Sugestie

Przetargi: Usługi maszynami budowlanymi

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 314. Strona: 1 ( z 32)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową 1713E w m. Smardzew w km 316+875”. Numer referencyjny: O.Ł.D3.2411.7.2018.vk Zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych w 20.07.18 06.08.18 Łódzkie
Wykonanie usług z zakresu przygotowania gleby na terenie Nadleśnictwa Świętoszów w roku 2018 20.07.18 26.07.18 Dolnośląskie
Rekultywacja do produkcji leśnej wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego „Męka Jamy” na działce nr 72, obręb 32, o pow. 0,8833 ha ( w systemie „projektuj-buduj”) Numer referencyjny: 19.07.18 03.08.18 Łódzkie
Remont drogi leśnej nr inw. 220/542 w Leśnictwie Okocim Numer referencyjny: SA.270.11.2018 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: „Remont drogi leśnej nr inw. 220/542 w Leśnictwie 19.07.18 03.08.18 Małopolskie
Świadczenie usług transportu przy realizacji zamierzeń inwestycyjnych polegających na budowie dróg leśnych, realizowanych przez Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej na lata 2018-2020 19.07.18 27.07.18 Dolnośląskie
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI I KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE UL. MIĘDZYRZECKIEJ W SKWIERZYNIE, na działkach nr ewid. 498, 537/3 obręb 3 Skwierzyna Numer 19.07.18 02.08.18 Lubuskie
Budowa remizy OSP na dz. nr 523 w Tylawie – etap I Numer referencyjny: G.271.10.2018 Budowa remizy OSP na dz. nr 523 w Tylawie – etap I Roboty ziemne: 1) usunięcie humusu - 935 m2, 2) wykopy - 19.07.18 06.08.18 Podkarpackie
Sporządzanie, dowóz i wydawanie gorących posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Bartoszyce 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przygotowaniu, dowiezieniu i wydaniu 19.07.18 31.07.18 Warmińsko-Mazurskie
Budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej oraz przy ul. Cichej w pile Zadanie nr 1 : Budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej obejmuje: - roboty ziemne - roboty rozbiórkowe - ustawienie krawężników na 19.07.18 03.08.18 Wielkopolskie
Roboty budowlane na linii 227/249 i stacji Gdańsk Zaspa Towarowa oraz linii 722 w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk” 20.07.18 01.08.18 09:00 MAKROREGION PÓŁNOCNY

Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową 1713E w m. Smardzew w km 316+875”. Numer referencyjny: O.Ł.D3.2411.7.2018.vk Zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych w

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie usług z zakresu przygotowania gleby na terenie Nadleśnictwa Świętoszów w roku 2018

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: NADLEŚNICTWO ŚWIĘTOSZÓW
Miejsce realizacji: PL:

Rekultywacja do produkcji leśnej wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego „Męka Jamy” na działce nr 72, obręb 32, o pow. 0,8833 ha ( w systemie „projektuj-buduj”) Numer referencyjny:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI
Miejsce realizacji: PL:

Remont drogi leśnej nr inw. 220/542 w Leśnictwie Okocim Numer referencyjny: SA.270.11.2018 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: „Remont drogi leśnej nr inw. 220/542 w Leśnictwie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BOCHNI
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług transportu przy realizacji zamierzeń inwestycyjnych polegających na budowie dróg leśnych, realizowanych przez Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej na lata 2018-2020

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Miejsce realizacji: PL:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI I KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE UL. MIĘDZYRZECKIEJ W SKWIERZYNIE, na działkach nr ewid. 498, 537/3 obręb 3 Skwierzyna Numer

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W SKWIERZYNIE
Miejsce realizacji: PL:

Budowa remizy OSP na dz. nr 523 w Tylawie – etap I Numer referencyjny: G.271.10.2018 Budowa remizy OSP na dz. nr 523 w Tylawie – etap I Roboty ziemne: 1) usunięcie humusu - 935 m2, 2) wykopy -

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY DUKLA
Miejsce realizacji: PL:

Sporządzanie, dowóz i wydawanie gorących posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Bartoszyce 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przygotowaniu, dowiezieniu i wydaniu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BARTOSZYCE
Miejsce realizacji: PL:

Budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej oraz przy ul. Cichej w pile Zadanie nr 1 : Budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej obejmuje: - roboty ziemne - roboty rozbiórkowe - ustawienie krawężników na

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE
Miejsce realizacji: PL:

Roboty budowlane na linii 227/249 i stacji Gdańsk Zaspa Towarowa oraz linii 722 w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION PÓŁNOCNY