Sugestie

Przetargi: Ochrona środowiska

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 275. Strona: 1 ( z 28)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadanie realizowanego w ramach projektu RPZP.04.04.00-32-A001/17 „ Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań 21.07.18 30.07.18 Zachodniopomorskie
Realizacja projektu planu remediacji w rejonie MPS 2 – Jednostce Wojskowej 4653 Siemirowice – rozbudowa układu oczyszczania i jego eksploatacja. 21.07.18 28.08.18 10:30 Słupski
Realizacja zadań ochronnych określonych w PZO dla SOO Ostoja Lidzbarska PLH280012 w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych ... 21.07.18 10.09.18 10:00 Olsztyński
Zakup czasu antenowego w telewizji ogólnopolskiej - emisja spotu promującego akcję „Polska Zobacz Więcej – Weekend za pół ceny” w terminie 1 - 4 października 2018 roku Numer referencyjny: 18/2018/ŁK 19.07.18 27.07.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa - Etap I - Budowa kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa wraz z infrastrukturą 19.07.18 03.08.18 Wielkopolskie
Rekultywacja do produkcji leśnej wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego „Męka Jamy” na działce nr 72, obręb 32, o pow. 0,8833 ha ( w systemie „projektuj-buduj”) Numer referencyjny: 19.07.18 03.08.18 Łódzkie
Wykonanie operatów wodnoprawnych dla istniejącej kanalizacji deszczowej do wniosków o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawne na usługę wodną, tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub 19.07.18 27.07.18 Dolnośląskie
Wykonywanie pomiarów emisji oraz bilansów masowych zanieczyszczeń pod kątem spełnienia wymogów Konkluzji BAT. 19.07.18 30.07.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Krościenko nad Dunajcem na działce ewidencyjnej nr 10484/75 Numer referencyjny: ZGK.ZP.PN.2.2018 1. Przedmiotem zamówienia 19.07.18 03.08.18 Małopolskie
„Wyposażenie Punktu Selektywnej Obsługi Odpadów Komunalnych w Krasocinie w monitoring” PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 19.07.18 25.07.18 Świętokrzyskie

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadanie realizowanego w ramach projektu RPZP.04.04.00-32-A001/17 „ Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SZCZECINIE
Miejsce realizacji: PL:

Realizacja projektu planu remediacji w rejonie MPS 2 – Jednostce Wojskowej 4653 Siemirowice – rozbudowa układu oczyszczania i jego eksploatacja.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Miejsce realizacji: PL: Słupski

Realizacja zadań ochronnych określonych w PZO dla SOO Ostoja Lidzbarska PLH280012 w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych ...

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Nadleśnictwo Lidzbark
Miejsce realizacji: PL: Olsztyński

Zakup czasu antenowego w telewizji ogólnopolskiej - emisja spotu promującego akcję „Polska Zobacz Więcej – Weekend za pół ceny” w terminie 1 - 4 października 2018 roku Numer referencyjny: 18/2018/ŁK

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
Miejsce realizacji: PL:

Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa - Etap I - Budowa kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa wraz z infrastrukturą

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW OLSZOWA SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Rekultywacja do produkcji leśnej wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego „Męka Jamy” na działce nr 72, obręb 32, o pow. 0,8833 ha ( w systemie „projektuj-buduj”) Numer referencyjny:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie operatów wodnoprawnych dla istniejącej kanalizacji deszczowej do wniosków o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawne na usługę wodną, tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód lub

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
Miejsce realizacji: PL:

Wykonywanie pomiarów emisji oraz bilansów masowych zanieczyszczeń pod kątem spełnienia wymogów Konkluzji BAT.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PGNIG TERMIKA S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Krościenko nad Dunajcem na działce ewidencyjnej nr 10484/75 Numer referencyjny: ZGK.ZP.PN.2.2018 1. Przedmiotem zamówienia

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KROŚCIENKU N/D
Miejsce realizacji: PL:

„Wyposażenie Punktu Selektywnej Obsługi Odpadów Komunalnych w Krasocinie w monitoring” PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY KRASOCIN
Miejsce realizacji: PL: