Sugestie

Przetargi: Usługi komunalne - oczyszczanie miasta

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 438. Strona: 1 ( z 44)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych nad zadaniem Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej, działanie 4.2. Gospodarka odpadami, objęte 21.09.18 01.10.18 Podkarpackie
„Utrzymanie i konserwacja wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parków, dróg stanowiących własność Gminy Sandomierz”. Numer referencyjny: Or.271.1.20.2018.JPA Przedmiotem zamówienia jest 21.09.18 01.10.18 Świętokrzyskie
Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i 20.09.18 28.09.18 Małopolskie
ATKB/2018/EL/10463 wykonywanie usługi polegającej na usuwaniu śniegu, nawisów śnieżnych i oblodzeń z dachów budynków stanowiących własność Zamawiającego 20.09.18 02.10.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Gminy Recz 1. Przedmiotem zamówienia jest o Przygotowanie koncepcji PSZOK wraz z szacunkową wyceną realizacji oraz uzgodnienie z Zamawiającym 20.09.18 03.10.18 Zachodniopomorskie
Świadczenie usług utrzymania terenu stacyjnych obiektów elektroenergetycznych 21.09.18 28.09.18 11:45 POLSKA
Usługa utrzymania czystości budynków oraz terenów zewnętrznych w zasobie OR w Warszawie 21.09.18 POLSKA
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ruda Śląska 21.09.18 06.11.18 Katowicki
Oczyszczanie miasta Szczecin 21.09.18 30.10.18 09:30 Miasto Szczecin
Porządkowanie terenów wraz z likwidacją nielegalnych składowisk odpadów na obszarze Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2018 roku(sprawa nr 47/ZP/18). Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 47/ZP/18 21.09.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych nad zadaniem Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej, działanie 4.2. Gospodarka odpadami, objęte

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GOSPODARKA KOMUNALNA W BŁAŻOWEJ SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

„Utrzymanie i konserwacja wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parków, dróg stanowiących własność Gminy Sandomierz”. Numer referencyjny: Or.271.1.20.2018.JPA Przedmiotem zamówienia jest

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 21.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY SANDOMIERZ
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY BOBOWA
Miejsce realizacji: PL:

ATKB/2018/EL/10463 wykonywanie usługi polegającej na usuwaniu śniegu, nawisów śnieżnych i oblodzeń z dachów budynków stanowiących własność Zamawiającego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Miejsce realizacji: PL:

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Gminy Recz 1. Przedmiotem zamówienia jest o Przygotowanie koncepcji PSZOK wraz z szacunkową wyceną realizacji oraz uzgodnienie z Zamawiającym

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY I MIASTA RECZ
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług utrzymania terenu stacyjnych obiektów elektroenergetycznych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.09.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - Departament Zakupów
Miejsce realizacji: POLSKA

Usługa utrzymania czystości budynków oraz terenów zewnętrznych w zasobie OR w Warszawie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego
Miejsce realizacji: POLSKA

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ruda Śląska

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Ruda Śląska
Miejsce realizacji: PL: Katowicki

Oczyszczanie miasta Szczecin

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Miejsce realizacji: PL: Miasto Szczecin

Porządkowanie terenów wraz z likwidacją nielegalnych składowisk odpadów na obszarze Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2018 roku(sprawa nr 47/ZP/18). Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 47/ZP/18

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD DZIELNICY WOLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Miejsce realizacji: PL: