Sugestie

Przetargi: Usługi komunalne - oczyszczanie miasta

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 619. Strona: 1 ( z 62)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Opracowanie technologii oczyszczania oraz zagospodarowania poeksloatacyjnego tłucznia kolejowego jako materiału dla budownictwa i dla infrastruktury drogowej Przedmiotem zamówienia jest usługa 21.07.18 30.07.18 Lubuskie
Wykonanie usługi utrzymania porządku w kompleksach administrowanych przez 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Ustka Lędowo – Sekcja Obsługi Infrastruktury Chojnice. 21.07.18 29.08.18 10:00 Pomorskie
Usługi w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych 21.07.18 Wałbrzyski
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasto Łancut oraz zorganizowanie, wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 21.07.18 Rzeszowski
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi oczyszczania i sprzątania letniego nieczystości oraz mycia oznakowania pionowego w pasie dróg wojewódzkich w administracji RDW Toruń w latach 2018-2019 21.07.18 Bydgosko-Toruński
Utrzymanie zieleni niskiej wraz z elementami małej architektury w parkach, pasach drogowych, zieleńcach, terenach osiedlowych, placach zabaw na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2018-2021. 21.07.18 16.08.18 10:00 Miasto Kraków
Usługa polegająca na utrzymaniu zieleni w pasach drogowych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Rzeszowa 21.07.18 30.08.18 11:00 Rzeszowski
Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach i na posesji wokół budynków Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Zadanie 1, 2 i 3. 21.07.18 02.08.18 10:00 Miasto Wrocław
Usługa sprzątania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy zarządzanych przez Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów. Numer referencyjny: KZP-XII-WZP.271.63.2018 Przedmiotem 20.07.18 30.07.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Utrzymanie porządku i czystości na poniższe nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1. 1. Wspólnota Mieszkaniowa "Cztery Pory Roku IB" nieruchomości przy Alei Bielskiej 137, 137A, 137B w Tychach 2. 20.07.18 23.07.18 Śląskie

Opracowanie technologii oczyszczania oraz zagospodarowania poeksloatacyjnego tłucznia kolejowego jako materiału dla budownictwa i dla infrastruktury drogowej Przedmiotem zamówienia jest usługa

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA INFRASTRUKTURĄ KOLEJOWĄ SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie usługi utrzymania porządku w kompleksach administrowanych przez 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Ustka Lędowo – Sekcja Obsługi Infrastruktury Chojnice.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Miejsce realizacji: PL: Pomorskie

Usługi w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
Miejsce realizacji: PL: Wałbrzych

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasto Łancut oraz zorganizowanie, wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Łańcut
Miejsce realizacji: PL: Miasto Łańcut

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi oczyszczania i sprzątania letniego nieczystości oraz mycia oznakowania pionowego w pasie dróg wojewódzkich w administracji RDW Toruń w latach 2018-2019

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Miejsce realizacji: PL: Bydgosko-toruński

Utrzymanie zieleni niskiej wraz z elementami małej architektury w parkach, pasach drogowych, zieleńcach, terenach osiedlowych, placach zabaw na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2018-2021.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków

Usługa polegająca na utrzymaniu zieleni w pasach drogowych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Rzeszowa

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach i na posesji wokół budynków Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Zadanie 1, 2 i 3.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce realizacji: PL: Miasto Wrocław

Usługa sprzątania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy zarządzanych przez Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów. Numer referencyjny: KZP-XII-WZP.271.63.2018 Przedmiotem

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD DZIELNICY URSYNÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Miejsce realizacji: PL:

Utrzymanie porządku i czystości na poniższe nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1. 1. Wspólnota Mieszkaniowa "Cztery Pory Roku IB" nieruchomości przy Alei Bielskiej 137, 137A, 137B w Tychach 2.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKUM TYCHY
Miejsce realizacji: PL: