Sugestie

Przetargi: Urządzanie terenów i stoisk wystawowych

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 275. Strona: 1 ( z 128)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
„Opracowanie dokumentacji projektowej systemów wystawienniczych oraz dokumentacji projektowej przebudowy zabytkowych bloków o numerach inwentaryzacyjnych A-8 i A-9 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz realizacja robót budowlanych w zakresie systemów wystawienniczych wraz z dostawą i montażem wyposażenia wystawy w/w blokach na potrzeby Nowej Wystawy Głównej” 18.08.18 28.09.18 10:00 Oświęcimski
Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych w budynkach „Rafał” i „Juliusz” na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 18.08.18 03.09.18 10:30 Rybnicki
Rozbudowa budynku Muzeum Karkonoskiego przy ul. Matejki 28 w Jeleniej Górze o budynek „Laboratorium Szkła” Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku Muzeum 17.08.18 03.09.18 Dolnośląskie
Organizacja udziału przedstawicieli sektora MSP w targach zagranicznych o charakterze międzynarodowym. Numer referencyjny: Numer postępowania: WI.271.1.27.2018.ZP 1. Przedmiotem 17.08.18 28.08.18 Łódzkie
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na działce nr 302 położonej w miejscowości Zabrnie gm. Szczucin z przeznaczeniem na 17.08.18 05.09.18 Małopolskie
Wykonanie usług drukarskich na potrzeby Muzeum Narodowego w Gdańsku, druk katalogu do wystawy pt. Jacqueline Livingston. W cieniu feminizmu. Na obrzeżach sztuki amerykańskiej lat 60. i 70. XX w. , 17.08.18 27.08.18 Pomorskie
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok. Numer referencyjny: IR.2710.8.2018.JP 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok.” 2.2.Charakterystyka obiektu: Projektowany 17.08.18 31.08.18 Dolnośląskie
Modernizacja obiektu i budowa nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie Numer referencyjny: MZD.271.16.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej wraz z 17.08.18 10.09.18 Wielkopolskie
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji i dostosowania dwóch budynków Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu 17.08.18 31.08.18 Wielkopolskie
Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowy zaplecza OSP Numer 17.08.18 04.09.18 Kujawsko-Pomorskie

„Opracowanie dokumentacji projektowej systemów wystawienniczych oraz dokumentacji projektowej przebudowy zabytkowych bloków o numerach inwentaryzacyjnych A-8 i A-9 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz realizacja robót budowlanych w zakresie systemów wystawienniczych wraz z dostawą i montażem wyposażenia wystawy w/w blokach na potrzeby Nowej Wystawy Głównej”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura negocjacyjna
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Miejsce realizacji: PL: Oświęcimski

Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych w budynkach „Rafał” i „Juliusz” na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Rybnik
Miejsce realizacji: PL: Rybnicki

Rozbudowa budynku Muzeum Karkonoskiego przy ul. Matejki 28 w Jeleniej Górze o budynek „Laboratorium Szkła” Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku Muzeum

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MUZEUM KARKONOSKIE W JELENIEJ GÓRZE
Miejsce realizacji: PL:

Organizacja udziału przedstawicieli sektora MSP w targach zagranicznych o charakterze międzynarodowym. Numer referencyjny: Numer postępowania: WI.271.1.27.2018.ZP 1. Przedmiotem

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na działce nr 302 położonej w miejscowości Zabrnie gm. Szczucin z przeznaczeniem na

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY SZCZUCIN
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie usług drukarskich na potrzeby Muzeum Narodowego w Gdańsku, druk katalogu do wystawy pt. Jacqueline Livingston. W cieniu feminizmu. Na obrzeżach sztuki amerykańskiej lat 60. i 70. XX w. ,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU
Miejsce realizacji: PL:

Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok. Numer referencyjny: IR.2710.8.2018.JP 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok.” 2.2.Charakterystyka obiektu: Projektowany

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA BIERUTÓW
Miejsce realizacji: PL:

Modernizacja obiektu i budowa nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie Numer referencyjny: MZD.271.16.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej wraz z

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA LESZNO
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji i dostosowania dwóch budynków Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na Wiejski Ośrodek Kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowy zaplecza OSP Numer

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ROGOWO
Miejsce realizacji: PL: