Sugestie

Przetargi: Medycyna - sprzęt


Dziękujemy za zainteresowanie naszą usługą. Nasz portal to obszerna baza zamówień publicznych, informacji o przetargach, zapytań ofertowych i innych postępowań. Od 12 lat dostarczamy naszym klientom powiadomienia o przetargach na maila. Nasz portal zamówień publicznych opiera się na ponad 10.000 źródeł - zarówno publicznych jak i prywatnych. Zapraszamy do rejestracji na darmowy 7-dniowy test, w trakcie którego dostarczymy informacje z wybranego przez Państwa zakresu.
Poniżej znajdą Państwo przetargi z branży medycznej dotyczące dostaw sprzętu, aparatury i wyposażenia szpitali, przychodni i ośrodków zdrowia.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 15 876. Strona: 1 ( z 1588)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Dostawa urządzeń dla Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych w Zakładzie Genetyki Pn-171/18/IM 16.10.18 21.11.18 10:00 POLSKA, Miasto Warszawa
Dostawa sterylnego sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku 16.10.18 23.11.18 09:00 Miasto Poznań
Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów neuroradiologicznych dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa WSZZ w Kielcach 16.10.18 22.11.18 10:00 POLSKA
Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnego sprzętu okulistycznego, kolumn, filtrów, czujnika i klatki dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-bad 16.10.18 29.10.18 Białostocki
Dostawa wyposażenia medycznegoDostawa wyposażenia medycznego 16.10.18 29.10.18 09:00 Katowicki
Zakup i dostawa produktów leczniczych w tym produktów leczniczych w trybie importu docelowego oraz wyrobów medycznych 16.10.18 23.11.18 09:00 POLSKA
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i narzędzi elektrochirurgicznych wraz z dzierżawą generatorów na okres 24 miesięcy 16.10.18 22.11.18 10:00 POLSKA, Białostocki
Dostawa specjalistycznego sprzętu jednorazowego dla Działu Perfuzji Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 16.10.18 20.11.18 10:00 Miasto Łódź
Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów kardiochirurgicznych i hemodynamicznych 16.10.18 21.11.18 10:30 Miasto Warszawa
Dostawa produktów leczniczych 16.10.18 21.11.18 10:00 Katowicki

Dostawa urządzeń dla Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych w Zakładzie Genetyki Pn-171/18/IM

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa
POLSKA

Dostawa sterylnego sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ
Miejsce realizacji: PL: Miasto Poznań

Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów neuroradiologicznych dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa WSZZ w Kielcach

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Miejsce realizacji: POLSKA

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnego sprzętu okulistycznego, kolumn, filtrów, czujnika i klatki dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-bad

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Miejsce realizacji: PL: Białostocki

Dostawa wyposażenia medycznegoDostawa wyposażenia medycznego

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Miejsce realizacji: PL: Katowicki

Zakup i dostawa produktów leczniczych w tym produktów leczniczych w trybie importu docelowego oraz wyrobów medycznych

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
Miejsce realizacji: POLSKA

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i narzędzi elektrochirurgicznych wraz z dzierżawą generatorów na okres 24 miesięcy

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Miejsce realizacji: PL: Białostocki
POLSKA

Dostawa specjalistycznego sprzętu jednorazowego dla Działu Perfuzji Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Miejsce realizacji: PL: Miasto Łódź

Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów kardiochirurgicznych i hemodynamicznych

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Instytut Kardiologii
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Dostawa produktów leczniczych

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 16.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Miejsce realizacji: PL: Katowicki