Sugestie

Przetargi: Ochrona środowiska

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 277. Strona: 1 ( z 28)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Usługa w zakresie produkcji ok. 3 minutowego filmu oraz kilkunastosekundowej zapowiedzi, dotyczących bezpieczeństwa stosowania szczepionek w wersjach: przygotowanej do emisji w TV i w wersji 15.11.18 20.11.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Działania edukacyjne oraz promocyjno-informacyjne dla Projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z odpadów ulegających 16.11.18 Pomorskie
Wykonanie usługi szczegółowego monitoringu przyrodniczego w związku z zadaniem: "Odbudowa dwóch suchych zbiorników w leśnictwie Saby oddz. 256 c" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 16.11.18 Dolnośląskie
Wykonanie usługi szczegółowego monitoringu przyrodniczego w związku z zadaniem "Odbudowa dwóch suchych zbiorników w leśnictwie Sarby oddz. 256 c"" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 16.11.18 Dolnośląskie
Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa - Etap I - Budowa kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa wraz z infrastrukturą 16.11.18 Wielkopolskie
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Dziwnów Numer referencyjny: WZP.271.14.2018 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu inwentaryzacji i waloryzacji 15.11.18 23.11.18 Zachodniopomorskie
Stworzenie Nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Na Działkach Nr 1613/4, 1613/11 w Targowisku Numer referencyjny: In. 271.26.2018 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 15.11.18 04.12.18 Małopolskie
Audyt projektu Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania audytu zewnętrznego dotyczącego projektu pn: „Zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów wraz z zakupem i montażem stacjonarnych 15.11.18 26.11.18 Dolnośląskie
Obsługa urządzeń i instalacji obszaru nawęglania, na potrzeby MIOS w Elektrociepłowni Siekierki oraz załadunku i rozładunku UPS na magazynach Składowiska Odpadów Paleniskowych Zawady 15.11.18 19.12.18 Miasto Warszawa
Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie – etap II 15.11.18 MAKROREGION CENTRALNY

Usługa w zakresie produkcji ok. 3 minutowego filmu oraz kilkunastosekundowej zapowiedzi, dotyczących bezpieczeństwa stosowania szczepionek w wersjach: przygotowanej do emisji w TV i w wersji

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
Miejsce realizacji: PL:

Działania edukacyjne oraz promocyjno-informacyjne dla Projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z odpadów ulegających

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 16.11.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie usługi szczegółowego monitoringu przyrodniczego w związku z zadaniem: "Odbudowa dwóch suchych zbiorników w leśnictwie Saby oddz. 256 c" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.11.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: NADLEŚNICTWO HENRYKÓW
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie usługi szczegółowego monitoringu przyrodniczego w związku z zadaniem "Odbudowa dwóch suchych zbiorników w leśnictwie Sarby oddz. 256 c"" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.11.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: NADLEŚNICTWO HENRYKÓW
Miejsce realizacji: PL:

Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa - Etap I - Budowa kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa wraz z infrastrukturą

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.11.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW OLSZOWA SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru obejmującego Gminę Dziwnów Numer referencyjny: WZP.271.14.2018 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu inwentaryzacji i waloryzacji

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA DZIWNÓW
Miejsce realizacji: PL:

Stworzenie Nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Na Działkach Nr 1613/4, 1613/11 w Targowisku Numer referencyjny: In. 271.26.2018 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KŁAJ
Miejsce realizacji: PL:

Audyt projektu Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania audytu zewnętrznego dotyczącego projektu pn: „Zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów wraz z zakupem i montażem stacjonarnych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O. W JELENIEJ GÓRZE
Miejsce realizacji: PL:

Obsługa urządzeń i instalacji obszaru nawęglania, na potrzeby MIOS w Elektrociepłowni Siekierki oraz załadunku i rozładunku UPS na magazynach Składowiska Odpadów Paleniskowych Zawady

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PGNiG Termika SA
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie – etap II

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION CENTRALNY