Sugestie
I.D.: 33767883

Zapytanie ofertowe nr 4/RPOWSL/2019 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu ogólnych kompetencji komputerowych [ICT] - [7424 godziny szkoleniowe: 58 grup x śr. 128 godz.]

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
12.02.19
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
80000000 80530000
Termin składania wniosków:
19.02.19
Zamawiający:
REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W GLIWICACH
Miejsce realizacji:
PL:
 
 
Miejsce realizacji:
Śląskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Zapytanie ofertowe nr 4/RPOWSL/2019 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu ogólnych kompetencji komputerowych [ICT] - [7424 godziny szkoleniowe: 58 grup x śr. 128 godz.] przygotowujących do egzaminu (ECDL, ECCC lub równoważnego), potwierdzającego ogólne kwalifikacje w zakresie ICT. Cel zamówienia Celem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu ogólnych kompetencji

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Zapytanie ofertowe nr 6/KDK/18054/2019 Przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie Uczestników/Uczestniczek Projektu do prowadzenia kompleksowego wspomagania pracy przedszkola/ 26.04.19
Oferty na przeprowadzenie: kursów komputerowych ECDL ADVANCED lub zgodnych z programami wraz z egzaminami ECDL ADVANCED lub równoważnymi z wydaniem Certyfikatów, kursów z zakresu Grafika komputerowa 25.04.19
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/POIR/1.1.1/ASKLA/2019 na dostawę stanowiska pomiaru zużycia energii elektrycznej Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 kompletu stanowiska pomiaru zużycia energii 29.04.19
Przeprowadzenie Egzaminu Kompetencji Cyfrowych na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym dla uczestników projektu Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów kompetencji cyfrowych na 24.04.19
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/17 Z dnia 11.04.2019 r. II Opis przedmiotu zamówienia 1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 85312320-8 Usługi doradztwa indywidualnego i grupowego 24.04.19
Zapytanie ofertowe 62/AS2 Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi szkoleniowe związane z opracowaniem i przeprowadzeniem 3 godzinnych konsultacji coachingowych dot. doskonalenia zadania 25.04.19
ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY Fundacja Inicjatyw Społecznych „Barwy Ziemi” na terenie województwa śląskiego, w ramach projektu „W MŁODOŚCI SIŁA!” nr 29.04.19
Zapytanie ofertowe na usługę cateringową dla uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu pt. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ „Solidarność” umożliwiających czynny 02.05.19
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów - PROBLEM SOLVING, podnoszących wiedzę i kompetencje studentów Akademii WSB w ramach projektu „Excellence in Education – Kompleksowy Program Rozwoju 25.04.19
Zapytanie ofertowe nr 28/2019/POWR.1.2.1/HGC Przedmiot zamówienia dot.: wyłonienia Wykonawcy na realizację usługi szkoleniowej z zakresu: 1) Kurs prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych 2) 29.04.19