Sugestie

Przetargi: Usługi komunalne - oczyszczanie miasta

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 955. Strona: 1 ( z 96)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Centralny Projekt Wdrożeniowy- Krajowy System Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T Etap 1 17.01.19 20.02.19 11:00 POLSKA, MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości i porządku nieruchomości zarządzanych przez KZGM w Katowicach 17.01.19 Katowicki
Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesji wokół budynku Wydziału Filologicznego przy ul. św. Jadwigi 3/4 we Wrocławiu 17.01.19 Miasto Wrocław
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Piekoszów w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.” 17.01.19 Kielecki
Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Wa... 17.01.19 27.02.19 10:00 Miasto Warszawa
Wynajem samochodów do odbioru odpadów komunalnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. 17.01.19 Miasto Warszawa
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów 17.01.19 Zachodniopomorskie
Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych oraz znaków i tablic zmiennej treści, i oświetlenia przejść podziemnych zlokalizowanych na terenie miasta Katowice. 17.01.19 Katowicki
Sprzątanie pomieszczeń i posesji przy ul. Tramwajowej 2b we Wrocławiu 17.01.19 Miasto Wrocław
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Piekoszów w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.” 17.01.19 20.02.19 09:00 Kielecki

Centralny Projekt Wdrożeniowy- Krajowy System Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T Etap 1

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
POLSKA

Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości i porządku nieruchomości zarządzanych przez KZGM w Katowicach

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
Miejsce realizacji: PL: Katowicki

Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz na posesji wokół budynku Wydziału Filologicznego przy ul. św. Jadwigi 3/4 we Wrocławiu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce realizacji: PL: Miasto Wrocław

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Piekoszów w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Piekoszów
Miejsce realizacji: PL: Kielecki

Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Wa...

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Wynajem samochodów do odbioru odpadów komunalnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Dziwnów
Miejsce realizacji: PL: Zachodniopomorskie

Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych oraz znaków i tablic zmiennej treści, i oświetlenia przejść podziemnych zlokalizowanych na terenie miasta Katowice.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Miejsce realizacji: PL: Katowicki

Sprzątanie pomieszczeń i posesji przy ul. Tramwajowej 2b we Wrocławiu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce realizacji: PL: Miasto Wrocław

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Piekoszów w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Piekoszów
Miejsce realizacji: PL: Kielecki