Sugestie

Przetargi: Ubezpieczenia

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 558. Strona: 1 ( z 56)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Ubezpieczenie OC, NNW, KL dla 18 osób (16 uczniów w wieku 16-20 lat i 2 opiekunów w wieku powyżej 30 lat) podczas podróży ze Stalowej Woli (Polska) do Kraków i do Sewilla (bus i samolot), i z Sevilla 20.05.19 21.05.19 Dolnośląskie
Organizowanie i przeprowadzenie kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metodą „TIG” (141) - poziom I - dla 18 uczniów szkół i placówek 20.05.19 24.05.19 Podlaskie
Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za lata obrotowe 2019, 2020. Nazwa i opis przedmiotu 20.05.19 30.05.19 Zachodniopomorskie
MSD/NNW/1/2019 ubezpieczenia NNW dla uczestników/czek projektu „Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii” nr projektu POWR.03.02.00-00-I005/16 podczas wyjazdu na zagraniczne konferencje i szkoły 20.05.19 27.05.19 Lubelskie
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych w Dyspozytorni Medycznej Gdańsk Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku na rzecz osób 20.05.19 27.05.19 Pomorskie
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w okresie 24 miesięcy. Numer referencyjny: 23/2019. Przedmiotem zamówienia jest: usługa grupowego ubezpieczenia na życie 17.05.19 27.05.19 Zachodniopomorskie
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury gminy Swarzędz 17.05.19 Poznański
Zapytanie ofertowe nr 3/7.1/HOLOS/2019 dot. kompleksowej organizacji szkoleń zawodowych Zamawiający - partner projektu: Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 18.05.19 27.05.19 Podlaskie
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego Numer referencyjny: IP.271.1.1.5.2019 Przedmiotem zamówienia jest: Część I przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 17.05.19 28.05.19 Warmińsko-Mazurskie
Usługa ubezpieczenia floty pojazdów oraz jednostek pływających Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP Numer referencyjny: PN/UK/2019-01/MW 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie floty 17.05.19 27.05.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Ubezpieczenie OC, NNW, KL dla 18 osób (16 uczniów w wieku 16-20 lat i 2 opiekunów w wieku powyżej 30 lat) podczas podróży ze Stalowej Woli (Polska) do Kraków i do Sewilla (bus i samolot), i z Sevilla

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STALOWEJ WOLI
Miejsce realizacji: PL:

Organizowanie i przeprowadzenie kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metodą „TIG” (141) - poziom I - dla 18 uczniów szkół i placówek

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za lata obrotowe 2019, 2020. Nazwa i opis przedmiotu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W STARGARDZIE
Miejsce realizacji: PL:

MSD/NNW/1/2019 ubezpieczenia NNW dla uczestników/czek projektu „Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii” nr projektu POWR.03.02.00-00-I005/16 podczas wyjazdu na zagraniczne konferencje i szkoły

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Miejsce realizacji: PL:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych w Dyspozytorni Medycznej Gdańsk Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku na rzecz osób

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GDAŃSKU
Miejsce realizacji: PL:

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w okresie 24 miesięcy. Numer referencyjny: 23/2019. Przedmiotem zamówienia jest: usługa grupowego ubezpieczenia na życie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE
Miejsce realizacji: PL:

Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury gminy Swarzędz

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.05.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Swarzędz
Miejsce realizacji: PL: Poznański

Zapytanie ofertowe nr 3/7.1/HOLOS/2019 dot. kompleksowej organizacji szkoleń zawodowych Zamawiający - partner projektu: Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: FUNDACJA BIZNES I PRAWO
Miejsce realizacji: PL:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego Numer referencyjny: IP.271.1.1.5.2019 Przedmiotem zamówienia jest: Część I przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY GRODZICZNO
Miejsce realizacji: PL:

Usługa ubezpieczenia floty pojazdów oraz jednostek pływających Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP Numer referencyjny: PN/UK/2019-01/MW 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie floty

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PROSPECTOR GRUPA KONSULTINGOWA SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL: