Sugestie

Przetargi: Usługi pocztowe i kurierskie

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 99. Strona: 1 ( z 10)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Usługi pocztowe i kurierskie wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro. 2. Ogłoszenie o 15.10.18 25.10.18 Wielkopolskie
„ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W POLKOWICACH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH I PACZEK” Numer 12.10.18 23.10.18 Dolnośląskie
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Centrali, Oddziałów Regionalnych, Biur Wsparcia Inwestycyjnego i Biur Powiatowych ARiMR w latach 2019-2020 13.10.18 23.10.18 10:00 POLSKA
Usługi pocztowe 13.10.18 12.11.18 09:30 POLSKA
DPZ/111/US/4/18 Usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) tj. usługi pocztowe, opłacanie przesyłek pocztowych przy użyciu maszyny do 12.10.18 30.10.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Usługi pocztowe – przesyłki nierejestrowane wychodzące z Urzędu Miejskiego w SosnowcuUsługi pocztowe – przesyłki rejestrowane wychodzące z Urzędu Miejskiego w SosnowcuWysyłka listów podczas konsultacji społecznych z mieszkańcamiRealizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno- opiekuńczego w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Franciszkańska 5a - fizjoterapiaUtworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów KomunalnychOdbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalneUsługi w zakresie gospodarowania oraz odbioru, trans 13.10.18 26.10.18 10:00 Sosnowiecki
Usługi pocztowe 13.10.18 06.11.18 10:00 POLSKA
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek nierejestrowanych, poleconych, rejestrowanych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym 12.10.18 POLSKA
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 80.272.189.2018 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby wszystkich jednostek 12.10.18 Małopolskie
Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Poniszowice (gmina Rudziniec) 12.10.18 17.10.18 Śląskie

Usługi pocztowe i kurierskie wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro. 2. Ogłoszenie o

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL:

„ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W POLKOWICACH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH I PACZEK” Numer

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 12.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Centrali, Oddziałów Regionalnych, Biur Wsparcia Inwestycyjnego i Biur Powiatowych ARiMR w latach 2019-2020

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.10.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Miejsce realizacji: POLSKA

Usługi pocztowe

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego CENTRALA
Miejsce realizacji: POLSKA

DPZ/111/US/4/18 Usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) tj. usługi pocztowe, opłacanie przesyłek pocztowych przy użyciu maszyny do

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 12.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Usługi pocztowe – przesyłki nierejestrowane wychodzące z Urzędu Miejskiego w SosnowcuUsługi pocztowe – przesyłki rejestrowane wychodzące z Urzędu Miejskiego w SosnowcuWysyłka listów podczas konsultacji społecznych z mieszkańcamiRealizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno- opiekuńczego w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Franciszkańska 5a - fizjoterapiaUtworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów KomunalnychOdbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalneUsługi w zakresie gospodarowania oraz odbioru, trans

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Arkadiusza Chęcińskiego
Miejsce realizacji: PL: Sosnowiecki

Usługi pocztowe

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Narodowy Bank Polski
Miejsce realizacji: POLSKA

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek nierejestrowanych, poleconych, rejestrowanych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 12.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Komenda Główna Policji
Miejsce realizacji: POLSKA

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 80.272.189.2018 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby wszystkich jednostek

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 12.10.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Miejsce realizacji: PL:

Prowadzenie Agencji Pocztowej w miejscowości Poniszowice (gmina Rudziniec)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 12.10.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POCZTA POLSKA S.A.
Miejsce realizacji: PL: