Sugestie

Przetargi: Usługi finansowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 965. Strona: 1 ( z 97)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wybór instytucji finansującej świadczącej usługę linii gwarancyjnej w wysokości 350 000 000,00 PLN na okres 4 lat. 17.01.19 28.02.19 10:00 Miasto Poznań
Umowy ramowe na udzielenie linii gwarancyjnych 17.01.19 18.01.19 POLSKA
Udzielenie kredytu konsolidacyjnego długoterminowego 17.01.19 Chełmsko-zamojski
Wybór Agencji Reklamowej wspierającej działania promocyjne, w tym reklamowe Banku Gospodarstwa Krajowego 17.01.19 31.01.19 11:00 POLSKA
Realizacja zadania publicznego w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu w formie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 17.01.19 Lubuskie
Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i fin. na potrzeby przeglądu śródokresowego POWER 2014-2020 oraz wyliczenie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego" 17.01.19 POLSKA
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 10 700 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytó... 17.01.19 Wrocławski
Wykonanie badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WiM 2014-2020 17.01.19 20.02.19 10:00 Warmińsko-Mazurskie
Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie finansów, marketingu oraz zarządzania Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie analizy finansowej, marketingowej oraz zarządzania. Analiza finansowa pod 17.01.19 23.01.19 Łódzkie
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: PAKIET II 16.01.19 Lubelskie

Wybór instytucji finansującej świadczącej usługę linii gwarancyjnej w wysokości 350 000 000,00 PLN na okres 4 lat.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Enea S.A.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Poznań

Umowy ramowe na udzielenie linii gwarancyjnych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura negocjacyjna
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Miejsce realizacji: POLSKA

Udzielenie kredytu konsolidacyjnego długoterminowego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Łaszczów
Miejsce realizacji: PL: Chełmsko-zamojski

Wybór Agencji Reklamowej wspierającej działania promocyjne, w tym reklamowe Banku Gospodarstwa Krajowego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego
Miejsce realizacji: POLSKA

Realizacja zadania publicznego w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu w formie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Pozostałe informacje
Procedura: Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Miejsce realizacji: PL: Lubuskie

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i fin. na potrzeby przeglądu śródokresowego POWER 2014-2020 oraz wyliczenie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego"

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Miejsce realizacji: POLSKA

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 10 700 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytó...

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Wołów
Miejsce realizacji: PL: Wrocławski

Wykonanie badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WiM 2014-2020

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Województwo Warmińsko-Mazurskie
Miejsce realizacji: PL: Warmińsko-mazurskie

Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie finansów, marketingu oraz zarządzania Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie analizy finansowej, marketingowej oraz zarządzania. Analiza finansowa pod

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: VIRTUAL HOUSE SP. Z O.O. SP.K.
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: PAKIET II

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU PODLASKIM
Miejsce realizacji: PL: