Sugestie
I.D.: 22946491

Przeprowadzenie warsztatów Trening kompetencji i umiejętności wychowawczych w ramach projektu Aktywna integracja - sposobem na pozytywne zmiany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
06.10.17
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
80570000 80500000 75310000 85320000 98133000
Termin składania wniosków:
12.10.17
Zamawiający:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚREMIE
Miejsce realizacji:
PL:
 
 
Miejsce realizacji:
Wielkopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Przeprowadzenie warsztatów Trening kompetencji i umiejętności wychowawczych w ramach projektu Aktywna integracja - sposobem na pozytywne zmiany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 7., Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Wyposażenia do sal, pracowni lekcyjnych w czterech placówkach oświatowych na terenie Gminy Kościelec w ramach promocji projektu RPWP.09.03.03-30-0019/16-00 "Modernizacja i doposażenie placówek 23.07.18
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” realizowanego w ramach Poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego 23.07.18
8ES/STOP/2018 - świadczenia usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia "Budowanie skutecznego zespołu w ROPS” Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych zaprasza do złożenia oferty na usługę 26.07.18
Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych do artroskopii dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu. 2. Zamówienie będzie dofinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach 26.07.18
Zakup ssaka elektrycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego oraz aparatu EKG dla potrzeb Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu. 2. Zamówienie będzie 26.07.18
Przeprowadzenie szkolenia Spawanie metodą MAG – 135 dla 30 osób Szkolenie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach : - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 06.08.18
Dostawa i montaż infrastruktury służącej wytwarzaniu energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych oraz energii cieplnej z kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych 25.07.18
Organizacja zajęć warsztatowych w ramach projektu „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” dofinansowanego w ramach poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe w ramach  
Udzielenie Gminie Lubasz kredytu długoterminowego w wysokości 6 500 000,00 PLN  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGiRL.271.1.2.2018 1.Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach. Zadanie realizowane jest w ramach