Sugestie

Przetargi: Usługi koparką

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 29. Strona: 1 ( z 3)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonania robót budowlanych obejmujących wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Strzegomskiej 24 w Łażanach. - wykopy i przekopy wykonywane 12.10.18 18.10.18 Dolnośląskie
Część nr: 1 Nazwa: OBWÓD WĘGRÓW Zamówienie obejmuje teren obwodu drogowego nr I tj. obszar gmin: Liw, Miedzna, Grębków, Wierzbno, miasta Węgrów oraz następujące asortymenty usług: 1) praca samochodów 14.10.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Przebudowa ul. S. Batorego w Krośnie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.109.2018 1. W ramach przedmiotowego zamówienia przewiduje się: a) Budowę parkingu: - roboty pomiarowe wraz z 14.10.18 Podkarpackie
CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Usługa polegająca na pracy sprzętu, t.j. koparko-spycharki wraz z operatorem oraz ciągnika z przyczepą wraz z kierowcą 14.10.18 Warmińsko-Mazurskie
Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu choszczeńskiego w sezonie 2018/2019 – VI zadań Numer referencyjny: PZD.ST.271.10.2018 Zamówienie obejmuje: - odśnieżanie dróg powiatowych; - posypywanie 11.10.18 22.10.18 Zachodniopomorskie
Usługa odśnieżania dróg o łącznej długości ok. 280 km własnym sprzętem: ciągnikami z pługiem, ładowarkami, koparko-ładowarkami. Zamawiający zastrzega minimalną szerokość odśnieżania 4 metry. 2. 09.10.18 16.10.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wynajem koparek i koparko-ładowarek wraz z obsługą operatorską” dla potrzeb MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. Jest to zamówienie na roboty budowlane o kodzie numerycznym 10.10.18 25.10.18 Podkarpackie
Renowacja rowów przydrożnych na terenie Gminy Kęt Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Bulowice - ul. Zielona a) rozebranie umocnienia dna rowu, zagospodarowanie gruzu betonowego z rozbiórki we 10.10.18 16.10.18 Małopolskie
Przebudowa drogi gminnej nr 119250 R Krościenko - Stebnik w km 2+650 - 6+615” Numer referencyjny: ZP-271.48.2018 Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje następujący zakres robót: 1) Roboty ziemne 09.10.18 25.10.18 Podkarpackie
Przebudowa drogi w Kowalówce (na Chaju) w km 0+000-1+250 dz. nr ewid.937 w Kowalówce Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): O.271.9.2018 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 09.10.18 Podkarpackie

Wykonania robót budowlanych obejmujących wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Strzegomskiej 24 w Łażanach. - wykopy i przekopy wykonywane

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 12.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY ŻARÓW
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 1 Nazwa: OBWÓD WĘGRÓW Zamówienie obejmuje teren obwodu drogowego nr I tj. obszar gmin: Liw, Miedzna, Grębków, Wierzbno, miasta Węgrów oraz następujące asortymenty usług: 1) praca samochodów

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WĘGROWIE
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa ul. S. Batorego w Krośnie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.109.2018 1. W ramach przedmiotowego zamówienia przewiduje się: a) Budowę parkingu: - roboty pomiarowe wraz z

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY KROSNO
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Usługa polegająca na pracy sprzętu, t.j. koparko-spycharki wraz z operatorem oraz ciągnika z przyczepą wraz z kierowcą

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY RESZEL
Miejsce realizacji: PL:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu choszczeńskiego w sezonie 2018/2019 – VI zadań Numer referencyjny: PZD.ST.271.10.2018 Zamówienie obejmuje: - odśnieżanie dróg powiatowych; - posypywanie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 11.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHOSZCZNIE
Miejsce realizacji: PL:

Usługa odśnieżania dróg o łącznej długości ok. 280 km własnym sprzętem: ciągnikami z pługiem, ładowarkami, koparko-ładowarkami. Zamawiający zastrzega minimalną szerokość odśnieżania 4 metry. 2.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 09.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY DROBIN
Miejsce realizacji: PL:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wynajem koparek i koparko-ładowarek wraz z obsługą operatorską” dla potrzeb MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. Jest to zamówienie na roboty budowlane o kodzie numerycznym

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 10.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ RZESZÓW SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Renowacja rowów przydrożnych na terenie Gminy Kęt Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Bulowice - ul. Zielona a) rozebranie umocnienia dna rowu, zagospodarowanie gruzu betonowego z rozbiórki we

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 10.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY KĘTY
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa drogi gminnej nr 119250 R Krościenko - Stebnik w km 2+650 - 6+615” Numer referencyjny: ZP-271.48.2018 Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje następujący zakres robót: 1) Roboty ziemne

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 09.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY USTRZYKI DOLNE
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa drogi w Kowalówce (na Chaju) w km 0+000-1+250 dz. nr ewid.937 w Kowalówce Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): O.271.9.2018 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 09.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY CIESZANÓW
Miejsce realizacji: PL: