Sugestie

Przetargi: Tauron


Publikujemy przetargi ogłaszane przez Tauron Polska Energia SA. Codziennie aktualizowana baza pozwoli Ci monitorować przetargi ogłaszane przez tego zamawiającego. Zachęcamy do wypróbowania naszej usługi - przetargi otrzymasz na emaila a 14 dniowy darmowy test pozwoli Ci ocenić naszą skuteczność.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 323. Strona: 1 ( z 33)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 37 w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Numer referencyjny: ZP-1/2019 1. 17.09.18 03.10.18 Śląskie
Zakup układu ZKSN -1 wraz z montażem w Zakładzie Karnym w Strzelinie - Etap 1 Numer referencyjny: DKw.2232.18.2018.TJ Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających 17.09.18 02.10.18 Dolnośląskie
1 Dostawa muf i rur termokurczliwych nN 1 Zadanie 100,00 17.09.18 25.09.18 Dolnośląskie
1 Odtworzenie majątku oświetlenia drogowego Krupski Młyn 1 Zadanie 100,00 17.09.18 24.09.18 Śląskie
1 Modernizacja linii nN w miejscowości Twardogóra ul. Wrocławska zasilanej ze stacji WRL1186 obwód kierunek słup Osiedle. (kompleks) 1 Zadanie 100,00 17.09.18 28.09.18 Dolnośląskie
1 Remont podajników zgrzebłowych typu GROT w Zakładzie Wytwarzania Tychy 1 Zadanie 100,00 17.09.18 28.09.18 Śląskie
1 Modernizacja SE 110/20/6 kV Urbanowice 1 Zadanie 100,00 17.09.18 27.09.18 Śląskie
1 Wykonanie dokumentacji projektów kolorystyki elewacji oraz docieplenia budynków TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy wraz z uzyskaniem wszystkich zgód i decyzji prawem przewidzianym dla 17.09.18 01.10.18 Dolnośląskie
1 ZAK4/265/18 - Wykonanie przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających ścieki zawierające substancje ropopochodne, zlokalizowanych na terenie obiektów TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w 17.09.18 01.10.18 Dolnośląskie
Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych TAURON Polska Energia S.A., badanie sprawozdań finansowych wybranych spółek zależnych TAURON Polska Energia S.A. oraz 17.09.18 23.10.18 Śląskie

Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 37 w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Numer referencyjny: ZP-1/2019 1.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG
Miejsce realizacji: PL:

Zakup układu ZKSN -1 wraz z montażem w Zakładzie Karnym w Strzelinie - Etap 1 Numer referencyjny: DKw.2232.18.2018.TJ Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD KARNY W STRZELINIE
Miejsce realizacji: PL:

1 Dostawa muf i rur termokurczliwych nN 1 Zadanie 100,00

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS S.A.
Miejsce realizacji: PL:

1 Odtworzenie majątku oświetlenia drogowego Krupski Młyn 1 Zadanie 100,00

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS S.A.
Miejsce realizacji: PL:

1 Modernizacja linii nN w miejscowości Twardogóra ul. Wrocławska zasilanej ze stacji WRL1186 obwód kierunek słup Osiedle. (kompleks) 1 Zadanie 100,00

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS S.A.
Miejsce realizacji: PL:

1 Remont podajników zgrzebłowych typu GROT w Zakładzie Wytwarzania Tychy 1 Zadanie 100,00

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: TAURON CIEPŁO SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

1 Modernizacja SE 110/20/6 kV Urbanowice 1 Zadanie 100,00

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W GLIWICACH
Miejsce realizacji: PL:

1 Wykonanie dokumentacji projektów kolorystyki elewacji oraz docieplenia budynków TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy wraz z uzyskaniem wszystkich zgód i decyzji prawem przewidzianym dla

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY
Miejsce realizacji: PL:

1 ZAK4/265/18 - Wykonanie przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających ścieki zawierające substancje ropopochodne, zlokalizowanych na terenie obiektów TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 17.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU
Miejsce realizacji: PL:

Badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych TAURON Polska Energia S.A., badanie sprawozdań finansowych wybranych spółek zależnych TAURON Polska Energia S.A. oraz

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Miejsce realizacji: PL: