Sugestie

Przetargi: Usługi koparką

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 26. Strona: 1 ( z 3)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
RBD.2710.4.2018.MR Budowa chodnika w Krzczonowie na działce o Nr 282/9, obręb ew. Krzczonow Wójtostwo Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym – 0,1 km 17.08.18 23.08.18 Lubelskie
Przebudowa drogi gminnej Porąbka Uszewska Pańskie Pola km 0+000 do km 0+340 Numer referencyjny: RWI.271.23.2018.IP Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Porąbka Uszewska Pańskie 10.08.18 24.08.18 Małopolskie
wynajem wraz z obsługą operatorską koparek i koparko-ładowarek do prowadzenia robót budowlanych na terenie M. St. Warszawy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DPZP/271/481/PN/2018 Przedmiotem 08.08.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Remont(modernizacja) drogi gminnej Niedźwiedza do Grabiny nr K250229 (nr dz. ew. 119, 625, 615, 617) w miejscowości Niedźwiedza w km 0+000-0+530 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 07.08.18 Małopolskie
Przebudowa drogi gminnej 108457 R oraz drogi 1421 R w m. Dylągówka Numer referencyjny: ZP.271.13.2018.JG Przebudowa drogi gminnej 108457 R oraz drogi 1421 R w m. Dylągówka Zakres robót obejmuje: 06.08.18 21.08.18 Podkarpackie
Przebudowa ulicy bocznej od ulicy F. Czajkowskiego w Krośnie Numer referencyjny: ZP.271.104.2018 1. W ramach przedmiotowego zamówienia przewiduje się: - rozebranie nawierzchni z betonu – 15 m2 - 06.08.18 22.08.18 Podkarpackie
wynajem wraz z obsługą operatorską koparek i koparko-ładowarek do prowadzenia robót budowlanych na terenie m.st. Warszawy Numer referencyjny: DPZP/271/563/PN/2018 Przedmiotem zamówienia są roboty 03.08.18 20.08.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Remont ul. Moniuszki Numer referencyjny: ZP.271.2.52.2018 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnię dróg wewnętrznych, 27.07.18 20.08.18 Śląskie
Remont ul. Moniuszki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.48.2018 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod 26.07.18 Śląskie
Część nr: 2 Nazwa: OD Działoszyn Świadczenie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb bieżącego utrzymania Obwodu Drogowego w Działoszynie. Sprzęt: Koparko – ładowarka na podwoziu ciągnika 26.07.18 Łódzkie

RBD.2710.4.2018.MR Budowa chodnika w Krzczonowie na działce o Nr 282/9, obręb ew. Krzczonow Wójtostwo Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym – 0,1 km

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY KRZCZONÓW
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa drogi gminnej Porąbka Uszewska Pańskie Pola km 0+000 do km 0+340 Numer referencyjny: RWI.271.23.2018.IP Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Porąbka Uszewska Pańskie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 10.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY DĘBNO
Miejsce realizacji: PL:

wynajem wraz z obsługą operatorską koparek i koparko-ładowarek do prowadzenia robót budowlanych na terenie M. St. Warszawy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DPZP/271/481/PN/2018 Przedmiotem

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 08.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD REMONTÓW I KONSERWACJI DRÓG W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Remont(modernizacja) drogi gminnej Niedźwiedza do Grabiny nr K250229 (nr dz. ew. 119, 625, 615, 617) w miejscowości Niedźwiedza w km 0+000-0+530 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 07.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY DĘBNO
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa drogi gminnej 108457 R oraz drogi 1421 R w m. Dylągówka Numer referencyjny: ZP.271.13.2018.JG Przebudowa drogi gminnej 108457 R oraz drogi 1421 R w m. Dylągówka Zakres robót obejmuje:

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 06.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY HYŻNE
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa ulicy bocznej od ulicy F. Czajkowskiego w Krośnie Numer referencyjny: ZP.271.104.2018 1. W ramach przedmiotowego zamówienia przewiduje się: - rozebranie nawierzchni z betonu – 15 m2 -

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 06.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY KROSNO
Miejsce realizacji: PL:

wynajem wraz z obsługą operatorską koparek i koparko-ładowarek do prowadzenia robót budowlanych na terenie m.st. Warszawy Numer referencyjny: DPZP/271/563/PN/2018 Przedmiotem zamówienia są roboty

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 03.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD REMONTÓW I KONSERWACJI DRÓG W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Remont ul. Moniuszki Numer referencyjny: ZP.271.2.52.2018 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnię dróg wewnętrznych,

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 27.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KNURÓW
Miejsce realizacji: PL:

Remont ul. Moniuszki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.2.48.2018 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 26.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KNURÓW
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 2 Nazwa: OD Działoszyn Świadczenie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb bieżącego utrzymania Obwodu Drogowego w Działoszynie. Sprzęt: Koparko – ładowarka na podwoziu ciągnika

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 26.07.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI
Miejsce realizacji: PL: