Sugestie

Przetargi: Usługi komunalne - usługi zimowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 245. Strona: 1 ( z 25)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Usługa w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach oraz przyległych terenach zewnętrznych administrowanych przez Kościerskie TBS Sp. z o.o. Numer referencyjny: KTBS/DI/PN-01/05.2019 21.05.19 07.06.19 Pomorskie
Całoroczne kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S-6 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Szczecinie wraz ze wszystkimi jej elementami z podziałem na 3 części. 22.05.19 05.06.19 10:50 Zachodniopomorskie
Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie 22.05.19 Częstochowski
Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie 22.05.19 Częstochowski
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych oraz pielęgnacji terenów zielonych w ZUS Oddział w Elblągu wraz z podległymi jednostkami terenowymi 22.05.19 08.07.19 09:00 Elbląski
Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie 21.05.19 Częstochowski
Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie 21.05.19 Częstochowski
Sprzątanie obiektów i terenów zewnętrznych posesji Oddziału ZUS w Kielcach oraz podległych jednostek terenowych 21.05.19 Świętokrzyskie
Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie 21.05.19 Częstochowski
Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie 21.05.19 Częstochowski

Usługa w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach oraz przyległych terenach zewnętrznych administrowanych przez Kościerskie TBS Sp. z o.o. Numer referencyjny: KTBS/DI/PN-01/05.2019

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: KOŚCIERSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Całoroczne kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S-6 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Szczecinie wraz ze wszystkimi jej elementami z podziałem na 3 części.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.05.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Miejsce realizacji: PL: Zachodniopomorskie

Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.05.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie w imieniu Urzędu Miasta Częstochowa (patrz pkt VI.3. Dodatkowe informacje)
Miejsce realizacji: PL: Częstochowski

Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.05.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie w imieniu Urzędu Miasta Częstochowa (patrz pkt VI.3. Dodatkowe informacje)
Miejsce realizacji: PL: Częstochowski

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych oraz pielęgnacji terenów zielonych w ZUS Oddział w Elblągu wraz z podległymi jednostkami terenowymi

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu
Miejsce realizacji: PL: Elbląski

Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie w imieniu Urzędu Miasta Częstochowa (patrz pkt VI.3. Dodatkowe informacje)
Miejsce realizacji: PL: Częstochowski

Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie w imieniu Urzędu Miasta Częstochowa (patrz pkt VI.3. Dodatkowe informacje)
Miejsce realizacji: PL: Częstochowski

Sprzątanie obiektów i terenów zewnętrznych posesji Oddziału ZUS w Kielcach oraz podległych jednostek terenowych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Miejsce realizacji: PL: Świętokrzyskie

Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie w imieniu Urzędu Miasta Częstochowa (patrz pkt VI.3. Dodatkowe informacje)
Miejsce realizacji: PL: Częstochowski

Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie w imieniu Urzędu Miasta Częstochowa (patrz pkt VI.3. Dodatkowe informacje)
Miejsce realizacji: PL: Częstochowski