Sugestie

Przetargi: Usługi melioracyjne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 422. Strona: 1 ( z 43)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Budowa sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej nr 4304E Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AI.271.11.2018.MP Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w 16.11.18 Łódzkie
Zamówienie z wolnej ręki do Umowy nr TXU/EEIM/386/340/2017 z dnia 27.12.2017r. w przedmiocie: Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicz-nego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta 16.11.18 POLSKA
Zamówienie z wolnej ręki do Umowy nr TXU/EEIM/388/340/2017 z dnia 27.12.2017r. w przedmiocie: Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta 16.11.18 POLSKA
Zamówienie z wolnej ręki do Umowy nr TXU/EEIM/389/340/2017 z dnia 27.12.2017r. w przedmiocie: Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta 16.11.18 POLSKA
Zamówienie z wolnej ręki do Umowy nr TXU/EEIM/390/340/2017 z dnia 27.12.2017r. w przedmiocie: Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta 16.11.18 POLSKA
Zamówienie z wolnej ręki do Umowy nr TXU/EEIM/391/340/2017 z dnia 27.12.2017r. w przedmiocie: Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta 16.11.18 POLSKA
Utwardzenia skrzyżowania drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w m. Kopanina.” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.18.2018 2.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w zakresie 16.11.18 Łódzkie
Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy urządzeń odwadniających Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPU.272.72.2018 1. Przedmiotem zamówienia są prace związane z przebudową dróg 16.11.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Przetarg nieograniczony w formule zaprojektuj i wybuduj na roboty budowlano-montażowe związane z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec Numer referencyjny: 15.11.18 03.12.18 Śląskie
Zagospodarowanie osadu ściekowego na rok 2019 Zagospodarowanie odwodnionego osadu ściekowego zgromadzonego na terenie oczyszczalni w Piwnicznej-Zdroju – osad ściekowy w ilości 700 ton w ciągu roku 15.11.18 26.11.18 Małopolskie

Budowa sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej nr 4304E Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): AI.271.11.2018.MP Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.11.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY CZERNIEWICE
Miejsce realizacji: PL:

Zamówienie z wolnej ręki do Umowy nr TXU/EEIM/386/340/2017 z dnia 27.12.2017r. w przedmiocie: Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicz-nego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 16.11.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

Zamówienie z wolnej ręki do Umowy nr TXU/EEIM/388/340/2017 z dnia 27.12.2017r. w przedmiocie: Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 16.11.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

Zamówienie z wolnej ręki do Umowy nr TXU/EEIM/389/340/2017 z dnia 27.12.2017r. w przedmiocie: Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 16.11.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

Zamówienie z wolnej ręki do Umowy nr TXU/EEIM/390/340/2017 z dnia 27.12.2017r. w przedmiocie: Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 16.11.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

Zamówienie z wolnej ręki do Umowy nr TXU/EEIM/391/340/2017 z dnia 27.12.2017r. w przedmiocie: Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 16.11.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

Utwardzenia skrzyżowania drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w m. Kopanina.” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.18.2018 2.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w zakresie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.11.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY GORZKOWICE
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy urządzeń odwadniających Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZPU.272.72.2018 1. Przedmiotem zamówienia są prace związane z przebudową dróg

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.11.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Przetarg nieograniczony w formule zaprojektuj i wybuduj na roboty budowlano-montażowe związane z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec Numer referencyjny:

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 15.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY
Miejsce realizacji: PL:

Zagospodarowanie osadu ściekowego na rok 2019 Zagospodarowanie odwodnionego osadu ściekowego zgromadzonego na terenie oczyszczalni w Piwnicznej-Zdroju – osad ściekowy w ilości 700 ton w ciągu roku

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU
Miejsce realizacji: PL: