Sugestie

Przetargi: Planowanie przestrzenne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 113. Strona: 1 ( z 12)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa - 3 części Numer referencyjny: WPP.271.1.2018 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów 20.09.18 01.10.18 Małopolskie
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Nadzór nad przedsięwzięciem pn.: Zagospodarowanie przestrzeni wokół XIII wiecznych ruin zamku biskupów krakowskich 20.09.18 Śląskie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kocewo, Myślin, Dźwierzno, Kobyla Łąka położonych na terenie gminy Bieżuń 20.09.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część I - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gąsin Mieszkaniowy – Inżynierska, 20.09.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Sporządzenie koncepcji rozwiązań przestrzennych w odniesieniu do potrzeb rewitalizacyjnych miasta dla podobszaru Nowe Miasto w Wałbrzychu wraz z opracowaniem analitycznym oraz 20.09.18 Dolnośląskie
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa osiedle Ostoja – działki nr ew. 121 i 119/2 obr. 24 przy ulicy Ireny, 20.09.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część III - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa obszaru wyznaczonego granicą rzeki Żbikówki, projektowaną drogą, ulicą Poznańską, 20.09.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część IV - opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z uzasadnieniem i analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszarów nieobjętych 20.09.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Sporządzenie koncepcji rozwiązań przestrzennych w odniesieniu do potrzeb rewitalizacyjnych miasta dla podobszaru Sobięcin w Wałbrzychu wraz z opracowaniem analitycznym oraz makietą 20.09.18 Dolnośląskie
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mak, Władysławowo, Adamowo położonych na terenie gminy Bieżuń 20.09.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa - 3 części Numer referencyjny: WPP.271.1.2018 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA TARNÓW
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Nadzór nad przedsięwzięciem pn.: Zagospodarowanie przestrzeni wokół XIII wiecznych ruin zamku biskupów krakowskich

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY SŁAWKÓW
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kocewo, Myślin, Dźwierzno, Kobyla Łąka położonych na terenie gminy Bieżuń

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY BIEŻUŃ
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Część I - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gąsin Mieszkaniowy – Inżynierska,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA PRUSZKÓW
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Sporządzenie koncepcji rozwiązań przestrzennych w odniesieniu do potrzeb rewitalizacyjnych miasta dla podobszaru Nowe Miasto w Wałbrzychu wraz z opracowaniem analitycznym oraz

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY WAŁBRZYCH
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa osiedle Ostoja – działki nr ew. 121 i 119/2 obr. 24 przy ulicy Ireny,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA PRUSZKÓW
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część III - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa obszaru wyznaczonego granicą rzeki Żbikówki, projektowaną drogą, ulicą Poznańską,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA PRUSZKÓW
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Część IV - opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z uzasadnieniem i analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszarów nieobjętych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA PRUSZKÓW
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Sporządzenie koncepcji rozwiązań przestrzennych w odniesieniu do potrzeb rewitalizacyjnych miasta dla podobszaru Sobięcin w Wałbrzychu wraz z opracowaniem analitycznym oraz makietą

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY WAŁBRZYCH
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mak, Władysławowo, Adamowo położonych na terenie gminy Bieżuń

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY BIEŻUŃ
Miejsce realizacji: PL: