Sugestie

Przetargi: Ochrona mienia


Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ogłoszeń dla firm ochroniarskich. Oferty zostały wyszukane w Internecie, prasie oraz oficjalnych źródłach. Nasza firma pomaga w dotarciu do ofert dotyczących ochrony i konwojowania, które są interesujące dla Twojej firmy.

Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do Twoich potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 114. Strona: 2 ( z 12)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z opracowaniem dokumentacji budowlanej, dla obiektu Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3 ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT 19.06.18 28.06.18 Śląskie
Usługa polegającą na całodobowej stałej ochronie realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie położonym przy ul. Piłsudskiego 15/17 we Wrocławiu. 19.06.18 27.06.18 Dolnośląskie
Usługę ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie znak Sprawy/Nr Referencyjny: O.232-1a/18 4. Usługa będzie świadczona w sposób ciągły, tj. całodobowo, we wszystkie dni tygodnia (w tym w 19.06.18 22.06.18 Lubelskie
WM/SZP/US/62/2018/S ochrona fizyczna Obiektu, w tym także ochrona mienia znajdującego się na terenie Obiektu oraz osób w nim przebywających, obsługa CMG oraz zapewnienie zmotoryzowanej grupy 19.06.18 21.06.18 Dolnośląskie
Dostosowanie ochrony obiektów do obowiązujących przepisów, budynek nr 1 i 75, Al. Wojska Polskiego 250 Szczecin 18.06.18 28.06.18 Zachodniopomorskie
O.Lu.Z-13.2415.1.2018 usługa dozorowania pomieszczeń biurowych, budynku magazynowego, parkingu oraz terenu przyległego do budynku będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 18.06.18 25.06.18 Lubelskie
Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej robót, wykonanie których umożliwi spełnianie wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej i zapewni wymaganą długość dojść ewakuacyjnych z budynku 18.06.18 22.06.18 Podlaskie
Opracowanie aneksu do ekspertyzy ppoż. i scenariusza pożaru. I. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie: 1.1. aneksu do ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynku 18.06.18 22.06.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kontrola biletów w autobusach MPK oraz kontrola czystości przystanków autobusowych, w okresie od 1 do 31 lipca 2018r. Zleceniobiorca zobowiązany jest w ramach realizacji umowy zlecenia do: 1. 18.06.18 22.06.18 Kujawsko-Pomorskie
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w oparciu o sporządzoną ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Postanowieniami KW PSP w Katowicach oraz posiadaną dokumentacją 18.06.18 31.07.18 Śląskie

Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z opracowaniem dokumentacji budowlanej, dla obiektu Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3 ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SĄD OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Usługa polegającą na całodobowej stałej ochronie realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie położonym przy ul. Piłsudskiego 15/17 we Wrocławiu.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ATENA & HJW SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Usługę ochrony osób i mienia Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie znak Sprawy/Nr Referencyjny: O.232-1a/18 4. Usługa będzie świadczona w sposób ciągły, tj. całodobowo, we wszystkie dni tygodnia (w tym w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE
Miejsce realizacji: PL:

WM/SZP/US/62/2018/S ochrona fizyczna Obiektu, w tym także ochrona mienia znajdującego się na terenie Obiektu oraz osób w nim przebywających, obsługa CMG oraz zapewnienie zmotoryzowanej grupy

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WROCŁAWSKIE MIESZKANIA SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Dostosowanie ochrony obiektów do obowiązujących przepisów, budynek nr 1 i 75, Al. Wojska Polskiego 250 Szczecin

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W SZCZECINIE
Miejsce realizacji: PL:

O.Lu.Z-13.2415.1.2018 usługa dozorowania pomieszczeń biurowych, budynku magazynowego, parkingu oraz terenu przyległego do budynku będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W LUBLINIE REJON W LUBARTOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej robót, wykonanie których umożliwi spełnianie wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej i zapewni wymaganą długość dojść ewakuacyjnych z budynku

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie aneksu do ekspertyzy ppoż. i scenariusza pożaru. I. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie: 1.1. aneksu do ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynku

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU
Miejsce realizacji: PL:

Kontrola biletów w autobusach MPK oraz kontrola czystości przystanków autobusowych, w okresie od 1 do 31 lipca 2018r. Zleceniobiorca zobowiązany jest w ramach realizacji umowy zlecenia do: 1.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w oparciu o sporządzoną ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Postanowieniami KW PSP w Katowicach oraz posiadaną dokumentacją

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA W KATOWICACH
Miejsce realizacji: PL: