Sugestie

Przetargi: Okablowanie

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 6 224. Strona: 1 ( z 623)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Modernizacja transformatorów w PGE Energia Ciepła S.A. Modernizacja transformatora blokowego 5TB na bloku nr 5 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Rybnik 20.07.18 Rybnicki
Dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - zestawów paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na terenie gmin: Cisna, Czarna, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne. 20.07.18 02.08.18 10:00 POLSKA, Krośnieński
Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Chmielnik 20.07.18 28.08.18 Kielecki
Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych II 20.07.18 24.08.18 10:00 Podlaskie
Zmiana systemu dostarczania ciepła do instalacji w budynkach zasilanych dotychczas z podstacji PC-1 i PC-2 w Lublinie, nr budż.: M/00700/TR1/17 z wykonaniem węzłów cieplnych indywidualnych c.o i c.w. 20.07.18 Lubelski
Projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Słonice - Szczecin Dąbie (LCS Stargard) 20.07.18 27.07.18 11:00 Szczeciński
Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim-Etap II Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską-Gmina Kędzierzyn-Koźle (..) 20.07.18 02.08.18 11:30 Opolskie
Dostawa i montaż instalacji solarnych w Gminie Markuszów 20.07.18 Lubelskie
Dostawa wyposażenia do pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie w ramach projektu pn. „Innowacyjne pracownie zawodowe w Powiecie Strzelińskim” 20.07.18 21.08.18 09:00 Wrocławski
Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Lubartowie i Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w ramach projektu pn. „Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartows..." 20.07.18 17.08.18 09:00 Lubelski

Modernizacja transformatorów w PGE Energia Ciepła S.A. Modernizacja transformatora blokowego 5TB na bloku nr 5 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Rybnik

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PGE Energia Ciepła S.A.
Miejsce realizacji: PL: Rybnicki

Dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - zestawów paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na terenie gmin: Cisna, Czarna, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Ustrzyki Dolne
Miejsce realizacji: PL: Krośnieński
POLSKA

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Chmielnik

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Chmielnik
Miejsce realizacji: PL: Kielecki

Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych II

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka
Miejsce realizacji: PL: Podlaskie

Zmiana systemu dostarczania ciepła do instalacji w budynkach zasilanych dotychczas z podstacji PC-1 i PC-2 w Lublinie, nr budż.: M/00700/TR1/17 z wykonaniem węzłów cieplnych indywidualnych c.o i c.w.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
Miejsce realizacji: PL: Lubelski

Projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Słonice - Szczecin Dąbie (LCS Stargard)

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Miejsce realizacji: PL: Szczeciński

Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim-Etap II Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską-Gmina Kędzierzyn-Koźle (..)

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Miejsce realizacji: PL: Opolskie

Dostawa i montaż instalacji solarnych w Gminie Markuszów

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Markuszów
Miejsce realizacji: PL: Lubelskie

Dostawa wyposażenia do pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie w ramach projektu pn. „Innowacyjne pracownie zawodowe w Powiecie Strzelińskim”

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Powiat Strzeliński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzelinie
Miejsce realizacji: PL: Wrocławski

Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 2 w Lubartowie i Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w ramach projektu pn. „Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartows..."

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Powiat Lubartowski
Miejsce realizacji: PL: Lubelski