Sugestie

Przetargi: Tłumaczenia

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 95. Strona: 1 ( z 10)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Kompleksowe usługi w zakresie tłumaczeń 1. Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, weryfikacji, a także tłumaczeń ustnych - konsekutywnych i symultanicznych wraz 19.09.18 21.09.18 Pomorskie
Świadczenie usługi wideo tłumaczenia, zapewnienia tłumacza na wezwanie dla Zamawiającego 19.09.18 25.09.18 Łódzkie
Korekta językową tekstu polskiego publikacji „Grażyna Bacewicz. Życie w słowach i obrazach” J. Sendłak, J. Pluty i A. Biernackiej. a) Parametry techniczne: 1. Objętość tekstu wynosi 15,5 arkusza 19.09.18 27.09.18 Małopolskie
Zakup usługi w zakresie tłumaczeń na język szwedzki Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie tłumaczeń podczas targów NORDIC ORGANIC FOOD FAIR w okresie 14-15.11.2018r. w Szwecji Cel 19.09.18 25.09.18 POLSKA
Zakup usługi w zakresie tłumaczeń na język niemiecki Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie tłumaczeń podczas targów VEGANFACH w okresie 02-03.11.2018r. Zakres zamówienia obejmuje: 19.09.18 25.09.18 POLSKA
Usługi szkoleniowe w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorcy na rynki arabskie oraz tłumaczenie strony internetowej na język arabski. 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja dla Zamawiającego 19.09.18 27.09.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Specjalistyczne tłumaczenia na język migowy zajęć dydaktycznych i egzaminów z zakresu przedmiotów będących w planie semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019 u studentów Uniwersytetu 19.09.18 25.09.18 Małopolskie
Aktualizacja, tłumaczenie, druk Zintegrowanej Oferty Inwestycyjnej Województwa Łódzkiego (ZOIWŁ) w 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 19.09.18 Łódzkie
Usługa wydawnicza obejmująca pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Brainstorm. DetectiveStories From the World of Neurology”, autorstwa Suzanne O’Sullivan, 19.09.18 Małopolskie
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała –Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście 19.09.18 09.10.18 10:45 Śląskie

Kompleksowe usługi w zakresie tłumaczeń 1. Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, weryfikacji, a także tłumaczeń ustnych - konsekutywnych i symultanicznych wraz

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usługi wideo tłumaczenia, zapewnienia tłumacza na wezwanie dla Zamawiającego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Miejsce realizacji: PL:

Korekta językową tekstu polskiego publikacji „Grażyna Bacewicz. Życie w słowach i obrazach” J. Sendłak, J. Pluty i A. Biernackiej. a) Parametry techniczne: 1. Objętość tekstu wynosi 15,5 arkusza

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Zakup usługi w zakresie tłumaczeń na język szwedzki Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie tłumaczeń podczas targów NORDIC ORGANIC FOOD FAIR w okresie 14-15.11.2018r. w Szwecji Cel

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLSKIE WODY LECZNICZE SP. Z O.O. SP.K.

Zakup usługi w zakresie tłumaczeń na język niemiecki Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie tłumaczeń podczas targów VEGANFACH w okresie 02-03.11.2018r. Zakres zamówienia obejmuje:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLSKIE WODY LECZNICZE SP. Z O.O. SP.K.

Usługi szkoleniowe w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorcy na rynki arabskie oraz tłumaczenie strony internetowej na język arabski. 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja dla Zamawiającego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: 4BESTCARE SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Specjalistyczne tłumaczenia na język migowy zajęć dydaktycznych i egzaminów z zakresu przedmiotów będących w planie semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019 u studentów Uniwersytetu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Aktualizacja, tłumaczenie, druk Zintegrowanej Oferty Inwestycyjnej Województwa Łódzkiego (ZOIWŁ) w 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Miejsce realizacji: PL:

Usługa wydawnicza obejmująca pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Brainstorm. DetectiveStories From the World of Neurology”, autorstwa Suzanne O’Sullivan,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Miejsce realizacji: PL:

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała –Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzącym postępowanie jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
Miejsce realizacji: PL: Śląskie