Sugestie

Przetargi: Projektowanie - instalacje, inżynieryjne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 695. Strona: 1 ( z 170)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Realizacja usługi przeprowadzenia procesu badań laboratoryjnych na zgodność z europejską i polską normą w obszarze konstrukcji spawanych – postępowanie nr 4.12.2018 Przedmiotem zapytania ofertowego, 15.12.18 22.12.18 Małopolskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej - odtworzenie sieci elektroenergetycznej w zakresie powiązania istniejących linii kablowych, oraz budowy linii kablowej SN w m. Żary, zgodnie z WT nr 15.12.18 27.12.18 Lubuskie
Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej - odtworzenie sieci elektroenergetycznej w zakresie: przebudowy linii napowietrznej SN w m. Kosobudz, zgodnie z WT nr 02/RI/RD4/2018 15.12.18 24.12.18 Lubuskie
Wykonanie badań geologicznych gruntu oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej w celu rozpoznania geotechnicznych warunków posadowienia torów i rozjazdów na stacjach/mijankach zadania 15.12.18 27.12.18 Lubelskie
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, realizacja zmian w organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie miasta Zduńska Wola w roku 2019 Numer 17.12.18 03.01.19 Łódzkie
1682/LZA/KPA/2018PBW przebudowy linii SN GPZ Karczówka - Jaworznia od słupa nr 72 do słupa nr 97 w miejscowości Jaworznia, gm. Chęciny – RE Kielce 17.12.18 20.12.18 Świętokrzyskie
1681/LZA/KPA/2018PBW połączenia linii SN relacji Morawica - Wolica z linią Wolica - Kielce w miejscowości Brzeziny, gm. Morawica – RE Kielce 17.12.18 20.12.18 Świętokrzyskie
1703/LZA/AO/2018PBW przebudowy linii SN GPZ Włoszczowa - Nagłowice na linię kablową od PO Nagłowice do słupa nr 151 (Dąbie) w miejscowościach Dąbie, Budki, Chycza, Nagłowice, gm. Nagłowice, Radków, 17.12.18 19.12.18 Świętokrzyskie
1703/LZA/AO/2018PBW przebudowy linii SN GPZ Włoszczowa - Nagłowice na linię kablową od PO Nagłowice do słupa nr 151 (Dąbie) w miejscowościach Dąbie, Budki, Chycza, Nagłowice, gm. Nagłowice, Radków, 17.12.18 19.12.18 Świętokrzyskie
Opracowanie dokumentacji projekto wo-kosztorysowej na wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ciechanowie przy ul. K. Szwanke. Dokumentacja obejmuje: projekt budowlany, projekt wykonawczy, 17.12.18 04.01.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Realizacja usługi przeprowadzenia procesu badań laboratoryjnych na zgodność z europejską i polską normą w obszarze konstrukcji spawanych – postępowanie nr 4.12.2018 Przedmiotem zapytania ofertowego,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.12.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: CENTRUM PROMOCJI INNOWACJI I ROZWOJU
Miejsce realizacji: PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:

Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej - odtworzenie sieci elektroenergetycznej w zakresie powiązania istniejących linii kablowych, oraz budowy linii kablowej SN w m. Żary, zgodnie z WT nr

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.12.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ENEA OPERATOR SP. Z O.O. W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej - odtworzenie sieci elektroenergetycznej w zakresie: przebudowy linii napowietrznej SN w m. Kosobudz, zgodnie z WT nr 02/RI/RD4/2018

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.12.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ENEA OPERATOR SP. Z O.O. W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie badań geologicznych gruntu oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej w celu rozpoznania geotechnicznych warunków posadowienia torów i rozjazdów na stacjach/mijankach zadania

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.12.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, realizacja zmian w organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie miasta Zduńska Wola w roku 2019 Numer

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.12.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA ZDUŃSKA WOLA
Miejsce realizacji: PL:

1682/LZA/KPA/2018PBW przebudowy linii SN GPZ Karczówka - Jaworznia od słupa nr 72 do słupa nr 97 w miejscowości Jaworznia, gm. Chęciny – RE Kielce

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.12.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Miejsce realizacji: PL:

1681/LZA/KPA/2018PBW połączenia linii SN relacji Morawica - Wolica z linią Wolica - Kielce w miejscowości Brzeziny, gm. Morawica – RE Kielce

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.12.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Miejsce realizacji: PL:

1703/LZA/AO/2018PBW przebudowy linii SN GPZ Włoszczowa - Nagłowice na linię kablową od PO Nagłowice do słupa nr 151 (Dąbie) w miejscowościach Dąbie, Budki, Chycza, Nagłowice, gm. Nagłowice, Radków,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.12.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Miejsce realizacji: PL:

1703/LZA/AO/2018PBW przebudowy linii SN GPZ Włoszczowa - Nagłowice na linię kablową od PO Nagłowice do słupa nr 151 (Dąbie) w miejscowościach Dąbie, Budki, Chycza, Nagłowice, gm. Nagłowice, Radków,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.12.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie dokumentacji projekto wo-kosztorysowej na wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ciechanowie przy ul. K. Szwanke. Dokumentacja obejmuje: projekt budowlany, projekt wykonawczy,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.12.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W CIECHANOWIE
Miejsce realizacji: PL: