Sugestie

Przetargi: Usługi komunalne - usługi zimowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 259. Strona: 1 ( z 26)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
K-ZP.251.B.108.2018 usługi edukacyjne dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dydaktycznych 21.09.18 26.09.18 Lubelskie
Świadczenie usług utrzymania terenu stacyjnych obiektów elektroenergetycznych 21.09.18 28.09.18 11:45 POLSKA
Wykonanie zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach będących w utrzymaniu Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie w sezonie 2018/2019 21.09.18 05.10.18 11:00 Rzeszowski
Przewóz wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat i ich wychowawców na 74 wyjazdowe zajęcia, organizowane na terenie województwa dolnośl. 21.09.18 05.10.18 10:00 Dolnośląskie
Usługa zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020 nr 250, 252, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 301 i byłej DP nr 2909C 21.09.18 31.10.18 09:45 Włocławski
Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Kielce w sezonie zimowym 2018/2019 21.09.18 30.10.18 10:00 Kielecki
Oczyszczanie miasta Szczecin 21.09.18 30.10.18 09:30 Miasto Szczecin
CAŁOROCZNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE WYSPY SŁODOWEJ WE WROCŁAWIU Numer referencyjny: 7/2018 Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Wyspy 20.09.18 28.09.18 Dolnośląskie
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie jednostek administracyjnych powiatu będzińskiego 20.09.18 POLSKA
Utrzymanie terenów miejskich na sektorze nr 3 os. Krupińskiego 20.09.18 Legnicko-Głogowski

K-ZP.251.B.108.2018 usługi edukacyjne dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dydaktycznych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług utrzymania terenu stacyjnych obiektów elektroenergetycznych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.09.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - Departament Zakupów
Miejsce realizacji: POLSKA

Wykonanie zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach będących w utrzymaniu Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie w sezonie 2018/2019

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.09.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski

Przewóz wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku 12-18 lat i ich wychowawców na 74 wyjazdowe zajęcia, organizowane na terenie województwa dolnośl.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.09.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy
Miejsce realizacji: PL: Dolnośląskie

Usługa zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020 nr 250, 252, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 301 i byłej DP nr 2909C

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Miejsce realizacji: PL: Włocławski

Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Kielce w sezonie zimowym 2018/2019

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Kielecki

Oczyszczanie miasta Szczecin

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Miejsce realizacji: PL: Miasto Szczecin

CAŁOROCZNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE WYSPY SŁODOWEJ WE WROCŁAWIU Numer referencyjny: 7/2018 Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Wyspy

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: EKOSYSTEM SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie jednostek administracyjnych powiatu będzińskiego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku
Miejsce realizacji: powiat będziński

Utrzymanie terenów miejskich na sektorze nr 3 os. Krupińskiego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Polkowice
Miejsce realizacji: PL: Legnicko-głogowski