Sugestie

Przetargi: Telekomunikacja (usługi)

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 16 523. Strona: 1 ( z 1653)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
06-19-000012/PRO/10/1/10.0000.156.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85143000-3 Usługi 15.10.18 25.10.18 Małopolskie
AWiL2/188/2018 wykonanie ogrodzenia terenu Wpólnoty Mieszkaniowej Podgórna 27 w Słupsku (działka nr 749 obręb 6 Miasta Slupska) ogrodzenie ma zostać postawione od strony ul. Podgórnej, pomiędzy 15.10.18 26.10.18 Pomorskie
06-19-000013/PRO/10/1/10.7940.158.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85143000-3 Usługi 15.10.18 25.10.18 Małopolskie
Usługi w zakresie deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” 15.10.18 22.10.18 Śląskie
Operat szacunkowy - Dębogórze Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Dębogórzu 15.10.18 19.10.18 Pomorskie
Usługi pocztowe i kurierskie wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro. 2. Ogłoszenie o 15.10.18 25.10.18 Wielkopolskie
06-19-000009/PRO/10/1/10.7940.158.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85143000-3 Usługi 15.10.18 25.10.18 Małopolskie
06-19-000011/PRO/10/1/10.7940.158.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85143000-3 Usługi 15.10.18 25.10.18 Małopolskie
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Laskowa Numer referencyjny: GPI.271.1.8.2018 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i 15.10.18 24.10.18 Małopolskie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 3.257.500,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 roku Numer referencyjny: R.F.ZP.AZ.271.29.18 Przedmiotem zamówienia 15.10.18 29.10.18 Kujawsko-Pomorskie

06-19-000012/PRO/10/1/10.0000.156.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85143000-3 Usługi

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

AWiL2/188/2018 wykonanie ogrodzenia terenu Wpólnoty Mieszkaniowej Podgórna 27 w Słupsku (działka nr 749 obręb 6 Miasta Slupska) ogrodzenie ma zostać postawione od strony ul. Podgórnej, pomiędzy

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W SŁUPSKU
Miejsce realizacji: PL:

06-19-000013/PRO/10/1/10.7940.158.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85143000-3 Usługi

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Usługi w zakresie deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA W CHORZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Operat szacunkowy - Dębogórze Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Dębogórzu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PKN ORLEN S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Usługi pocztowe i kurierskie wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro. 2. Ogłoszenie o

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL:

06-19-000009/PRO/10/1/10.7940.158.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85143000-3 Usługi

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

06-19-000011/PRO/10/1/10.7940.158.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85143000-3 Usługi

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Laskowa Numer referencyjny: GPI.271.1.8.2018 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY LASKOWA
Miejsce realizacji: PL:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 3.257.500,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 roku Numer referencyjny: R.F.ZP.AZ.271.29.18 Przedmiotem zamówienia

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
Miejsce realizacji: PL: