Sugestie

Przetargi: Usługi w zakresie nieruchomości

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 460. Strona: 1 ( z 46)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – 16 zadań 25.03.19 09.04.19 09:00 Kujawsko-Pomorskie
Usługi wyceny majątku będącego w Zasobie WRSP i we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie woj. warmińsko-mazurskiego 25.03.19 29.04.19 09:00 Warmińsko-Mazurskie
Numer referencyjny: WZP.271.1.38.2019/AS Sporządzenie do 193 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasto Płock na potrzeby aktualizacji opłat 25.03.19 02.04.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
1 ZAK4/039/19 Opracowanie dokumentacji projektowej z wycena kosztorysową dla zakresu niezbędnych robót celem ustabilizowania fundamentów słupa nr 7 linii S-220/225. PSP 1900233 1 Zadanie 100,00 25.03.19 02.04.19 Dolnośląskie
1. Zakres prac objętych zamówieniem: Przedmiotem zapytania ofertowego jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w 7 budynkach mieszkalnych tj.: a) Poniatowskiego 16, b) 25.03.19 03.04.19 Warmińsko-Mazurskie
1. Zakres prac objętych zamówieniem: Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego w 7 budynkach mieszkalnych tj.: a) Poniatowskiego 16, b) 25.03.19 03.04.19 Warmińsko-Mazurskie
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w art. 138 g ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 25.03.19 04.04.19 Śląskie
Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Numer referencyjny: ZP.271.2.24.2019.DL Wykonanie prac geodezyjnych, polegających na podziale geodezyjnym nieruchomości 25.03.19 03.04.19 Śląskie
Realizacja w 2019 r. Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), obejmującego 72 dziewczynki urodzone w 2007 r. i mieszkające na terenie gminy Czempiń. 2. Na realizację ww. 25.03.19 14.05.19 Wielkopolskie
Świadczenie usług przeprowadzania okresowych kontroli budynków, oraz obiektów małej architektury administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy – 15.03.19 29.03.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie KOWR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – 16 zadań

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Miejsce realizacji: PL: Kujawsko-pomorskie

Usługi wyceny majątku będącego w Zasobie WRSP i we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie woj. warmińsko-mazurskiego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Miejsce realizacji: PL: Warmińsko-mazurskie

Numer referencyjny: WZP.271.1.38.2019/AS Sporządzenie do 193 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasto Płock na potrzeby aktualizacji opłat

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA PŁOCK
Miejsce realizacji: PL:

1 ZAK4/039/19 Opracowanie dokumentacji projektowej z wycena kosztorysową dla zakresu niezbędnych robót celem ustabilizowania fundamentów słupa nr 7 linii S-220/225. PSP 1900233 1 Zadanie 100,00

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU
Miejsce realizacji: PL:

1. Zakres prac objętych zamówieniem: Przedmiotem zapytania ofertowego jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w 7 budynkach mieszkalnych tj.: a) Poniatowskiego 16, b)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANI W BARTOSZYCACH
Miejsce realizacji: PL:

1. Zakres prac objętych zamówieniem: Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprawowanie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego w 7 budynkach mieszkalnych tj.: a) Poniatowskiego 16, b)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANI W BARTOSZYCACH
Miejsce realizacji: PL:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w art. 138 g ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Numer referencyjny: ZP.271.2.24.2019.DL Wykonanie prac geodezyjnych, polegających na podziale geodezyjnym nieruchomości

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA
Miejsce realizacji: PL:

Realizacja w 2019 r. Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), obejmującego 72 dziewczynki urodzone w 2007 r. i mieszkające na terenie gminy Czempiń. 2. Na realizację ww.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY CZEMPIŃ
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług przeprowadzania okresowych kontroli budynków, oraz obiektów małej architektury administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy –

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.03.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY
Miejsce realizacji: PL: