Sugestie

Przetargi: Usługi finansowe – rachunkowe, księgowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 418. Strona: 1 ( z 42)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonanie opracowania historycznego wraz ze starymi fotografiami obszaru Głównego Rynku, ul. Kanonickiej i Nowego Rynku 2.1. Przedmiot zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 20.02.19 01.03.19 Wielkopolskie
Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania analizy potrzeb rozwojowych i przygotowanie Planów Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie 20.02.19 27.02.19 Małopolskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania analizy potrzeb rozwojowych i przygotowanie Planów Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie 20.02.19 27.02.19 Małopolskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Zapytanie ofertowe 2.1/EDUSTAŻ/2019 Zamówienie dotyczy realizacja usług eksperckich przez eksperta ds. badań i analiz- członka 6-osobowego zespołu eksperckiego wypracowującego i testującego w 20.02.19 26.02.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
10/DB/2019/P Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej rozliczania podatku VAT w resorcie statystyki, w zakresie rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi 20.02.19 26.02.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Wykonanie usługi polegającej na określeniu obszarów wymagających interwencji z funduszy strukturalnych UE w zakresie rozwoju infrastruktury publicznych szkół artystycznych (służącej prowadzeniu 20.02.19 26.02.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Opracowanie i wdrożenie nowych zasad systemu zarządzania Laboratorium opartego o znowelizowaną normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2. Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących w 20.02.19 04.03.19 Kujawsko-Pomorskie
Zapytanie ofertowe nr 2/POPW.01.02.00-18-0038/18 - Wykonanie specjalistycznych usług doradczych w zakresie: A. wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i 20.02.19 27.02.19 Podkarpackie
Specjalistyczne usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym świadczone przez IOB Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego trzech usług: 1. Opracowanie systemu nadzoru 20.02.19 26.02.19 Łódzkie
Otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja 19.02.19 13.03.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Wykonanie opracowania historycznego wraz ze starymi fotografiami obszaru Głównego Rynku, ul. Kanonickiej i Nowego Rynku 2.1. Przedmiot zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA KALISZ
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania analizy potrzeb rozwojowych i przygotowanie Planów Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PRACODAWCY POMORZA
Miejsce realizacji: PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:

Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania analizy potrzeb rozwojowych i przygotowanie Planów Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PRACODAWCY POMORZA
Miejsce realizacji: PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:

Zapytanie ofertowe 2.1/EDUSTAŻ/2019 Zamówienie dotyczy realizacja usług eksperckich przez eksperta ds. badań i analiz- członka 6-osobowego zespołu eksperckiego wypracowującego i testującego w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: EDU RESEARCH POLSKA SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

10/DB/2019/P Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej rozliczania podatku VAT w resorcie statystyki, w zakresie rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie usługi polegającej na określeniu obszarów wymagających interwencji z funduszy strukturalnych UE w zakresie rozwoju infrastruktury publicznych szkół artystycznych (służącej prowadzeniu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie i wdrożenie nowych zasad systemu zarządzania Laboratorium opartego o znowelizowaną normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2. Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: OPEC GRUDZIĄDZ SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Zapytanie ofertowe nr 2/POPW.01.02.00-18-0038/18 - Wykonanie specjalistycznych usług doradczych w zakresie: A. wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: RBECO SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Specjalistyczne usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym świadczone przez IOB Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego trzech usług: 1. Opracowanie systemu nadzoru

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: REZAL PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE ANDRZEJ ALEKSANDROWICZ
Miejsce realizacji: PL:

Otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY JABŁONNA
Miejsce realizacji: PL: