Sugestie

Przetargi: Nadzór budowlany


Informujemy o przetargach publicznych, zapytaniach ofertowych na nadzór budowlany, inwestorski czy pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Oferty wyszukujemy na podstawie kodów CPV oraz słów kluczowych. Nasza baza zamówień obejmuje źródła państwowe oraz prywatne.

Przetargi.info pomaga w dotarciu dokładnie do tych przetargów które odpowiadają profilowi Twojej firmy.

Zarejestruj się na 7-dniowy darmowy okres próbny i startuj w przetargach.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 600. Strona: 1 ( z 60)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn.: „Przebudowa ulicy Godebskiego w Gdyni” Numer referencyjny: EZP.271.13.2019 1. Przedmiotem 25.03.19 09.04.19 Pomorskie
„Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Budowa 2 wiat drewnianych dla zwierząt na pastwiskach” (Zadanie 13 HRP)- WYPAS 09/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na nadzorze 26.03.19 02.04.19 Podlaskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Zawodowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 25.03.19 02.04.19 Podlaskie
Pełnienie nadzorów inwestorskich nad realizacją inwestycji obejmującej Zaprojektowanie i wykonanie robót 25.03.19 Nowotarski
Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie infrastruktury pasażerskiej na stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby pasażerów 25.03.19 30.04.19 10:30 POLSKA
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa przepustów, mostków, brodów oraz zabudowa przeciwerozyjna skarp potoków na terenach górskich w Nadleśnictwie Baligród” 25.03.19 11.04.19 09:00 Podkarpackie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła – roboty budowlane” 25.03.19 09.04.19 10:00 Gdański
Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z219/17 – szkolenia dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i GeodezjiKurs modelowania danych 3D w programie RevitSzkolenie z AutoCADKurs obsługi UAVWarunki kontraktowe FIDIC w praktyce i procesie inwestycyjnym 25.03.19 29.03.19 11:45 Koszaliński
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: »Budowa budynku z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej« 25.03.19 Żyrardowski
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia pn.: „Rozbudowa ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Ustronnej do skrzyżowania z ul. Budziwojską oraz budowie kanalizacji deszczowej” (...) 25.03.19 Rzeszowski

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania pn.: „Przebudowa ulicy Godebskiego w Gdyni” Numer referencyjny: EZP.271.13.2019 1. Przedmiotem

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI
Miejsce realizacji: PL:

„Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Budowa 2 wiat drewnianych dla zwierząt na pastwiskach” (Zadanie 13 HRP)- WYPAS 09/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na nadzorze

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Zawodowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE
Miejsce realizacji: PL:

Pełnienie nadzorów inwestorskich nad realizacją inwestycji obejmującej Zaprojektowanie i wykonanie robót

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Miejsce realizacji: PL: Nowotarski

Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie infrastruktury pasażerskiej na stacji Warszawa Gdańska do obsługi zwiększonej liczby pasażerów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Miejsce realizacji: POLSKA

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa przepustów, mostków, brodów oraz zabudowa przeciwerozyjna skarp potoków na terenach górskich w Nadleśnictwie Baligród”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród
Miejsce realizacji: PL: Podkarpackie

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła – roboty budowlane”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Miejsce realizacji: PL: Gdański

Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z219/17 – szkolenia dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i GeodezjiKurs modelowania danych 3D w programie RevitSzkolenie z AutoCADKurs obsługi UAVWarunki kontraktowe FIDIC w praktyce i procesie inwestycyjnym

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Politechnika Koszalińska
Miejsce realizacji: PL: Koszaliński

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: »Budowa budynku z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej«

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Miejsce realizacji: PL: Żyrardowski

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia pn.: „Rozbudowa ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Ustronnej do skrzyżowania z ul. Budziwojską oraz budowie kanalizacji deszczowej” (...)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz zamawiającego – Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski
Co zapewniamy?
  • Największa baza ofert
  • Spersonalizowane profile wyszukiwania
  • Codzienne powiadomienia wysyłane mailem
  • Wsparcie naszych konsultantów
  • Eksport do pliku xls
Nasze źródła:
  • Biuletyn Zamówień Publicznych
  • TED
  • Biuletyny Informacji Publicznej
  • Prasa i Internet