Sugestie

Przetargi: Usługi finansowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 093. Strona: 1 ( z 110)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Kredyt w kwocie 12 000 000,00zł (słownie: dwanaście milionów złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przyjętych Uchwałą nr XLV/177/2017 Rady Miasta 15.11.18 23.11.18 Łódzkie
Zakup systemu informacji prawnej z dostępem do aktów prawnych i komentarzy przez internet. Spełniający wymagania działu prawnego, księgowości oraz działu kadr. 14.11.18 21.11.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 188 000,00 zł (milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych i 00/100) Numer referencyjny: IKŚR.271.6.2018 Przedmiotem zamówienia jest 14.11.18 22.11.18 Podkarpackie
Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2018 oraz 2019. 14.11.18 20.11.18 Lubuskie
Badanie sprawozdania finansowego Spółki Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe 14.11.18 04.12.18 Dolnośląskie
Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Business Boost for Malopolska” Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie zewnętrznego audytu projektu „Business Boost for Malopolska” 14.11.18 22.11.18 Małopolskie
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania związanego z kompleksową termomodernizacją trzech zabytkowych 14.11.18 22.11.18 Podlaskie
Obsługa bankowa budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle oraz prowadzonych Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych Numer referencyjny: 14.11.18 05.12.18 Podkarpackie
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowego deficytu oraz sfinansowanie zobowiązań z tytułu spłaty kredytów Numer referencyjny: 14.11.18 22.11.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kredyt długoterminowy dla Gminy Wojsławice w 2018 na: finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 2 874 571,90 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 14.11.18 26.11.18 Lubelskie

Kredyt w kwocie 12 000 000,00zł (słownie: dwanaście milionów złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przyjętych Uchwałą nr XLV/177/2017 Rady Miasta

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE
Miejsce realizacji: PL:

Zakup systemu informacji prawnej z dostępem do aktów prawnych i komentarzy przez internet. Spełniający wymagania działu prawnego, księgowości oraz działu kadr.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PKN ORLEN S.A. BIURO W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 188 000,00 zł (milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych i 00/100) Numer referencyjny: IKŚR.271.6.2018 Przedmiotem zamówienia jest

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY NOZDRZEC
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2018 oraz 2019.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE
Miejsce realizacji: PL:

Badanie sprawozdania finansowego Spółki Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Business Boost for Malopolska” Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie zewnętrznego audytu projektu „Business Boost for Malopolska”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA TARNÓW
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania związanego z kompleksową termomodernizacją trzech zabytkowych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W SUWAŁKACH TBS SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Obsługa bankowa budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle oraz prowadzonych Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych Numer referencyjny:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZWIĄZEK GMIN DORZECZA WISŁOKI
Miejsce realizacji: PL:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowego deficytu oraz sfinansowanie zobowiązań z tytułu spłaty kredytów Numer referencyjny:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KLWÓW
Miejsce realizacji: PL:

Kredyt długoterminowy dla Gminy Wojsławice w 2018 na: finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 2 874 571,90 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY WOJSŁAWICE
Miejsce realizacji: PL: