Sugestie

Przetargi: Usługi melioracyjne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 596. Strona: 1 ( z 60)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
PRZEBUDOWA ULICY PRZEMYSŁOWEJ W KOLE ZADANIE NR 1 – PRZEBUDOWA UL. PRZEMYSŁOWEJ W KOLE W ZAKRESIE NAWIERZCHNI JEZDNI I ELEMENTÓW ODWODNIENIA ZADANIE NR 2 – PRZEBUDOWA UL. PRZEMYSŁOWEJ W KOLE W 18.07.18 02.08.18 Wielkopolskie
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połajewie na działkach nr 551 i 552 w zakresie zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych, zbiornika retencyjnego osadu nadmiernego oraz montaż prasy do osadu. 18.07.18 07.08.18 Wielkopolskie
Budowę pawilonu dla hipopotamów karłowatych, na terenie MOZ w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym wybiegi dla zwierząt, zbiorniki wodne wiaty, oraz infrastrukturą techniczną Numer 18.07.18 02.08.18 Łódzkie
Wykonanie robót budowlanych: 1) budowy zewnętrznej instalacji odwadniającej, 2) naprawy zewnętrznej hydroizolacji budynku Zespołu Szkół nr 3 (ZS3) w Wołominie przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 05-200 18.07.18 03.08.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Starzyńskiego, gm. Raszyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa odwodnienia w drogach powiatowych”. Numer referencyjny: ZP.272.29.2018 Przedmiotem 18.07.18 02.08.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Remont generatora G2 elektrowni wodnej na zaporze Zbiornika Wodnego Wióry Numer referencyjny: WA.ZOZ.4.281.03.2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dla zadania p.n.: „Remont generatora G2 18.07.18 26.07.18 Świętokrzyskie
Budowa transgranicznego Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie na działkach o nr geod. 382, 564/2, 560/2 położonych przy ul. Sportowe Numer referencyjny: RI.271.13.2018 Przedmiotem inwestycji jest 18.07.18 03.09.18 Podlaskie
Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciecha i Szkolną w Czerwonaku Numer referencyjny: WO.271.2.34.2018 1) Roboty przygotowawcze. 2) Roboty ziemne. 3) Odwodnienie korpusu drogowego. 18.07.18 02.08.18 Wielkopolskie
„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele” Numer referencyjny: 18.07.18 06.08.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Wisła Etap 2-Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km,prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km,na terenie gm.Gorzyce i gm. Radomyśln/Sanem, woj. podkarpackie 19.07.18 01.08.18 09:30 Tarnobrzeski

PRZEBUDOWA ULICY PRZEMYSŁOWEJ W KOLE ZADANIE NR 1 – PRZEBUDOWA UL. PRZEMYSŁOWEJ W KOLE W ZAKRESIE NAWIERZCHNI JEZDNI I ELEMENTÓW ODWODNIENIA ZADANIE NR 2 – PRZEBUDOWA UL. PRZEMYSŁOWEJ W KOLE W

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOLE
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połajewie na działkach nr 551 i 552 w zakresie zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych, zbiornika retencyjnego osadu nadmiernego oraz montaż prasy do osadu.

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY POŁAJEWO
Miejsce realizacji: PL:

Budowę pawilonu dla hipopotamów karłowatych, na terenie MOZ w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym wybiegi dla zwierząt, zbiorniki wodne wiaty, oraz infrastrukturą techniczną Numer

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY W ŁODZI SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie robót budowlanych: 1) budowy zewnętrznej instalacji odwadniającej, 2) naprawy zewnętrznej hydroizolacji budynku Zespołu Szkół nr 3 (ZS3) w Wołominie przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 05-200

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY WOŁOMIN
Miejsce realizacji: PL:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Starzyńskiego, gm. Raszyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa odwodnienia w drogach powiatowych”. Numer referencyjny: ZP.272.29.2018 Przedmiotem

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Remont generatora G2 elektrowni wodnej na zaporze Zbiornika Wodnego Wióry Numer referencyjny: WA.ZOZ.4.281.03.2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dla zadania p.n.: „Remont generatora G2

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
Miejsce realizacji: PL:

Budowa transgranicznego Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie na działkach o nr geod. 382, 564/2, 560/2 położonych przy ul. Sportowe Numer referencyjny: RI.271.13.2018 Przedmiotem inwestycji jest

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY I MIASTA SZCZUCZYN
Miejsce realizacji: PL:

Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciecha i Szkolną w Czerwonaku Numer referencyjny: WO.271.2.34.2018 1) Roboty przygotowawcze. 2) Roboty ziemne. 3) Odwodnienie korpusu drogowego.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY CZERWONAK
Miejsce realizacji: PL:

„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele” Numer referencyjny:

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU
Miejsce realizacji: PL:

Wisła Etap 2-Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km,prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km,na terenie gm.Gorzyce i gm. Radomyśln/Sanem, woj. podkarpackie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Miejsce realizacji: PL: Tarnobrzeski