Sugestie

Przetargi: Ochrona przeciwpożarowa

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 590. Strona: 1 ( z 59)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Dostawa 4000 kg uniwersalnego syntetycznego środka pianotwórczego o następujących parametrach: Stężenie dozowania (jako środek gaśniczy): 3%. Grupa pożarów: A i B. Rodzaj piany gaśniczej: 20.05.19 31.05.19 Podlaskie
Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących schodów zewnętrznych Numer referencyjny: GKLP.271.10.2019 Przedmiotem 20.05.19 05.06.19 Kujawsko-Pomorskie
Remont klatki schodowej po pożarze oraz malowanie części elewacji -budynek mieszkalny przy ul. 63 Pułku Piechoty 77 w Toruniu 20.05.19 23.05.19 Kujawsko-Pomorskie
Robót budowlanych związanych z wydzieleniem i oddymianiem klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Roboty budowlane w PS w Mikorzynie - MIKORZYN 20.05.19 29.05.19 Wielkopolskie
36/19 Dostosowanie wieży basztowej szybu Iz ( nr inw. 1-200-50000021) KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” w zakresie możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji ludzi oraz 20.05.19 03.06.19 Śląskie
Przebudowa i modernizacja pokoi w budynku szpitalnym JUBILAT I wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż"- Numer referencyjny: 9/2019 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót 20.05.19 12.06.19 Kujawsko-Pomorskie
Wymiana komór dezynfekcyjnych wraz z adaptacja pomieszczeń stacji mycia łóżek w Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie Numer referencyjny: PN-95/19/ZS 1. Przedmiotem 20.05.19 06.06.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Dostawa silnika dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice gr.311-1 1SILNIK DSKG-100 L-2 3,0KW 500V 2905 OBR.MIN 3XFAZOWY KLATKOWY PRZECIWWYBUCHOWY W OSŁONIE OGNIOSZCZELNEJ 17.05.19 22.05.19 Śląskie
Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele "Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej" w Gliwacach. Zadanie 6 - Wewnętrzne instalacje sanitarne Przedmiotem zamówienia jest dostawa , 18.05.19 17.06.19 Śląskie
Przetarg na zadania pn. Zadanie nr 1: Modernizacja instalacji dozowania chemii na oczyszczalni ścieków w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim Zadanie nr 2: Wydzielenie linii wody surowej do 17.05.19 06.06.19 Wielkopolskie

Dostawa 4000 kg uniwersalnego syntetycznego środka pianotwórczego o następujących parametrach: Stężenie dozowania (jako środek gaśniczy): 3%. Grupa pożarów: A i B. Rodzaj piany gaśniczej:

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU
Miejsce realizacji: PL:

Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących schodów zewnętrznych Numer referencyjny: GKLP.271.10.2019 Przedmiotem

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA
Miejsce realizacji: PL:

Remont klatki schodowej po pożarze oraz malowanie części elewacji -budynek mieszkalny przy ul. 63 Pułku Piechoty 77 w Toruniu

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W TORUNIU
Miejsce realizacji: PL:

Robót budowlanych związanych z wydzieleniem i oddymianiem klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Roboty budowlane w PS w Mikorzynie - MIKORZYN

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY KĘPNO
Miejsce realizacji: PL:

36/19 Dostosowanie wieży basztowej szybu Iz ( nr inw. 1-200-50000021) KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” w zakresie możliwości zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji ludzi oraz

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KWK BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa i modernizacja pokoi w budynku szpitalnym JUBILAT I wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż"- Numer referencyjny: 9/2019 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: 22 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIECHOCINKU
Miejsce realizacji: PL:

Wymiana komór dezynfekcyjnych wraz z adaptacja pomieszczeń stacji mycia łóżek w Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie Numer referencyjny: PN-95/19/ZS 1. Przedmiotem

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa silnika dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice gr.311-1 1SILNIK DSKG-100 L-2 3,0KW 500V 2905 OBR.MIN 3XFAZOWY KLATKOWY PRZECIWWYBUCHOWY W OSŁONIE OGNIOSZCZELNEJ

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele "Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej" w Gliwacach. Zadanie 6 - Wewnętrzne instalacje sanitarne Przedmiotem zamówienia jest dostawa ,

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: AEROKLUB GLIWICKI
Miejsce realizacji: PL:

Przetarg na zadania pn. Zadanie nr 1: Modernizacja instalacji dozowania chemii na oczyszczalni ścieków w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim Zadanie nr 2: Wydzielenie linii wody surowej do

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 17.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PERN S.A.
Miejsce realizacji: PL: