Sugestie

Przetargi: Usługi komunalne - oczyszczanie miasta

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 804. Strona: 1 ( z 81)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warsz... 22.03.19 19.04.19 09:00 POLSKA
Sprzątanie Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu 22.03.19 Miasto Poznań
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Miasta Pszów 22.03.19 03.04.19 10:00 Rybnicki
Całoroczne utrzymanie drzewostanu rosnącego w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych oraz na innych terenach Miasta Świętochłowice 22.03.19 POLSKA
Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 22.03.19 Częstochowski
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach wewnętrznych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości 22.03.19 Miasto Warszawa
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żukowice w okresie od 1.7.2019 r do 30.6.2021 r 22.03.19 24.04.19 10:00 Legnicko-Głogowski
Kompleksowa usługa sprzątania oraz prowadzenie recepcji 22.03.19 24.04.19 10:00 Lubelski
Odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kościelisko. 22.03.19 24.04.19 10:00 Nowotarski
Wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS Sp. z o.o. w ramach akcji odszczurzania miasta. 22.03.19 04.04.19 Śląskie

Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warsz...

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Miejsce realizacji: POLSKA

Sprzątanie Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Termy Maltańskie Sp z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Poznań

Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Miasta Pszów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Pszów
Miejsce realizacji: PL: Rybnicki

Całoroczne utrzymanie drzewostanu rosnącego w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych oraz na innych terenach Miasta Świętochłowice

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice.
Miejsce realizacji: POLSKA

Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Miejsce realizacji: PL: Częstochowski

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach wewnętrznych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żukowice w okresie od 1.7.2019 r do 30.6.2021 r

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Żukowice
Miejsce realizacji: PL: Legnicko-głogowski

Kompleksowa usługa sprzątania oraz prowadzenie recepcji

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Janów Lubelski - reprezentowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski Pana Waldemara Kuśmierczyka
Miejsce realizacji: PL: Lubelski

Odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kościelisko.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Urząd Gminy Kościelisko
Miejsce realizacji: PL: Nowotarski

Wykonanie profilaktycznej usługi deratyzacji (wiosennej oraz jesiennej) w budynkach mieszkalnych Katowickiego TBS Sp. z o.o. w ramach akcji odszczurzania miasta.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: KATOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL: