Sugestie

Przetargi: Usługi finansowe – bankowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 585. Strona: 1 ( z 59)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wybór instytucji finansującej świadczącej usługę linii gwarancyjnej w wysokości 350 000 000,00 PLN na okres 4 lat. 17.01.19 28.02.19 10:00 Miasto Poznań
Umowy ramowe na udzielenie linii gwarancyjnych 17.01.19 18.01.19 POLSKA
Udzielenie kredytu konsolidacyjnego długoterminowego 17.01.19 Chełmsko-zamojski
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 10 700 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytó... 17.01.19 Wrocławski
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Siechnice i jej jednostek organizacyjnych. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.66.2018 16.01.19 Dolnośląskie
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Numer 16.01.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego gminy Fajsławice w 2018 roku. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 16.01.19 Lubelskie
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Szerzyny w 2018 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FER.271.30.2018 Udzielenie kredytu długoterminowego w 16.01.19 Małopolskie
Usługa udzielania kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Doruchów na 2018 rok Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR.271.13.2018 Przedmiotem zamówienia jest 16.01.19 Wielkopolskie
KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY ŁYSOMICE W 2018 ROKU Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.20.2018 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 16.01.19 Kujawsko-Pomorskie

Wybór instytucji finansującej świadczącej usługę linii gwarancyjnej w wysokości 350 000 000,00 PLN na okres 4 lat.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Enea S.A.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Poznań

Umowy ramowe na udzielenie linii gwarancyjnych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura negocjacyjna
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Miejsce realizacji: POLSKA

Udzielenie kredytu konsolidacyjnego długoterminowego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Łaszczów
Miejsce realizacji: PL: Chełmsko-zamojski

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 10 700 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytó...

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Wołów
Miejsce realizacji: PL: Wrocławski

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Siechnice i jej jednostek organizacyjnych. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.66.2018

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY SIECHNICE
Miejsce realizacji: PL:

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Numer

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY SKÓRZEC
Miejsce realizacji: PL:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego gminy Fajsławice w 2018 roku. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY FAJSŁAWICE
Miejsce realizacji: PL:

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Szerzyny w 2018 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FER.271.30.2018 Udzielenie kredytu długoterminowego w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY SZERZYNY
Miejsce realizacji: PL:

Usługa udzielania kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Doruchów na 2018 rok Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR.271.13.2018 Przedmiotem zamówienia jest

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY DORUCHÓW
Miejsce realizacji: PL:

KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY ŁYSOMICE W 2018 ROKU Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.20.2018 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ŁYSOMICE
Miejsce realizacji: PL: