Sugestie

Przetargi: Urządzenia i usługi pomiarowe


Poniższa lista zawiera informacje o aktualnych zapytaniach, jak również o wynikach przetargów publicznych. Branża przedstawia oferty na: urządzenia pomiarowe, usługi wzorcujące oraz usługi wykonywania pomiarów. Przetargi wyszukiwane są spośród 10.000 tys źródeł, które monitorujemy codziennie. Dołącz do wiodących firm, które dzięki nam wygrywają już zamówienia z aparatury kontrolno pomiarowej. Zaoszczędź czas dzięki ofercie dopasowanej dokładnie do potrzeb Twojej firmy.

Zarejestruj się już teraz na 14-dniowy darmowy okres próbny i otrzymuj nowe powiadomienia biznesowe prosto na Twoją skrzynkę e-mail każdego dnia

Jesteśmy największą firmą w Europie dostarczającą zamówienia publiczne!

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego, poniżej 30 tys EUR.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 3 586. Strona: 1 ( z 359)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Dostawa statycznych wielostrefowych 4-kwadrantowych liczników energii elektrycznej klasy dokładności C wraz z urządzeniami transmisji danych pomiarowych wykorzystujących standard 3G 20.07.18 28.08.18 10:00 POLSKA
Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach 20.07.18 Kielecki
Zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz innych materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń immunoserologicznych wraz z dzierżawą analizatora 20.07.18 POLSKA
Dostawa spektrometru mikrofluorescencji rentgenowskiej μXRF 20.07.18 Miasto Kraków
Zadanie Nr 1: Mikroskopu konsultacyjnego wielostanowiskowego z torem wizyjnym - 1 szt. Zadanie Nr 2: Oprogramowania umożliwiającego cyfrowy zapis obrazu histopatologicznego - 1 szt 20.07.18 Warszawski stołeczny
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania i dostawy front endu wraz z komorą próżniową undulatora i systemem próżniowym dla linii XMCD w NCPS Solaris 20.07.18 Miasto Kraków
Zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonania 7 500 oznaczeń/testów HER2 oraz 500 oznaczeń/testów CD56 metodą immunohistochemiczną (IHC) wraz z dzierżawą systemu ... 20.07.18 POLSKA, MAKROREGION CENTRALNY
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej (I) 20.07.18 24.07.18 09:30 POLSKA
Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kolno 20.07.18 24.08.18 Łomżyński
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wymiana, wykonanie pomiarów walidacji, wywóz i utylizacja filtrów powietrza w budynkach Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie 20.07.18 10.08.18 09:00 Miasto Kraków

Dostawa statycznych wielostrefowych 4-kwadrantowych liczników energii elektrycznej klasy dokładności C wraz z urządzeniami transmisji danych pomiarowych wykorzystujących standard 3G

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Tauron Dystrybucja S.A.
Miejsce realizacji: POLSKA

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Miejsce realizacji: PL: Kielecki

Zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz innych materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń immunoserologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Miejsce realizacji: POLSKA

Dostawa spektrometru mikrofluorescencji rentgenowskiej μXRF

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Muzeum Narodowe w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków

Zadanie Nr 1: Mikroskopu konsultacyjnego wielostanowiskowego z torem wizyjnym - 1 szt. Zadanie Nr 2: Oprogramowania umożliwiającego cyfrowy zapis obrazu histopatologicznego - 1 szt

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Miejsce realizacji: PL: Warszawski stołeczny

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania i dostawy front endu wraz z komorą próżniową undulatora i systemem próżniowym dla linii XMCD w NCPS Solaris

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków

Zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonania 7 500 oznaczeń/testów HER2 oraz 500 oznaczeń/testów CD56 metodą immunohistochemiczną (IHC) wraz z dzierżawą systemu ...

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION CENTRALNY
POLSKA

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej (I)

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Miejsce realizacji: POLSKA

Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kolno

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Kolno
Miejsce realizacji: PL: Łomżyński

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wymiana, wykonanie pomiarów walidacji, wywóz i utylizacja filtrów powietrza w budynkach Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków