Sugestie
I.D.: 22941844

Usługi przewozu osób przez PR.

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
06.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
60210000
Zamawiający:
„Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
Miejsce realizacji:
PL: Mazowiecki regionalny
Miejsce realizacji:
Mazowiecki regionalny
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Przedmiotem umowy jest świadczenie kolejowych usług przewozowych przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. na rzecz Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. dla podróżnych uprawnionych do przejazdu na podstawie biletu zakupionego od Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kolejowych usług przewozowych przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. na rzecz Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. dla podróżnych uprawnionych do przejazdu na podstawie biletu zakupionego od Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Wykonanie badań i oznaczeń zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, kalibracja i sprawdzenie systemów pomiarów emisji zanieczyszczeń oraz sprawdzenie pyłomierzy w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 08.08.18
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II odcinek od km 22+600 do km 25+635 od km 25+735 do km 27+290” - w systemie projektuj buduj - nr postępowania 091/18  
Wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego dla Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z podziałem na: Zadanie Nr 1 - dla przewozów z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w ilości 3 350 000 Ton oraz Zadanie Nr 2 - dla przewozów z kopalń Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Węglokoksu Kraj Sp. z o.o., PG Silesia Sp. z o.o. w ilości 3 000 000 Ton  
Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Poczty Polskiej S.A.Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy - CiechanówŚwiadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy - OstrołękaŚwiadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy - RadomŚwiadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy - Siedlce  
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin) na terenie gminy Gąbin – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM 01.08.18
Serwis dla Systemu Synchronizacji Czasu na lata 2019-2023 oraz wymiana lampy cezowej w 2020  
Serwis dla Systemu Synchronizacji Czasu na lata 2019-2023 oraz wymiana lampy cezowej w 2020  
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na: Dostawę drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych 16.08.18
Dostawa jednorazowych zestawów drenów przeznaczonych do automatycznego pobierania składników krwi  
Kompleksowe świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych wraz z wynajmem bielizny oraz wdrożenie systemu RFID UHF lub równoważnego