Sugestie

Przetargi: Usługi finansowe – rachunkowe, księgowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 180. Strona: 1 ( z 18)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pt.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 15.10.18 Świętokrzyskie
Wykonanie badania ewaluacyjnego: „Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i systemu realizacji RPO WL 2014-2020” Numer referencyjny: OP-IV.272.122.2018.ŁB Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania 12.10.18 26.10.18 Lubelskie
Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie sprawozdania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2018, poz. 395), ustawie z dnia 15.10.18 31.10.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 r. 15.10.18 26.10.18 Śląskie
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. 15.10.18 29.10.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółdzielni za rok obrotowy 2018 wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11.05.2017 15.10.18 05.11.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018 r. 15.10.18 15.11.18 Małopolskie
W ramach świadczonej usługi Wykonawca wykona usługę polegającą na pełnieniu funkcji Kierownika Projektu (zarządzanie Projektem) Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi 15.10.18 22.10.18 Świętokrzyskie
świadczenie usług w zakresie wykonywania zadań pełnomocnika ds. kontroli dokumentacji medycznej i akredytacyjnej. 12.10.18 22.10.18 Warmińsko-Mazurskie
Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2018 i 2019 12.10.18 19.10.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pt.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie badania ewaluacyjnego: „Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i systemu realizacji RPO WL 2014-2020” Numer referencyjny: OP-IV.272.122.2018.ŁB Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 12.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Miejsce realizacji: PL:

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie sprawozdania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2018, poz. 395), ustawie z dnia

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 r.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POŁUDNIE
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSIEDLE MŁODYCH W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółdzielni za rok obrotowy 2018 wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11.05.2017

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA TARGOWA
Miejsce realizacji: PL:

Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018 r.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
Miejsce realizacji: PL:

W ramach świadczonej usługi Wykonawca wykona usługę polegającą na pełnieniu funkcji Kierownika Projektu (zarządzanie Projektem) Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZAKŁAD URZĄDZEŃ METALOWYCH METAL-CHEM SP.J.
Miejsce realizacji: PL:

świadczenie usług w zakresie wykonywania zadań pełnomocnika ds. kontroli dokumentacji medycznej i akredytacyjnej.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 12.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2018 i 2019

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 12.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOBRZEGACH
Miejsce realizacji: PL: