Sugestie

Przetargi: Ochrona mienia


Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ogłoszeń dla firm ochroniarskich. Oferty zostały wyszukane w Internecie, prasie oraz oficjalnych źródłach. Nasza firma pomaga w dotarciu do ofert dotyczących ochrony i konwojowania, które są interesujące dla Twojej firmy.

Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do Twoich potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 114. Strona: 3 ( z 12)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
450000/271/11/2018-ZAP wykonywanie usługi całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach II Oddziału ZUS w Warszawie 18.06.18 22.06.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Roboty budowlane 208/2018 Adres: Stare Miasto Obmiar/powierzchnia: budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony, w zabudowie zwartej. Opis robót: remont dachu Imformacje dodatkowe: budynek jest w 15.06.18 29.06.18 Wielkopolskie
Świadczenie usługi elektronicznej ochrony(monitoringu) obiektu Rejonu i Obwodu Drogowego Rejonu w Lipianach w terminie od 01.07.2018 r.- 01.07.2020 r. ( 24 miesiące) 15.06.18 22.06.18 Zachodniopomorskie
Dokumentacja projektowa pn. „ Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejących obiektów oraz infrastruktury leśnego ośrodka edukacyjnego Stampnica" w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 15.06.18 22.06.18 Opolskie
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Rynek w Pułtusku, (strefa ochrony konserwatorskiej) - wymianę sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki opadowe i 14.06.18 22.06.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Całodobowa ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 12.06.18 22.06.18 Mazowiecki regionalny
WNP-008542 Usługa ochrony zamykanie i otwieranie dworca w Żarowie 18.06.18 21.06.18 Dolnośląskie
AMZP-WZ-2223-346/2018 Usługa ochrony transportu wartości pieniężnych z banku do siedziby Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bez udziału kasjera 15.06.18 22.06.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Konsultacje oraz doradztwo techniczne w zakresie stworzenia oraz optymalizacji technologii i receptury produktu dla płyt specjalnego stosowania Cel zamówienia Dotyczy projektu pod nazwą: „Kompleksowe 16.06.18 23.06.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, obejmujacej dostosowanie budynku „Dworu Mejera” w miejscowosci 15.06.18 25.06.18 Podlaskie

450000/271/11/2018-ZAP wykonywanie usługi całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach II Oddziału ZUS w Warszawie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II ODDZIAŁ W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Roboty budowlane 208/2018 Adres: Stare Miasto Obmiar/powierzchnia: budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony, w zabudowie zwartej. Opis robót: remont dachu Imformacje dodatkowe: budynek jest w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ S.A.W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usługi elektronicznej ochrony(monitoringu) obiektu Rejonu i Obwodu Drogowego Rejonu w Lipianach w terminie od 01.07.2018 r.- 01.07.2020 r. ( 24 miesiące)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE REJON W LIPIANACH
Miejsce realizacji: PL:

Dokumentacja projektowa pn. „ Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejących obiektów oraz infrastruktury leśnego ośrodka edukacyjnego Stampnica" w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: NADLEŚNICTWO KĘDZIERZYN
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Rynek w Pułtusku, (strefa ochrony konserwatorskiej) - wymianę sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki opadowe i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY PUŁTUSK
Miejsce realizacji: PL:

Całodobowa ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 12.06.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Miejsce realizacji: PL: Mazowiecki regionalny

WNP-008542 Usługa ochrony zamykanie i otwieranie dworca w Żarowie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WE WROCŁAWIU
Miejsce realizacji: PL:

AMZP-WZ-2223-346/2018 Usługa ochrony transportu wartości pieniężnych z banku do siedziby Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bez udziału kasjera

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
Miejsce realizacji: PL:

Konsultacje oraz doradztwo techniczne w zakresie stworzenia oraz optymalizacji technologii i receptury produktu dla płyt specjalnego stosowania Cel zamówienia Dotyczy projektu pod nazwą: „Kompleksowe

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MERCOR S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, obejmujacej dostosowanie budynku „Dworu Mejera” w miejscowosci

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
Miejsce realizacji: PL: