Sugestie

Przetargi: Okablowanie

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 3 868. Strona: 1 ( z 387)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej os. „O-1” w rejonie budynków przy ul. Armii Krajowej 1, 3, 11 w Tychach oraz budowa 3 szt. indywidualnych węzłów ciepła. 17.01.19 25.02.19 10:00 Tyski
Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap II 17.01.19 30.01.19 10:45 Miasto Warszawa
Centralny Projekt Wdrożeniowy- Krajowy System Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T Etap 1 17.01.19 20.02.19 11:00 POLSKA, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla jednostek terenowych oraz centrali UDT - ZP-NB-76/17 17.01.19 POLSKA
System zobrazowania pola manewrowego TWR Bydgoszcz 17.01.19 Bydgosko-Toruński
Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Górno 17.01.19 Kielecki
Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych 17.01.19 Katowicki
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ożarów” 17.01.19 20.02.19 10:00 Kielecki
Dostawa kabli elektrycznych, kabli światłowodowych, kabli teleinformatycznych oraz kabli telekomunikacyjnych 17.01.19 20.02.19 09:00 POLSKA
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z halami garażowymi na polu inwestycyjnym 4 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiędzy ulicami; Literacka/Żołnierzy Wyklętych wraz z uzyskaniem prawomo... 17.01.19 Miasto Poznań

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej os. „O-1” w rejonie budynków przy ul. Armii Krajowej 1, 3, 11 w Tychach oraz budowa 3 szt. indywidualnych węzłów ciepła.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejsce realizacji: PL: Tyski

Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap II

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Centralny Projekt Wdrożeniowy- Krajowy System Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T Etap 1

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
POLSKA

Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla jednostek terenowych oraz centrali UDT - ZP-NB-76/17

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Urząd Dozoru Technicznego
Miejsce realizacji: POLSKA

System zobrazowania pola manewrowego TWR Bydgoszcz

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Miejsce realizacji: PL: Bydgosko-toruński

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Górno

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Górno
Miejsce realizacji: PL: Kielecki

Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Miejsce realizacji: PL: Katowicki

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ożarów”

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Ożarów
Miejsce realizacji: PL: Kielecki

Dostawa kabli elektrycznych, kabli światłowodowych, kabli teleinformatycznych oraz kabli telekomunikacyjnych

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Centrum Zasobów Informatycznych
Miejsce realizacji: POLSKA

Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z halami garażowymi na polu inwestycyjnym 4 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiędzy ulicami; Literacka/Żołnierzy Wyklętych wraz z uzyskaniem prawomo...

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Poznań