Sugestie

Przetargi: Projektowanie - drogi, rurociągi

Branża zawierająca przetargi na opracowanie, wykonanie i przygotowanie dokumentacji projektowej dróg, rurociągów.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 195. Strona: 1 ( z 120)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Remont dźwigu pokładowego DH-40 SANDERS (prawa burta) na platformie PETROBALTIC 17.01.19 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla przebudowy przepompowni ścieków P22 zlokalizowanej przy ul. Kościelnej w Łajskach gmina Wieliszew 17.01.19 22.01.19 09:45 Warszawski wschodni
Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad „Zaprojektowaniem i budową drogi krajowej nr 47 Rabka-Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ ... 17.01.19 15.02.19 11:15 Małopolskie
Wykonanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa dk nr 36 na odcinku Krotoszyn-Ostrów Wlkp. 17.01.19 Wielkopolskie
Wykonanie elementów Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego dla zadania, pn.: „S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina” 17.01.19 POLSKA
Budowa tężni solankowej w Stroniu Śląskim na działce nr 394 w formule zaprojektuj i wybuduj Numer referencyjny: ZP.271.1.2019.JC 1. Zamówienie obejmuje realizację w formule zaprojektuj i wybuduj 16.01.19 30.01.19 Dolnośląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku nr 2 Garaż w Wojskowej Komendzie Uzupełnień, ul. Wesoła 29, kompleks 4727 Numer referencyjny: Zp_4/2019 Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku 16.01.19 23.01.19 Podkarpackie
Odnowa oznakowania poziomego na sieci dróg powiatowych zarządzanych przez PZD Pszczyna Numer referencyjny: PZD-ZP-WM.2711.4.2019 Przedmiotem zamówienia jest odnowa oznakowania poziomego na sieci 16.01.19 31.01.19 Śląskie
Bieżące utrzymanie, konserwację i uzupełnienie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski w roku 2019. 16.01.19 21.01.19 Zachodniopomorskie
Opracowania dokumentacji operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych. a) odprowadzenie wód deszczowych z terenu osiedla Podczele do morza (decyzja znak WRiOŚ-ll-ZdK/6250/18/09 ważna do: 16.01.19 23.01.19 Zachodniopomorskie

Remont dźwigu pokładowego DH-40 SANDERS (prawa burta) na platformie PETROBALTIC

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: LOTOS Petrobaltic S.A.
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION PÓŁNOCNY

Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla przebudowy przepompowni ścieków P22 zlokalizowanej przy ul. Kościelnej w Łajskach gmina Wieliszew

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Miejsce realizacji: PL: Warszawski wschodni

Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad „Zaprojektowaniem i budową drogi krajowej nr 47 Rabka-Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ ...

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Małopolskie

Wykonanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa dk nr 36 na odcinku Krotoszyn-Ostrów Wlkp.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Miejsce realizacji: PL: Wielkopolskie

Wykonanie elementów Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją związaną z rozpoznaniem podłoża gruntowego dla zadania, pn.: „S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie
Miejsce realizacji: POLSKA

Budowa tężni solankowej w Stroniu Śląskim na działce nr 394 w formule zaprojektuj i wybuduj Numer referencyjny: ZP.271.1.2019.JC 1. Zamówienie obejmuje realizację w formule zaprojektuj i wybuduj

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku nr 2 Garaż w Wojskowej Komendzie Uzupełnień, ul. Wesoła 29, kompleks 4727 Numer referencyjny: Zp_4/2019 Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: JEDNOSTKA WOJSKOWA 3711 33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Miejsce realizacji: PL:

Odnowa oznakowania poziomego na sieci dróg powiatowych zarządzanych przez PZD Pszczyna Numer referencyjny: PZD-ZP-WM.2711.4.2019 Przedmiotem zamówienia jest odnowa oznakowania poziomego na sieci

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE
Miejsce realizacji: PL:

Bieżące utrzymanie, konserwację i uzupełnienie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski w roku 2019.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY KAMIEŃ POMORSKI
Miejsce realizacji: PL:

Opracowania dokumentacji operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych. a) odprowadzenie wód deszczowych z terenu osiedla Podczele do morza (decyzja znak WRiOŚ-ll-ZdK/6250/18/09 ważna do:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY KOŁOBRZEG
Miejsce realizacji: PL: