Sugestie

Przetargi: Ochrona środowiska

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 249. Strona: 1 ( z 25)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIT 6213.1.04.17 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót 26.03.19 Dolnośląskie
Wykonanie w latach 2019-2020 robót utrzymaniowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy. 25.03.19 08.04.19 10:00 POLSKA
Usługa monitoringu ptaków na wybranych powierzchniach siedlisk 91P0 wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum) oraz 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, 25.03.19 02.04.19 Lubelskie
Poprawa warunków do gniazdowania dla żołny Merops apiaster w związku z realizacją inwestycją pn.: Budowa obwodnicy m. Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10 25.03.19 01.04.19 Zachodniopomorskie
Opracowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 25.03.19 29.03.19 Kujawsko-Pomorskie
Wydzielenie gruntów leśnych przekazanych decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 października 1993 r. znak: DL onl-40-52/93 w użytkowanie Urzędowi Morskiemu w 25.03.19 01.04.19 Zachodniopomorskie
Opracowanie Programu ochrony powietrza dla strefy śląskiej mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu Numer referencyjny: ZN-ZP.272.1.11.2019.AT 1. 25.03.19 02.04.19 Śląskie
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orchowo na lata 2019-2023, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 25.03.19 02.04.19 Wielkopolskie
Zakup praw własności intelektualnej do rozwiązania technologicznego z zakresu przetwarzania odpadów wielomateriałowych po płynnej żywności. 25.03.19 29.03.19 Podlaskie
Załadunek śmieci z kontenerów i wywóz na wysypisko z terenu Nadleśnictwa Józefów w 2019 roku 25.03.19 29.03.19 Lubelskie

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIT 6213.1.04.17 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.03.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY NIECHLÓW
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie w latach 2019-2020 robót utrzymaniowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Miejsce realizacji: POLSKA

Usługa monitoringu ptaków na wybranych powierzchniach siedlisk 91P0 wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum) oraz 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE
Miejsce realizacji: PL:

Poprawa warunków do gniazdowania dla żołny Merops apiaster w związku z realizacją inwestycją pn.: Budowa obwodnicy m. Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY KRUSZWICAA
Miejsce realizacji: PL:

Wydzielenie gruntów leśnych przekazanych decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 października 1993 r. znak: DL onl-40-52/93 w użytkowanie Urzędowi Morskiemu w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie Programu ochrony powietrza dla strefy śląskiej mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu Numer referencyjny: ZN-ZP.272.1.11.2019.AT 1.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orchowo na lata 2019-2023, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY ORCHOWO
Miejsce realizacji: PL:

Zakup praw własności intelektualnej do rozwiązania technologicznego z zakresu przetwarzania odpadów wielomateriałowych po płynnej żywności.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PUHP LECH SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Załadunek śmieci z kontenerów i wywóz na wysypisko z terenu Nadleśnictwa Józefów w 2019 roku

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: NADLEŚNICTWO JÓZEFÓW
Miejsce realizacji: PL: