Sugestie

Przetargi: Usługi finansowe – bankowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 516. Strona: 1 ( z 52)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 6 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie deficytu” 18.08.18 04.09.18 Warszawski zachodni
Odnowienie subskrypcji dostępu do bazy Systemu Informacji Prawnej LEX Bank Prestige 18.08.18 Miasto Warszawa
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 53 461 366 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Polkowice na 2018 rok 18.08.18 Legnicko-Głogowski
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 13 800 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 18.08.18 POLSKA
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 055 870,- PLN (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) na 2018 r. 18.08.18 Tarnobrzeski
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 13 000 000,00 PLN zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 18.08.18 Lubelski
Udzielenie długoterminowego kredytu przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji 18.08.18 POLSKA
Udzielenie kredytu złotówkowego dla Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 9 500 000,00 PLN na okres dziesięciu lat. 18.08.18 26.09.18 10:00 Inowrocławski
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SIZP.271.37.2018 1. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 100 000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu. 1.1. Przeznaczenie 17.08.18 Łódzkie
Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Gruta w 2018 r. Numer referencyjny: ZP.271.45.2018 Przedmiotem zamówienia jest 17.08.18 31.08.18 Kujawsko-Pomorskie

„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 6 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie deficytu”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki
Miejsce realizacji: PL: Warszawski zachodni

Odnowienie subskrypcji dostępu do bazy Systemu Informacji Prawnej LEX Bank Prestige

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Narodowy Bank Polski
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 53 461 366 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Polkowice na 2018 rok

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Polkowice
Miejsce realizacji: PL: Legnicko-głogowski

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 13 800 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Urząd Miejski
Miejsce realizacji: POLSKA

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 055 870,- PLN (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) na 2018 r.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Nowa Dęba
Miejsce realizacji: PL: Tarnobrzeski

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 13 000 000,00 PLN zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Lubartów
Miejsce realizacji: PL: Lubelski

Udzielenie długoterminowego kredytu przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Powiat Lubelski
Miejsce realizacji: POLSKA

Udzielenie kredytu złotówkowego dla Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 9 500 000,00 PLN na okres dziesięciu lat.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Miejsce realizacji: PL: Inowrocławski

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SIZP.271.37.2018 1. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 100 000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu. 1.1. Przeznaczenie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BRZEZINY
Miejsce realizacji: PL:

Usługa bankowa w zakresie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Gruta w 2018 r. Numer referencyjny: ZP.271.45.2018 Przedmiotem zamówienia jest

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY GRUTA
Miejsce realizacji: PL: