Sugestie

Przetargi: Ochrona środowiska

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 320. Strona: 1 ( z 32)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Usuwanie i przechowywanie pojazdów wszystkich typów z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz przekazywanie, na wniosek Zamawiającego, do recyklingu pojazdów porzuconych, 19.09.18 26.09.18 Kujawsko-Pomorskie
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej Numer referencyjny: PM/BZP/7/2018 Przedmiotem inwestycji jest: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 18.09.18 03.10.18 Podkarpackie
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie przy ul. Gródeckiej Numer referencyjny: PGKiM/ZP/02/08/2018 Przedmiotem zamówienia jest rekultywacja składowiska 18.09.18 05.10.18 Lubelskie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GL.ROZ.281.06.2018.EWK Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję 19.09.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GL.ROZ.281.08.2018.EWK Przedmiotem zamówienia jest analiza konsekwencji hydrologiczno-gospodarczych zaprzestania lub zmiany kierunków odwadniania zakładów 19.09.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłów na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019-2022” za okres 01.01.2016r.-31.12.2017r. 18.09.18 26.09.18 Świętokrzyskie
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej polegającej na opracowaniu planu wycinki na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 19.09.18 Małopolskie
Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Gorzowie Wielkopolskim Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PN/03/2018 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa składowiska 18.09.18 Lubuskie
„Wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych: zadanie 1. ul. Andersa w Janowie, zadanie 2. ul. Ekologiczną w Klaudynie gm. Stare Babice”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.24.2018 18.09.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Usługi polegające na załadunku, transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tarłów. 18.09.18 25.09.18 Świętokrzyskie

Usuwanie i przechowywanie pojazdów wszystkich typów z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz przekazywanie, na wniosek Zamawiającego, do recyklingu pojazdów porzuconych,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK
Miejsce realizacji: PL:

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej Numer referencyjny: PM/BZP/7/2018 Przedmiotem inwestycji jest: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GOSPODARKA KOMUNALNA W BŁAŻOWEJ SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie przy ul. Gródeckiej Numer referencyjny: PGKiM/ZP/02/08/2018 Przedmiotem zamówienia jest rekultywacja składowiska

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W HRUBIESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GL.ROZ.281.06.2018.EWK Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
Miejsce realizacji: PL:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GL.ROZ.281.08.2018.EWK Przedmiotem zamówienia jest analiza konsekwencji hydrologiczno-gospodarczych zaprzestania lub zmiany kierunków odwadniania zakładów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłów na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019-2022” za okres 01.01.2016r.-31.12.2017r.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY PAWŁÓW
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej polegającej na opracowaniu planu wycinki na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Małopolskie

Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Gorzowie Wielkopolskim Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/PN/03/2018 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa składowiska

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: INNEKO SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

„Wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych: zadanie 1. ul. Andersa w Janowie, zadanie 2. ul. Ekologiczną w Klaudynie gm. Stare Babice”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RZP.271.24.2018

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY STARE BABICE
Miejsce realizacji: PL:

Usługi polegające na załadunku, transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Tarłów.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY TARŁÓW
Miejsce realizacji: PL: