Sugestie

Przetargi: Usługi finansowe – rachunkowe, księgowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 331. Strona: 1 ( z 34)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi koordynatora projektu w związku z realizacją projektu pn. „Aktywność drogą do celu” w ramach RPO WM 2014 - 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 15.06.19 24.06.19 Małopolskie
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych dotyczących przeprowadzenia badania rynku dla nowego produktu - jednorazowych, kuchennych koszy, dla podmiotu inkubowanego przez Software 15.06.19 16.07.19 Małopolskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Realizacja usługi polegającej na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest przeprowadzenie audytu wzorniczego u 15.06.19 28.06.19 Lubelskie
Przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej . Przeprowadzenie audytu wzorniczego i w jego wyniku opracowanie Strategii wzorniczej 15.06.19 24.06.19 Podkarpackie
Przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w firmie Expran Sp. z o.o Przeprowadzenie audytu wzorniczego i w jego wyniku opracowanie 15.06.19 24.06.19 Świętokrzyskie
Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Dzialanie 1.4 Wzór na 15.06.19 24.06.19 Świętokrzyskie
Kierownik prac B+R Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Kierownika B+R. Cel zamówienia Celem niniejszego postępowania jest zatrudnienie na umowę zlecenie 15.06.19 24.06.19 Łódzkie
Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku EKSPERT DS. ROZWOJU I INTEGRACJI TECHNOLOGII Cel zamówienia Celem niniejszego postępowania jest zatrudnienie na umowę 15.06.19 24.06.19 Łódzkie
EKSPERT DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Eksperta ds. ochrony danych osobowych Cel zamówienia Celem niniejszego postępowania 15.06.19 24.06.19 Łódzkie
EKSPERT DS. ANALIZY DANYCH Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Eksperta ds. analizy danych. Cel zamówienia Celem niniejszego postępowania jest zatrudnienie na 15.06.19 24.06.19 Łódzkie

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi koordynatora projektu w związku z realizacją projektu pn. „Aktywność drogą do celu” w ramach RPO WM 2014 - 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GMINA PAŁECZNICA
Miejsce realizacji: PL:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych dotyczących przeprowadzenia badania rynku dla nowego produktu - jednorazowych, kuchennych koszy, dla podmiotu inkubowanego przez Software

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PUŁAWSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:
PL:

Realizacja usługi polegającej na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest przeprowadzenie audytu wzorniczego u

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ANODO SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej . Przeprowadzenie audytu wzorniczego i w jego wyniku opracowanie Strategii wzorniczej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: FIRMA STABROS ROBERT STABRYŁA
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej w firmie Expran Sp. z o.o Przeprowadzenie audytu wzorniczego i w jego wyniku opracowanie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: EXPRAN SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Dzialanie 1.4 Wzór na

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GOTEX STĄPÓR SP.K.
Miejsce realizacji: PL:

Kierownik prac B+R Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Kierownika B+R. Cel zamówienia Celem niniejszego postępowania jest zatrudnienie na umowę zlecenie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: INTIGO SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku EKSPERT DS. ROZWOJU I INTEGRACJI TECHNOLOGII Cel zamówienia Celem niniejszego postępowania jest zatrudnienie na umowę

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: INTIGO SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

EKSPERT DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Eksperta ds. ochrony danych osobowych Cel zamówienia Celem niniejszego postępowania

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: INTIGO SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

EKSPERT DS. ANALIZY DANYCH Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Eksperta ds. analizy danych. Cel zamówienia Celem niniejszego postępowania jest zatrudnienie na

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.06.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: INTIGO SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL: