Sugestie

Przetargi: Projektowanie - drogi, rurociągi

Branża zawierająca przetargi na opracowanie, wykonanie i przygotowanie dokumentacji projektowej dróg, rurociągów.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 755. Strona: 1 ( z 176)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego w ramach realizacji inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2402P TARNOWO PODGÓRNE - LUSOWO PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 19.09.18 24.09.18 Wielkopolskie
Wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego dla przyszłej inwestycji obejmującej realizację rozbudowy obiektu Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w 19.09.18 24.09.18 Śląskie
Wykonanie Dokumentacji dla zadania „Wykonanie remontu budynku Wydziału Technologii Laboratorium Drogowego w Jaworznie przy ul. Drogowców 6" obejmującej : a) Wykonanie Projektu budowlano-wykonawczego, 19.09.18 27.09.18 Śląskie
BZP.271.23.2018 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad projektem pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 19.09.18 24.09.18 Lubelskie
Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna oraz formalno - prawna do regulacji stanu prawnego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 19.09.18 26.09.18 Świętokrzyskie
34a/2018 dostawa elementów rurociągów wraz z ich montażem i odbiorami dopuszczającymi na terenie czynnych kopalni ropy i gazu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (dalej PGNiG). 19.09.18 26.09.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień dla realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze 19.09.18 24.09.18 Lubelskie
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień dla realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 19.09.18 24.09.18 Lubelskie
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień dla realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 19.09.18 24.09.18 Lubelskie
Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w ramach, którego przewiduje się: - wykonanie chodnika o nawierzchni bitumicznej obramowanego 19.09.18 21.09.18 Dolnośląskie

Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego w ramach realizacji inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2402P TARNOWO PODGÓRNE - LUSOWO PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: COLAS POLSKA SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego dla przyszłej inwestycji obejmującej realizację rozbudowy obiektu Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA KATOWICE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie Dokumentacji dla zadania „Wykonanie remontu budynku Wydziału Technologii Laboratorium Drogowego w Jaworznie przy ul. Drogowców 6" obejmującej : a) Wykonanie Projektu budowlano-wykonawczego,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH
Miejsce realizacji: PL:

BZP.271.23.2018 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad projektem pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA LUBARTÓW
Miejsce realizacji: PL:

Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna oraz formalno - prawna do regulacji stanu prawnego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KIELCACH
Miejsce realizacji: PL:

34a/2018 dostawa elementów rurociągów wraz z ich montażem i odbiorami dopuszczającymi na terenie czynnych kopalni ropy i gazu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (dalej PGNiG).

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PPUH HORUS-ENERGIA SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień dla realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY BYCHAWA
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień dla realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY BYCHAWA
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień dla realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY BYCHAWA
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w ramach, którego przewiduje się: - wykonanie chodnika o nawierzchni bitumicznej obramowanego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY BOLESŁAWIEC
Miejsce realizacji: PL: