1 ( z 563)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Dostawa urządzeń dla Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych w Zakładzie Genetyki Pn-171/18/IM 16.10.18 21.11.18 10:00 POLSKA, Miasto Warszawa
Leki (produkty farmaceutyczne) do programów lekowych 16.10.18 03.12.18 10:45 Świętokrzyskie
Dostawa leków w ramach Terapeutycznych Programów Zdrowotnych 16.10.18 21.11.18 08:00 POLSKA
Dostawa produktu leczniczego: Pegfligrastym, Lipegfligrastym, Paliwizumab 16.10.18 22.11.18 09:00 Miasto Poznań
Dostawa produktów leczniczych 16.10.18 22.11.18 10:00 Miasto Wrocław
Dostawa preparatów dezynfekcyjnych 16.10.18 22.11.18 11:00 Białostocki
Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnego sprzętu okulistycznego, kolumn, filtrów, czujnika i klatki dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-bad 16.10.18 29.10.18 Białostocki
Zakup i dostawa produktów leczniczych w tym produktów leczniczych w trybie importu docelowego oraz wyrobów medycznych 16.10.18 23.11.18 09:00 POLSKA
ZP/BZP/383/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej - Zadania 16.10.18 21.11.18 10:00 Miasto Wrocław
Dostawa produktów leczniczych niwolumab oraz glekaprewir + pibrentaswir do 30.6.2019 r. 16.10.18 21.11.18 09:30 Bytomski

Dostawa urządzeń dla Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych w Zakładzie Genetyki Pn-171/18/IM

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa
POLSKA

Leki (produkty farmaceutyczne) do programów lekowych

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej
Miejsce realizacji: PL: Świętokrzyskie

Dostawa leków w ramach Terapeutycznych Programów Zdrowotnych

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: POLSKA

Dostawa produktu leczniczego: Pegfligrastym, Lipegfligrastym, Paliwizumab

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Ginekologiczno–Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medyczngo im. Karola Marcinkowskiego
Miejsce realizacji: PL: Miasto Poznań

Dostawa produktów leczniczych

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
Miejsce realizacji: PL: Miasto Wrocław

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
Miejsce realizacji: PL: Białostocki

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnego sprzętu okulistycznego, kolumn, filtrów, czujnika i klatki dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-bad

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Miejsce realizacji: PL: Białostocki

Zakup i dostawa produktów leczniczych w tym produktów leczniczych w trybie importu docelowego oraz wyrobów medycznych

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
Miejsce realizacji: POLSKA

ZP/BZP/383/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej - Zadania

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Politechnika Wrocławska
Miejsce realizacji: PL: Miasto Wrocław

Dostawa produktów leczniczych niwolumab oraz glekaprewir + pibrentaswir do 30.6.2019 r.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu
Miejsce realizacji: PL: Bytomski