Sugestie

Przetargi: Usługi finansowe – bankowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 506. Strona: 1 ( z 51)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.860.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Tykocin w 2018 roku Numer referencyjny: RO 271.2.10.2018 19.09.18 28.09.18 Podlaskie
Wykonywanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach komunalnych i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia dyżuru 19.09.18 03.10.18 Świętokrzyskie
SPZZOZ.NA.VI.382-5/18 Udzielenie pożyczki/kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy zł) na okres 120 miesięcy dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie” na realizację 19.09.18 05.10.18 Podkarpackie
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 19.09.18 27.09.18 Podkarpackie
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie algorytmów i metodologii ustalania kredytu kupieckiego. Zamawiający planuje wyposażenie wdrażanego przez siebie systemu ERP w mechanizmy pozwalające na 19.09.18 01.10.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Dębowiec Numer referencyjny: RG 271.11.2018 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 1.442.800,00 zł (słownie: 19.09.18 27.09.18 Podkarpackie
”Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 989 490,01 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” Numer referencyjny (jeżeli 19.09.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 900 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Numer referencyjny: 18.09.18 26.09.18 Łódzkie
„Zaciągnięcie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 460 000,00 zł na zadanie inwestycyjne Gminy Radoszyce” Numer referencyjny: BKŚ.271.27.2018 3.1. Przedmiotem zamówienia jest 18.09.18 26.09.18 Świętokrzyskie
Udzielenie Gminie Tuchola kredytu długoterminowego do wysokości 1 974 006 zł Numer referencyjny: ZP.271.2.32.2018.AS 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Tuchola kredytu bankowego do 18.09.18 26.09.18 Kujawsko-Pomorskie

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.860.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Tykocin w 2018 roku Numer referencyjny: RO 271.2.10.2018

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY TYKOCIN
Miejsce realizacji: PL:

Wykonywanie remontów bieżących, konserwacji i usuwanie awarii w budynkach komunalnych i lokalach stanowiących zasób gminy Lubliniec. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia dyżuru

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH
Miejsce realizacji: PL:

SPZZOZ.NA.VI.382-5/18 Udzielenie pożyczki/kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy zł) na okres 120 miesięcy dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie” na realizację

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ DĘBIE
Miejsce realizacji: PL:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY RADOMYŚL NAD SANEM
Miejsce realizacji: PL:

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie algorytmów i metodologii ustalania kredytu kupieckiego. Zamawiający planuje wyposażenie wdrażanego przez siebie systemu ERP w mechanizmy pozwalające na

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: LACAN TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Dębowiec Numer referencyjny: RG 271.11.2018 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 1.442.800,00 zł (słownie:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Miejsce realizacji: PL:

”Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 989 490,01 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek” Numer referencyjny (jeżeli

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY WODYNIE
Miejsce realizacji: PL:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 900 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Numer referencyjny:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY WRÓBLEW
Miejsce realizacji: PL:

„Zaciągnięcie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 460 000,00 zł na zadanie inwestycyjne Gminy Radoszyce” Numer referencyjny: BKŚ.271.27.2018 3.1. Przedmiotem zamówienia jest

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY RADOSZYCE
Miejsce realizacji: PL:

Udzielenie Gminie Tuchola kredytu długoterminowego do wysokości 1 974 006 zł Numer referencyjny: ZP.271.2.32.2018.AS 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Tuchola kredytu bankowego do

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY TUCHOLA
Miejsce realizacji: PL: