Sugestie

Przetargi: Szkolenia BHP, ppoż i pierwsza pomoc

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 17. Strona: 1 ( z 2)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
29/07/ADM/2018 realizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez pracowników drużyn konduktorskich. Celem szkolenia jest przypomnienie (zdecydowana większość uczestników odbywała 16.08.18 22.08.18 Małopolskie, Śląskie, Dolnośląskie, Pomorskie, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
„Wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, infrastruktury ogólnej, szkoleniowej i komunikacyjnej w zakresie zgodnym z zapisem Ustawy Prawo Budowlane § 62 ust. 1 pkt 1 i § 62 ust. 1 pkt 2 wraz z określeniem procentowego zużycia obiektu oraz oceną bezpieczeństwa, zużycia funkcjonalnego i potrzeb remontowych nieruchomości będących w zarządzie Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu” 16.08.18 18.09.18 11:00 POLSKA, Wielkopolskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/INSTRUKTOR/2 - wyłonienie instruktorów prowadzących zajęcia w ramach kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy W związku z realizacją projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK 14.08.18 24.08.18 Śląskie
226/BF/18/MR/FBW wykonanie usług cateringowych dla 32 osób podczas szkoleń prowadzonych przez BMWP KGP w ramach projektu z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z 10.08.18 20.08.18 Małopolskie, Śląskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Warmińsko-Mazurskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Podkarpackie
Szkolenie poligonowe z zakresu zwalczania pożarów przemysłowych w warunkach realnych 09.08.18 20.08.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Remont instalacji wody zimnej, kanalizacji oraz instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 38/WIR/2018 08.08.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Organizacja Szkoleń/kursów w zakresie: 1. Ekologia w współczesnym gospodarstwie domowym, 2. Animator kultury , 3. Nordic walking , 4. Pierwsza pomoc, 5. Stylizacja paznokci. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ 08.08.18 21.08.18 Małopolskie
Wybór w 2018 r. realizatora programu zdrowotnego „Uczymy się ratować życie - pierwsza pomoc przedmedyczna” program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 07.08.18 21.08.18 Dolnośląskie
CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Grunt to bezpieczeństwo – planowanie działań oraz współpracy rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole. 03.08.18 Lubelskie
CRZP/34/2018/AEZ Usługa przeprowadzenia zintegrowanych kursów bezpieczeństwa STCW Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CRZP/34/2018/AEZ 27.07.18 Pomorskie

29/07/ADM/2018 realizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez pracowników drużyn konduktorskich. Celem szkolenia jest przypomnienie (zdecydowana większość uczestników odbywała

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PKP INTERCITY S.A.
Miejsce realizacji: PL:
PL:
PL:
PL:
PL:

„Wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, infrastruktury ogólnej, szkoleniowej i komunikacyjnej w zakresie zgodnym z zapisem Ustawy Prawo Budowlane § 62 ust. 1 pkt 1 i § 62 ust. 1 pkt 2 wraz z określeniem procentowego zużycia obiektu oraz oceną bezpieczeństwa, zużycia funkcjonalnego i potrzeb remontowych nieruchomości będących w zarządzie Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Wojskowy Zarząd Infrastruktury
Miejsce realizacji: POLSKA
PL: Wielkopolskie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWSL041H/INSTRUKTOR/2 - wyłonienie instruktorów prowadzących zajęcia w ramach kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy W związku z realizacją projektu „KWALIFIKACJOM NA RATUNEK

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W KATOWICACH
Miejsce realizacji: PL:

226/BF/18/MR/FBW wykonanie usług cateringowych dla 32 osób podczas szkoleń prowadzonych przez BMWP KGP w ramach projektu z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 10.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:

Szkolenie poligonowe z zakresu zwalczania pożarów przemysłowych w warunkach realnych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 09.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PKN ORLEN S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Remont instalacji wody zimnej, kanalizacji oraz instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 38/WIR/2018

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 08.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD DZIELNICY WILANÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Miejsce realizacji: PL:

Organizacja Szkoleń/kursów w zakresie: 1. Ekologia w współczesnym gospodarstwie domowym, 2. Animator kultury , 3. Nordic walking , 4. Pierwsza pomoc, 5. Stylizacja paznokci. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 08.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PRZYJAZNA DOLINA RABY I CZARNEJ ORAWY
Miejsce realizacji: PL:

Wybór w 2018 r. realizatora programu zdrowotnego „Uczymy się ratować życie - pierwsza pomoc przedmedyczna” program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 07.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W LUBINIE
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Grunt to bezpieczeństwo – planowanie działań oraz współpracy rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 03.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
Miejsce realizacji: PL:

CRZP/34/2018/AEZ Usługa przeprowadzenia zintegrowanych kursów bezpieczeństwa STCW Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CRZP/34/2018/AEZ

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 27.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: AKADEMIA MORSKA W GDYNI
Miejsce realizacji: PL: