Sugestie

Przetargi: Ubezpieczenia

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 897. Strona: 1 ( z 90)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 46/WM/SZ/2019 -KONSERWATOR Z UPRAWNIENIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI I ENERGETYCZNYMI G1,G2 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURS pn. KONSERWATOR Z UPRAWNIENIAMI 21.01.19 28.01.19 Warmińsko-Mazurskie
Kompleksowy udział w targach Data Centre World/ Cloud Expo Europe/ Smart IoT London/ Cloud Security Expo 2019 12-13.03.2019 (zadanie nr 4) – podróż pracowników W skład usługi wchodzić będzie 21.01.19 29.01.19 Dolnośląskie
kompleksowe ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej dla Gminy Tworóg na lata 2019 - 2021. 21.01.19 25.01.19 Śląskie
Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 (t.j. na dzień 31.12.2018 r.), będące badaniem dobrowolnym w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 21.01.19 31.01.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania mienia oraz ubezpieczenia OC członków władz MSPiR. 21.01.19 19.02.19 11:00 Trójmiejski
Usługa ubezpieczenia Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. w Zamościu 21.01.19 28.02.19 11:00 Lubelskie
Świadczenie usługi księgowej. Opis przedmiotu rozeznania: Świadczenie usługi księgowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstw Społecznych polegającej w szczególności na: a) Doradztwie w 21.01.19 25.01.19 Wielkopolskie
Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki Numer 18.01.19 28.01.19 Pomorskie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/02/12/2018 rzedmiotem zamówienia jest Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie. Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje: 20.01.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POPW/1.2/1 DOT. ZAKUPU USŁUGI ZABUDOWY STOISKA ORAZ USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU EKSPONATÓW ORAZ ELEMENTÓW ZABUDOWY WRAZ Z UBEZPIECZENIEM I KOSZTAMI SPEDYCJI – TARGI ISH WE 18.01.19 28.01.19 Podkarpackie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 46/WM/SZ/2019 -KONSERWATOR Z UPRAWNIENIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI I ENERGETYCZNYMI G1,G2 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURS pn. KONSERWATOR Z UPRAWNIENIAMI

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI FAR W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Kompleksowy udział w targach Data Centre World/ Cloud Expo Europe/ Smart IoT London/ Cloud Security Expo 2019 12-13.03.2019 (zadanie nr 4) – podróż pracowników W skład usługi wchodzić będzie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: COLUMB TECHNOLOGIES S.A.
Miejsce realizacji: PL:

kompleksowe ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej dla Gminy Tworóg na lata 2019 - 2021.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY TWORÓG
Miejsce realizacji: PL:

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 (t.j. na dzień 31.12.2018 r.), będące badaniem dobrowolnym w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MILANOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania mienia oraz ubezpieczenia OC członków władz MSPiR.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Miejsce realizacji: PL: Trójmiejski

Usługa ubezpieczenia Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. w Zamościu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Lubelskie

Świadczenie usługi księgowej. Opis przedmiotu rozeznania: Świadczenie usługi księgowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstw Społecznych polegającej w szczególności na: a) Doradztwie w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STOWARZYSZENIE CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH PISOP W LESZNIE
Miejsce realizacji: PL:

Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki Numer

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GDAŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/02/12/2018 rzedmiotem zamówienia jest Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej w Warszawie. Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: FILHARMONIA NARODOWA
Miejsce realizacji: PL:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POPW/1.2/1 DOT. ZAKUPU USŁUGI ZABUDOWY STOISKA ORAZ USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU EKSPONATÓW ORAZ ELEMENTÓW ZABUDOWY WRAZ Z UBEZPIECZENIEM I KOSZTAMI SPEDYCJI – TARGI ISH WE

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: VENMA NATALIA MĄCZKA
Miejsce realizacji: PL: