Sugestie

Przetargi: Usługi finansowe – bankowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 149. Strona: 1 ( z 15)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4 600 000 PLN (cztery miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu gminy, finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach i przychodach oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 25.03.19 Rzeszowski
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Lipie i jednostek organizacyjnych Gminy” 25.03.19 27.03.19 Śląskie
KREDYT DŁUGOTERMINOWY PRZEZNACZONY NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU W 2019 ROKU - 2.880.000,00 ZŁ Numer referencyjny: ZP.271.KR.2.2019 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu 25.03.19 02.04.19 Łódzkie
Obsługa bankowa Gminy Janowiec i jej jednostek organizacyjnych na lata 2019 - 2021. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RO.271.1.6.2018 Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie 25.03.19 Lubelskie
Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim pn Dostosowanie części pomieszczeń znajdujących się na parterze oraz w piwnicy w budynku laboratorium na potrzeby 22.03.19 01.04.19 Zachodniopomorskie
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2023 roku (w tym m.in. obejmująca możliwość zaciągania kredytów na 18.03.19 28.03.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Prowadzenie i obsługa bankowa budżetu Powiatu Kutnowskiego oraz podległych mu jednostek i służb powiatowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Kutnowskiego Numer referencyjny: 18.03.19 02.04.19 Łódzkie
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4.600.000 PLN (cztery miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu gminy, finansowanie wydatków nieznajdujących 25.03.19 08.04.19 11:45 Rzeszowski
Udzielenie i obsługa kredytów złotowych 25.03.19 25.04.19 10:00 Opolski
Udzielenie kredytu długoterminowego 22.03.19 16.04.19 11:00 Tarnowski

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4 600 000 PLN (cztery miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu gminy, finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach i przychodach oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Wielopole Skrzyńskie
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Lipie i jednostek organizacyjnych Gminy”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY LIPIE
Miejsce realizacji: PL:

KREDYT DŁUGOTERMINOWY PRZEZNACZONY NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU W 2019 ROKU - 2.880.000,00 ZŁ Numer referencyjny: ZP.271.KR.2.2019 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY GALEWICE
Miejsce realizacji: PL:

Obsługa bankowa Gminy Janowiec i jej jednostek organizacyjnych na lata 2019 - 2021. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RO.271.1.6.2018 Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY JANOWIEC
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim pn Dostosowanie części pomieszczeń znajdujących się na parterze oraz w piwnicy w budynku laboratorium na potrzeby

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE
Miejsce realizacji: PL:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2023 roku (w tym m.in. obejmująca możliwość zaciągania kredytów na

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY ŁOMIANKI
Miejsce realizacji: PL:

Prowadzenie i obsługa bankowa budżetu Powiatu Kutnowskiego oraz podległych mu jednostek i służb powiatowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Kutnowskiego Numer referencyjny:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W KUTNIE
Miejsce realizacji: PL:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4.600.000 PLN (cztery miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu gminy, finansowanie wydatków nieznajdujących

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Wielopole Skrzyńskie
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski

Udzielenie i obsługa kredytów złotowych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
Miejsce realizacji: PL: Opolski

Udzielenie kredytu długoterminowego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
Miejsce realizacji: PL: Tarnowski