Sugestie

Przetargi: Usługi maszynami budowlanymi

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 327. Strona: 1 ( z 33)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie polegająca na: - Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 749 Końskie - Przysucha na odcinku od km 6+280 do km 21.09.18 08.10.18 Świętokrzyskie
Rekultywacja terenu stawów przy ul. J. Waszczyka/Os.Wygoda/E.Plater w Zielonej Górze Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): M.17.Rb.2018 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu 21.09.18 Lubuskie
Zamknięcie i rekultywacja V sektora składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Tarnowie przy ul. Komunalnej 31 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PUK.PR/ZP/2018/04/02 21.09.18 Małopolskie
Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby firmy LIMA Przedmiot Zamówienia dotyczy uzbrojenia terenu inwestycyjnego Zamawiającego, położonego w Komorowie (gm. Łukta, woj. warmińsko-mazurskie). 21.09.18 05.10.18 Warmińsko-Mazurskie
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Boya-Żeleńskiego w Katowicach Numer referencyjny: 84/IX/2018/WP Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Boya-Żeleńskiego w Katowicach w zakresie: 1. Roboty ziemne i 20.09.18 05.10.18 Śląskie
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Gminy Recz 1. Przedmiotem zamówienia jest o Przygotowanie koncepcji PSZOK wraz z szacunkową wyceną realizacji oraz uzgodnienie z Zamawiającym 20.09.18 03.10.18 Zachodniopomorskie
Plan zamówień publicznych na 2019 rok – UsługiUsługi w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla Tauron Wydobycie SAUsługa remontu przekładni do przenośników zgrzebłowych i podścianowych dla Tauron Wydobycie SAUsługa wykonania remontów maszyn i urządzeń przeróbczych dla Tauron Wydobycie S.A.Usługa wykonania robót w zakresie usunięcia wraz z zagospodarowaniem osadu z osadnika wód dołowych Biały Brzeg dla Tauron Wydobycie SAUsługa odbiór i zagospodarowanie odpadów technologicznych dla Tauron Wydobycie SA 21.09.18 12.10.18 09:00 POLSKA
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZ.II.271.15.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków – budowa wielofunkcyjnej przestrzeni 20.09.18 Śląskie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w Zakrzówku (dz. ewid. Nr 1227/4, 1227/7. 1227/8) 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym – 0,11 km. 2. 20.09.18 Lubelskie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej Nr 103521L w m. Serniki Kolonia (drugi pas) zakres robót obejmuje: a. roboty przygotowawcze b. roboty ziemne c. konstrukcję nawierzchni jezdni d. przepust 20.09.18 Lubelskie

Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie polegająca na: - Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 749 Końskie - Przysucha na odcinku od km 6+280 do km

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH
Miejsce realizacji: PL:

Rekultywacja terenu stawów przy ul. J. Waszczyka/Os.Wygoda/E.Plater w Zielonej Górze Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): M.17.Rb.2018 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
Miejsce realizacji: PL:

Zamknięcie i rekultywacja V sektora składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Tarnowie przy ul. Komunalnej 31 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PUK.PR/ZP/2018/04/02

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W TARNOWIE SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby firmy LIMA Przedmiot Zamówienia dotyczy uzbrojenia terenu inwestycyjnego Zamawiającego, położonego w Komorowie (gm. Łukta, woj. warmińsko-mazurskie).

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: LIMA SP. Z O.O., SP.K.
Miejsce realizacji: PL:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Boya-Żeleńskiego w Katowicach Numer referencyjny: 84/IX/2018/WP Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Boya-Żeleńskiego w Katowicach w zakresie: 1. Roboty ziemne i

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH
Miejsce realizacji: PL:

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Gminy Recz 1. Przedmiotem zamówienia jest o Przygotowanie koncepcji PSZOK wraz z szacunkową wyceną realizacji oraz uzgodnienie z Zamawiającym

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY I MIASTA RECZ
Miejsce realizacji: PL:

Plan zamówień publicznych na 2019 rok – UsługiUsługi w zakresie badań i odbiorów, okresowych ocen technicznych, pomiarów oraz regulacji maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla Tauron Wydobycie SAUsługa remontu przekładni do przenośników zgrzebłowych i podścianowych dla Tauron Wydobycie SAUsługa wykonania remontów maszyn i urządzeń przeróbczych dla Tauron Wydobycie S.A.Usługa wykonania robót w zakresie usunięcia wraz z zagospodarowaniem osadu z osadnika wód dołowych Biały Brzeg dla Tauron Wydobycie SAUsługa odbiór i zagospodarowanie odpadów technologicznych dla Tauron Wydobycie SA

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.09.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Tauron Wydobycie S.A.
Miejsce realizacji: POLSKA

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZ.II.271.15.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków – budowa wielofunkcyjnej przestrzeni

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY SŁAWKÓW
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w Zakrzówku (dz. ewid. Nr 1227/4, 1227/7. 1227/8) 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym – 0,11 km. 2.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ZAKRZÓWEK
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej Nr 103521L w m. Serniki Kolonia (drugi pas) zakres robót obejmuje: a. roboty przygotowawcze b. roboty ziemne c. konstrukcję nawierzchni jezdni d. przepust

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.09.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY SERNIKI
Miejsce realizacji: PL: