Sugestie

Przetargi: Usługi finansowe – rachunkowe, księgowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 204. Strona: 1 ( z 21)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przedmiotem zamówienia są prace ewaluacyjne objęte Planem ewaluacji 25.04.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest ewaluacja mid-term projektu 25.04.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu wstępnego / diagnozy III.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu 25.04.19 02.05.19 Śląskie
Zapytanie ofertowe Design dla Przedsie?biorco?w Ortico Przeprowadzenie wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn. DIAGNOZA w ramach działania 2.3: 25.04.19 10.05.19 Pomorskie
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie i jej jednostkach organizacyjnych”. 24.04.19 26.04.19 Warmińsko-Mazurskie
Świadczenie usług operacyjnego doradztwa biznesowego w zakresie analiz wewnętrznych Grupy Kapitałowej ENEA pod kątem efektywności funkcjonowania wybranych segmentów działalności w latach 2019-2021 24.04.19 13.05.19 Wielkopolskie
8000264830 opinia do wieloletniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego (dalej jako: „Prognoza”), o której mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 24.04.19 09.05.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Opracowanie audytu remontowego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian oraz remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Pogodnej 4 w 24.04.19 30.04.19 Dolnośląskie
Świadczenie usług pomocy prawnej i doradztwa prawnego na rzecz Sądu Rejonowego w Stargardzie Obsługa prawna obejmuje : 1.1. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania 24.04.19 30.04.19 Zachodniopomorskie
Przygotowanie raportu o jakości życia młodych ludzi (młodych dorosłych, osób, które wkraczają w samodzielne życie) w polskich miastach i sposobach angażowania ich do współdecydowania o rozwoju miast. 24.04.19 14.05.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przedmiotem zamówienia są prace ewaluacyjne objęte Planem ewaluacji

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.04.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest ewaluacja mid-term projektu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.04.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu wstępnego / diagnozy III.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.04.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WOPAK KOZIEŁ, JURCZYK SP.J.
Miejsce realizacji: PL:

Zapytanie ofertowe Design dla Przedsie?biorco?w Ortico Przeprowadzenie wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn. DIAGNOZA w ramach działania 2.3:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.04.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ORTICO SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie i jej jednostkach organizacyjnych”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.04.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA NOWE MIASTO LUBAWSKIE
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług operacyjnego doradztwa biznesowego w zakresie analiz wewnętrznych Grupy Kapitałowej ENEA pod kątem efektywności funkcjonowania wybranych segmentów działalności w latach 2019-2021

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.04.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ENEA S.A.
Miejsce realizacji: PL:

8000264830 opinia do wieloletniej prognozy kroczącej dochodów i wydatków funduszu emerytalnego (dalej jako: „Prognoza”), o której mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.04.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie audytu remontowego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian oraz remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Pogodnej 4 w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.04.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHU
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług pomocy prawnej i doradztwa prawnego na rzecz Sądu Rejonowego w Stargardzie Obsługa prawna obejmuje : 1.1. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.04.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SĄD REJONOWY W STARGARDZIE
Miejsce realizacji: PL:

Przygotowanie raportu o jakości życia młodych ludzi (młodych dorosłych, osób, które wkraczają w samodzielne życie) w polskich miastach i sposobach angażowania ich do współdecydowania o rozwoju miast.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.04.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA
Miejsce realizacji: PL: