Sugestie

Przetargi: Telekomunikacja


Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ofert dla firm zajmujących się telekomunikacją. Oferty te wyszukane zostały w internecie oraz prasie. Nasza firma pomaga w dotarciu do zleceń na sprzęt oraz usługi telekomunikacyjne, które są interesujące dla Twojej firmy.

Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do Twoich potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!
Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego poniżej 30 tysięcy euro.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 772. Strona: 1 ( z 78)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Zmiana systemu dostarczania ciepła do instalacji w budynkach zasilanych dotychczas z podstacji PC-1 i PC-2 w Lublinie, nr budż.: M/00700/TR1/17 z wykonaniem węzłów cieplnych indywidualnych c.o i c.w. 20.07.18 Lubelski
Projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Słonice - Szczecin Dąbie (LCS Stargard) 20.07.18 27.07.18 11:00 Szczeciński
Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjno-informacyjnej poświęconej promocji gospodarczej województwa podkarpackiego 20.07.18 POLSKA
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Toruniu” 20.07.18 23.07.18 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Zapewnienie dostępu do sieci PIP WAN wraz z usługą serwisu dla Państwowej Inspekcji Pracy 20.07.18 03.08.18 11:00 POLSKA
Dostawa profesjonalnego wyposażenia elektroakustycznego, audio-video, systemu komunikacji wewnętrznej (interkom) i mediaserwera – 6 części zamówienia 20.07.18 01.08.18 00:45 POLSKA
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku w Olkuszu 20.07.18 28.08.18 11:15 MAKROREGION POŁUDNIOWY, Małopolskie, Krakowski
Wykonanie rob. bud. polegających na budowie akomodacyjnych sygnalizacji świetlnych w Rzeszowie w trzech lokalizacjach, real. w ram. zad. pn. „Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym" 20.07.18 Rzeszowski
Budowa dworca kolejowego Bielsk Podlaski 20.07.18 Białostocki
Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie 20.07.18 27.07.18 10:00 Wrocławski

Zmiana systemu dostarczania ciepła do instalacji w budynkach zasilanych dotychczas z podstacji PC-1 i PC-2 w Lublinie, nr budż.: M/00700/TR1/17 z wykonaniem węzłów cieplnych indywidualnych c.o i c.w.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
Miejsce realizacji: PL: Lubelski

Projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Słonice - Szczecin Dąbie (LCS Stargard)

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Miejsce realizacji: PL: Szczeciński

Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjno-informacyjnej poświęconej promocji gospodarczej województwa podkarpackiego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Województwo Podkarpackie
Miejsce realizacji: POLSKA

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Toruniu”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION PÓŁNOCNY

Zapewnienie dostępu do sieci PIP WAN wraz z usługą serwisu dla Państwowej Inspekcji Pracy

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Miejsce realizacji: POLSKA

Dostawa profesjonalnego wyposażenia elektroakustycznego, audio-video, systemu komunikacji wewnętrznej (interkom) i mediaserwera – 6 części zamówienia

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Miejsce realizacji: POLSKA

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku w Olkuszu

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce realizacji: PL: Krakowski
PL: MAKROREGION POŁUDNIOWY
PL: Małopolskie

Wykonanie rob. bud. polegających na budowie akomodacyjnych sygnalizacji świetlnych w Rzeszowie w trzech lokalizacjach, real. w ram. zad. pn. „Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym"

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski

Budowa dworca kolejowego Bielsk Podlaski

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Miejsce realizacji: PL: Białostocki

Budowa Subregionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wołowie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Wołów
Miejsce realizacji: PL: Wrocławski