Sugestie

Przetargi: Planowanie przestrzenne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 94. Strona: 1 ( z 10)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Sławęcice – obszar na południe od ul. Sławięcickiej 21.05.19 29.05.19 Opolskie
Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa i Helu 21.05.19 27.05.19 09:45 POLSKA
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Przedszkola Samorządowego nr 14 Al. J. Piłsudskiego 20/14 w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 21.05.19 04.06.19 08:45 Białostocki
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 6 miasta Nowogard, dla obszaru oznaczonego w załączniku nr 7 obejmująca tekst planu odnoszący się do części terenu oznaczonego symbolem 21.05.19 31.05.19 Zachodniopomorskie
Zagospodarowanie podwórka przy ul. Długiej w Słupsku w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie 21.05.19 Pomorskie
Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap I” w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny 21.05.19 29.05.19 Świętokrzyskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS w Kokotowie 17.05.19 03.06.19 00:30 Krakowski
Opracowanie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą ,,DOLINA KRZNY I KLUKÓWKI ETAP I” oraz „DOLINA KRZNY I KLUKOWKI ETAP II” – teren 20.05.19 27.05.19 Lubelskie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Rg.271.21.2019.ZP Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Ośrodka „Lido” w Antoninie. Zamówienie 20.05.19 Wielkopolskie
Zapytanie ofertowe na wykonanie 5 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 39 obręb 0001 18.05.19 23.05.19 Dolnośląskie

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Sławęcice – obszar na południe od ul. Sławięcickiej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa i Helu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Miejsce realizacji: POLSKA

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Przedszkola Samorządowego nr 14 Al. J. Piłsudskiego 20/14 w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Białystok
Miejsce realizacji: PL: Białostocki

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 6 miasta Nowogard, dla obszaru oznaczonego w załączniku nr 7 obejmująca tekst planu odnoszący się do części terenu oznaczonego symbolem

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY NOWOGARD
Miejsce realizacji: PL:

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Długiej w Słupsku w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA SŁUPSK
Miejsce realizacji: PL:

Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego – Etap I” w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS w Kokotowie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.05.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Miejsce realizacji: PL: Krakowski

Opracowanie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą ,,DOLINA KRZNY I KLUKÓWKI ETAP I” oraz „DOLINA KRZNY I KLUKOWKI ETAP II” – teren

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY BIAŁA PODLASKA
Miejsce realizacji: PL:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Rg.271.21.2019.ZP Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Ośrodka „Lido” w Antoninie. Zamówienie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY PRZYGODZICE
Miejsce realizacji: PL:

Zapytanie ofertowe na wykonanie 5 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 39 obręb 0001

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA SZKLARSKA PORĘBA
Miejsce realizacji: PL: