Sugestie

Przetargi: Usługi w zakresie nieruchomości

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 269. Strona: 1 ( z 27)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Realizacja zadania publicznego w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu w formie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 17.01.19 Lubuskie
Usługa wykonania ewaluacji uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS i wskaźnika rezultatu EFRR oraz oszacowanie wartości wskaźnika produktu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 17.01.19 Śląskie
Ochrona osób i mienia na nieruchomościach administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie 17.01.19 Zachodniopomorskie
Zlecę wykonanie ekspertyzy rzeczoznawczej mebli - Wrocław Zlecę wykonanie ekspertyzy rzeczoznawczej mebli w mieszkaniu. Proszę o kontakt i wycenę zlecenia. 17.01.19 05.02.19 Dolnośląskie
USŁUGA UDOSTĘPNIANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH, ŚCIEŻEK PRZYRODNICZYCH ORAZ PARKINGÓW NA TERENIE BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO W SEZONIE TURYSTYCZNYM 2019 R. Numer referencyjny: Zp 261.1.2019 16.01.19 25.01.19 Podkarpackie
Szacowanie wartości zamówienia - Wycena przygotowania audytów energetycznych ex-post dla 6 obiektów. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 przygotowanie audytów ex-post dla 6 obiektów - 1 szt. 16.01.19 18.01.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Świadczenie usług dotyczących wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Urzędzie Gminy Boronów, w terminie od daty sporządzenia umowy do 31 grudnia 2019 r. 16.01.19 25.01.19 Śląskie
Wykonywanie w 2019 roku wycen nieruchomości stanowiących własność Gminy Gołdap. 16.01.19 24.01.19 Warmińsko-Mazurskie
Usługa polegająca na dowozie dwójki uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w miejscowości Bałtów w okresie od 01.02.2019r. do 31.12.2019 r. 3. Zakres zamówienia: Oszacowana przez Zamawiającego 16.01.19 23.01.19 Świętokrzyskie
GN.274.2.2019.JD Wykonanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości, stanowiących własność lub będących przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa i Powiatu Nowosolskiego, stosownie do 16.01.19 23.01.19 Lubuskie

Realizacja zadania publicznego w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu w formie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Pozostałe informacje
Procedura: Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Miejsce realizacji: PL: Lubuskie

Usługa wykonania ewaluacji uzyskanych wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS i wskaźnika rezultatu EFRR oraz oszacowanie wartości wskaźnika produktu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Województwo Śląskie
Miejsce realizacji: PL: Śląskie

Ochrona osób i mienia na nieruchomościach administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Miejsce realizacji: PL: Zachodniopomorskie

Zlecę wykonanie ekspertyzy rzeczoznawczej mebli - Wrocław Zlecę wykonanie ekspertyzy rzeczoznawczej mebli w mieszkaniu. Proszę o kontakt i wycenę zlecenia.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: **** DANE PRYWATNE ****
Miejsce realizacji: PL:

USŁUGA UDOSTĘPNIANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH, ŚCIEŻEK PRZYRODNICZYCH ORAZ PARKINGÓW NA TERENIE BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO W SEZONIE TURYSTYCZNYM 2019 R. Numer referencyjny: Zp 261.1.2019

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: BIESZCZADZKI PARK NARODOWY
Miejsce realizacji: PL:

Szacowanie wartości zamówienia - Wycena przygotowania audytów energetycznych ex-post dla 6 obiektów. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 przygotowanie audytów ex-post dla 6 obiektów - 1 szt.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA PŁOCK
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług dotyczących wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z bieżącą gospodarką nieruchomościami w Urzędzie Gminy Boronów, w terminie od daty sporządzenia umowy do 31 grudnia 2019 r.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY BORONÓW
Miejsce realizacji: PL:

Wykonywanie w 2019 roku wycen nieruchomości stanowiących własność Gminy Gołdap.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA GOŁDAP
Miejsce realizacji: PL:

Usługa polegająca na dowozie dwójki uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w miejscowości Bałtów w okresie od 01.02.2019r. do 31.12.2019 r. 3. Zakres zamówienia: Oszacowana przez Zamawiającego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY BAŁTÓW
Miejsce realizacji: PL:

GN.274.2.2019.JD Wykonanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości, stanowiących własność lub będących przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa i Powiatu Nowosolskiego, stosownie do

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.01.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI
Miejsce realizacji: PL: