Sugestie

Przetargi: Usługi melioracyjne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 360. Strona: 1 ( z 36)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Utwardzenie i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112046L od km 0+000 do km 0+742 w miejscowości Dzierążnia. Numer referencyjny: IR.271.4.2019 W zakres zadania wchodzą następujące 25.03.19 10.04.19 Lubelskie
Wykonanie w latach 2019-2020 robót utrzymaniowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy. 25.03.19 08.04.19 10:00 POLSKA
Roboty drogowe remontowe w zakresie: napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz napraw i konserwacji urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne na terenie 25.03.19 12.04.19 Dolnośląskie
Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi miejskiej w Łęczycy na działkach o nr 311/16, 314 oraz 482/3. Projektowana budowa musi nawiązywać 25.03.19 28.03.19 Łódzkie
Rozbudowa i budowa dojść i dojazdów do budynków mieszkalnych oraz urządzeń z nimi związanych oraz miejsc postojowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia w 25.03.19 09.04.19 Małopolskie
1 Budowa komory ciepłowniczej nad istniejącym kanałem ciepłowniczym z rurociągami 2 x DN500 w rejonie ul. Tysiąclecia w Katowicach 1 Zadanie 100,00 25.03.19 08.04.19 Śląskie
"Remont progu wodnego Piwonice km 69+925 rzeki Prosny" Numer referencyjny: PO.ZOZ.2.281.016.2019.KW Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana pn: „Remont progu wodnego Piwonice km 25.03.19 12.04.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania realizacji zadania - systemu zatrzymywania zanieczyszczeń poprzez zwiększenie retencji wodnej z uwzględnieniem istniejącej bioróżnorodności w ciągu 25.03.19 02.04.19 Wielkopolskie
RK.6332.1.2.2019 Wykonanie operatu wodnoprawnego dla zbiornika wodnego w miejscowości Karsy Duże wraz Z instrukcją gospodarowania wodą oraz opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w 25.03.19 12.04.19 Świętokrzyskie
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G wraz z odwodnieniem oraz uzyskaniem pozwolenia (ZRID) / zgłoszenia na budowę w m. Gać, gm. Słupsk PRZEDMIOT 25.03.19 01.04.19 Pomorskie

Utwardzenie i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112046L od km 0+000 do km 0+742 w miejscowości Dzierążnia. Numer referencyjny: IR.271.4.2019 W zakres zadania wchodzą następujące

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KRYNICE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie w latach 2019-2020 robót utrzymaniowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Miejsce realizacji: POLSKA

Roboty drogowe remontowe w zakresie: napraw nawierzchni bitumicznych, nawierzchni powierzchniowo utrwalanych, oraz napraw i konserwacji urządzeń odwadniających drogi gminne i wewnętrzne na terenie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY MIRSK
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi miejskiej w Łęczycy na działkach o nr 311/16, 314 oraz 482/3. Projektowana budowa musi nawiązywać

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA ŁĘCZYCA
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa i budowa dojść i dojazdów do budynków mieszkalnych oraz urządzeń z nimi związanych oraz miejsc postojowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia w

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA
Miejsce realizacji: PL:

1 Budowa komory ciepłowniczej nad istniejącym kanałem ciepłowniczym z rurociągami 2 x DN500 w rejonie ul. Tysiąclecia w Katowicach 1 Zadanie 100,00

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: TAURON CIEPŁO SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

"Remont progu wodnego Piwonice km 69+925 rzeki Prosny" Numer referencyjny: PO.ZOZ.2.281.016.2019.KW Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana pn: „Remont progu wodnego Piwonice km

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania realizacji zadania - systemu zatrzymywania zanieczyszczeń poprzez zwiększenie retencji wodnej z uwzględnieniem istniejącej bioróżnorodności w ciągu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH
Miejsce realizacji: PL:

RK.6332.1.2.2019 Wykonanie operatu wodnoprawnego dla zbiornika wodnego w miejscowości Karsy Duże wraz Z instrukcją gospodarowania wodą oraz opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY PACANÓW
Miejsce realizacji: PL:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G wraz z odwodnieniem oraz uzyskaniem pozwolenia (ZRID) / zgłoszenia na budowę w m. Gać, gm. Słupsk PRZEDMIOT

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY SŁUPSK
Miejsce realizacji: PL: