Sugestie

Przetargi: Usługi melioracyjne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 397. Strona: 1 ( z 40)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Utrzymanie bieżące wymienników, zbiorników i urządzeń gospodarki wodnej w PGE Energia Ciepła Oddział w Rybniku 22.05.19 31.05.19 10:00 Rybnicki
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ul. Obrońców Westerplatte w Zabrzu, ulica boczna zachodnia i boczna wschodnia. Numer 21.05.19 29.05.19 Śląskie
Utwardzenie placu manewrowego z odwodnieniem o pow. 1330 m2, na działkach nr 306 i 307 21.05.19 04.06.19 Łódzkie
Wybór: Generalnego Realizatora Inwestycji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym oraz zbiornikiem retencyjnym 22.05.19 09.06.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Obiekty hydrotechniczne czasowo piętrzące wodę w tym wały przeciwpowodziowe wraz z międzywalami - konserwacja, roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni JasłoUtrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki w m. Osiek Jasielski (wał lewy - 720 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki w m. Jasło (wał lewy - 1 915 m, wał prawy - 9 060 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Jasiołki (wał lewy - 2 390 m, wał prawy - 2 385 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych potoku Warzyckiego (wał lewy - 915 m, wał prawy - 942)Wycinka traw i zakrzaczeń z międzywala i z budowli regulacyjnych rzeka Wisłoka 97+500-111+000Remont opaski podłużniej u podstawy wału przeciwpowodziowego rzeka Wisł 21.05.19 Tarnobrzeski
„Obsługa i konserwacja Bariery Odwadniającej miasto Kraków wraz z pomiarami zwierciadła wody gruntowej w zasięgu oddziaływania piętrzenia” 21.05.19 Miasto Kraków
Przebudowa istniejących rowów odwadniających na terenie sołectwa Borowa Wieś, położonych na południe od ul. Gliwickiej (wzdłuż ulic: Równoległa, Dąbrowa i Gołębia) do cieku Promna – Rów nr 4, 4.1, 21.05.19 06.06.19 Śląskie
Remont utwardzenia terenu wraz z budową odwodnienia terenu i przyłączem kanalizacji opadowej do budynku ZPSM w Bochni Numer referencyjny: ZPSM.21.1.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja 21.05.19 05.06.19 Małopolskie
„Budowa wraz z odwodnieniem ulicy Chabrów w Luboszycach” Numer referencyjny: ZP.271.2.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa wraz z odwodnieniem ulicy Chabrów w Luboszycach” w skład, którego 21.05.19 06.06.19 Opolskie
"Remont progu wodnego Piwonice km 69+925 rzeki Prosny" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PO.ZOZ.2.281.016.2019.KW 21.05.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Utrzymanie bieżące wymienników, zbiorników i urządzeń gospodarki wodnej w PGE Energia Ciepła Oddział w Rybniku

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.05.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PGE Energia Ciepła S.A.
Miejsce realizacji: PL: Rybnicki

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ul. Obrońców Westerplatte w Zabrzu, ulica boczna zachodnia i boczna wschodnia. Numer

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W ZABRZU
Miejsce realizacji: PL:

Utwardzenie placu manewrowego z odwodnieniem o pow. 1330 m2, na działkach nr 306 i 307

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ***DANE PRYWATNE***
Miejsce realizacji: PL:

Wybór: Generalnego Realizatora Inwestycji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym oraz zbiornikiem retencyjnym

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA URSUS
Miejsce realizacji: PL:

Obiekty hydrotechniczne czasowo piętrzące wodę w tym wały przeciwpowodziowe wraz z międzywalami - konserwacja, roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni JasłoUtrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki w m. Osiek Jasielski (wał lewy - 720 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki w m. Jasło (wał lewy - 1 915 m, wał prawy - 9 060 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Jasiołki (wał lewy - 2 390 m, wał prawy - 2 385 m)Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych potoku Warzyckiego (wał lewy - 915 m, wał prawy - 942)Wycinka traw i zakrzaczeń z międzywala i z budowli regulacyjnych rzeka Wisłoka 97+500-111+000Remont opaski podłużniej u podstawy wału przeciwpowodziowego rzeka Wisł

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Jaśle
Miejsce realizacji: PL: Tarnobrzeski

„Obsługa i konserwacja Bariery Odwadniającej miasto Kraków wraz z pomiarami zwierciadła wody gruntowej w zasięgu oddziaływania piętrzenia”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków

Przebudowa istniejących rowów odwadniających na terenie sołectwa Borowa Wieś, położonych na południe od ul. Gliwickiej (wzdłuż ulic: Równoległa, Dąbrowa i Gołębia) do cieku Promna – Rów nr 4, 4.1,

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Remont utwardzenia terenu wraz z budową odwodnienia terenu i przyłączem kanalizacji opadowej do budynku ZPSM w Bochni Numer referencyjny: ZPSM.21.1.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W BOCHNI
Miejsce realizacji: PL:

„Budowa wraz z odwodnieniem ulicy Chabrów w Luboszycach” Numer referencyjny: ZP.271.2.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa wraz z odwodnieniem ulicy Chabrów w Luboszycach” w skład, którego

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ŁUBNIANY
Miejsce realizacji: PL:

"Remont progu wodnego Piwonice km 69+925 rzeki Prosny" Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PO.ZOZ.2.281.016.2019.KW

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.05.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
Miejsce realizacji: PL: