Sugestie

Przetargi: Usługi prawnicze

Poniżej lista postępowań na usługi prawnicze, pomoc, obsługę i doradztwo prawne. Publikujemy oferty z Biuletynu Zamówień Publicznych, BIP-ów, TED-u i Internetu. Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem takich powiadomień na maila zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego testu.

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego, poniżej 30 tys Eur.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 31. Strona: 1 ( z 4)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153. 19.07.18 24.07.18 Zachodniopomorskie
Przeprowadzenie procesu uzyskania licencji na świadczenie usług kolejowego transportu towarowego wraz z opracowaniem instrukcji wewnętrznych, procedur i systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz 19.07.18 01.08.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
EP/46/2018 Wykonywanie czynności w charakterze Prawnika w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno- prawnej w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób 18.07.18 26.07.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Zakup usługi dostępu do systemu informacji prawnej na okres 12 miesięcy od dnia aktywacji dostępu do systemu , składającego się z oprogramowania, bazy aktów prawnych, w tym prawa UE i 18.07.18 23.07.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Świadczenie usługi doradztwa prawnego dla 25 podmiotów gospodarczych MSP oraz podmiotów ekonomii społecznej (PES) objętych wsparciem przez LGD „Region Włoszczowski". Zamawiający zastrzega sobie 18.07.18 24.07.18 Świętokrzyskie
Prowadzenie poradnictwa prawnego dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 18.07.18 23.07.18 Śląskie
Obsługa prawna Babiogórskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zawoi. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest obsługa prawna Babiogórskiego Parku Narodowego. 18.07.18 24.07.18 Małopolskie
1. Przedmiotem zamówienia są „Wykonywanie czynności w charakterze Prawnika w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno- prawnej w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania 18.07.18 26.07.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
ŚWIADCZENIE OBSŁUGI PRAWNEJ PROJEKTU pn. „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” Usługa doradztwa prawnego i eksperckiego w zakresie 18.07.18 26.07.18 Świętokrzyskie
Usługa dostępu do systemu informacji prawnej Numer referencyjny: PRZ/00017/2018 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do systemu informacji prawnej na potrzeby Instytutu Logistyki i 17.07.18 25.07.18 Wielkopolskie

Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PROKURATURA REGIONALNA W SZCZECINIE
Miejsce realizacji: PL:

Przeprowadzenie procesu uzyskania licencji na świadczenie usług kolejowego transportu towarowego wraz z opracowaniem instrukcji wewnętrznych, procedur i systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: CEDROB S.A.
Miejsce realizacji: PL:

EP/46/2018 Wykonywanie czynności w charakterze Prawnika w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno- prawnej w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Zakup usługi dostępu do systemu informacji prawnej na okres 12 miesięcy od dnia aktywacji dostępu do systemu , składającego się z oprogramowania, bazy aktów prawnych, w tym prawa UE i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usługi doradztwa prawnego dla 25 podmiotów gospodarczych MSP oraz podmiotów ekonomii społecznej (PES) objętych wsparciem przez LGD „Region Włoszczowski". Zamawiający zastrzega sobie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGION WŁOSZCZOWSKI
Miejsce realizacji: PL:

Prowadzenie poradnictwa prawnego dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH
Miejsce realizacji: PL:

Obsługa prawna Babiogórskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zawoi. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest obsługa prawna Babiogórskiego Parku Narodowego.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY
Miejsce realizacji: PL:

1. Przedmiotem zamówienia są „Wykonywanie czynności w charakterze Prawnika w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno- prawnej w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA
Miejsce realizacji: PL:

ŚWIADCZENIE OBSŁUGI PRAWNEJ PROJEKTU pn. „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” Usługa doradztwa prawnego i eksperckiego w zakresie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WODOCIĄGI JĘDRZEJOWSKIE SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Usługa dostępu do systemu informacji prawnej Numer referencyjny: PRZ/00017/2018 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do systemu informacji prawnej na potrzeby Instytutu Logistyki i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL: