Sugestie

Przetargi: Usługi w zakresie terenów zielonych

Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ogłoszeń dla firm zajmujących się utrzymaniem zieleni. Poniższe informacje pochodzą z prasy, Internetu i oficjalnych publikacji (TED, BIP, BZP). Od 12 lat dostarczamy naszym klientom powiadomienia o przetargach na maila. Nasz portal zamówień publicznych opiera się na ponad 10.000 źródeł. Przekonaj się sam! Zarejestruj się na niezobowiązujący 14-dniowy test, i zacznij zdobywać zlecenia.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 514. Strona: 20 ( z 152)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictw Mursk i Kukawy w roku 2019. 13.02.19 Włocławski
Usługi utrzymania zieleni przydrożnej (drzew i krzewów) w granicach pasa drogowego na terenie Rejonu w Augustowie, Białymstoku i Zambrowie z podziałem na 3 Części 13.02.19 Podlaskie
Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonach nr 1 i nr 2 13.02.19 Tarnobrzeski
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świdwin w roku 2019 13.02.19 Szczecinecko-pyrzycki
Zakup ATiK licencji OracleZakup ATiK dla oprogramowania/LIDS z obszaru GIS.Rozbudowa systemu Contact Center.Zakup ATiK licencji Cisco dla Call Manager.Rozbudowa i utrzymanie Systemu EBS.Zakup usługi ubezpieczenia dla samochodów eksploatowanych w ARiMR, których okres rocznego ubezpieczenia przypada w terminie od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2020r.Wykonanie usługi kontroli na miejscu w ramach płatności bezpośrednich metodą FOTO i inspekcją terenową na terenie 16 województw.Pozyskanie okresowego wsparcia Biur Kontroli na Miejscu pracownikami z agencji pracy tymczasowej na realizację zadań kontrolnych.Prowadzenie i optymalizcja LPIS w zakresie opracowania ortofotomapy na podstawie scen satelita 13.02.19 POLSKA
Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenach Gminy Miejskiej Żory w 2019 r. - etap II 13.02.19 18.03.19 Rybnicki
Doradztwo w zakresie budownictwa na terenie działania Oddziału Terenowego Gorzów Wlkp. oraz Filii Zielona Góra 13.02.19 19.03.19 10:30 Gorzowski
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2019 (II przetarg nieograniczony) 13.02.19 18.03.19 09:00 Zielonogórski
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej 13.02.19 18.03.19 11:00 Opolski
„Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Niepołomice w 2019 roku” - III postępowanie 13.02.19 27.02.19 10:00 Miasto Kraków, Krakowski

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Leśnictw Mursk i Kukawy w roku 2019.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.02.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Nadleśnictwo Włocławek
Miejsce realizacji: PL: Włocławski

Usługi utrzymania zieleni przydrożnej (drzew i krzewów) w granicach pasa drogowego na terenie Rejonu w Augustowie, Białymstoku i Zambrowie z podziałem na 3 Części

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.02.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Miejsce realizacji: PL: Podlaskie

Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonach nr 1 i nr 2

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.02.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Stalowa Wola
Miejsce realizacji: PL: Tarnobrzeski

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Świdwin w roku 2019

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.02.19
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne, Nadleśnictwo Świdwin
Miejsce realizacji: PL: Szczecinecko-pyrzycki

Zakup ATiK licencji OracleZakup ATiK dla oprogramowania/LIDS z obszaru GIS.Rozbudowa systemu Contact Center.Zakup ATiK licencji Cisco dla Call Manager.Rozbudowa i utrzymanie Systemu EBS.Zakup usługi ubezpieczenia dla samochodów eksploatowanych w ARiMR, których okres rocznego ubezpieczenia przypada w terminie od 1 kwietnia 2019 do 31 grudnia 2020r.Wykonanie usługi kontroli na miejscu w ramach płatności bezpośrednich metodą FOTO i inspekcją terenową na terenie 16 województw.Pozyskanie okresowego wsparcia Biur Kontroli na Miejscu pracownikami z agencji pracy tymczasowej na realizację zadań kontrolnych.Prowadzenie i optymalizcja LPIS w zakresie opracowania ortofotomapy na podstawie scen satelita

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.02.19
Rodzaj dokumentu: Wstępna informacja
Procedura: Nie dotyczy
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Miejsce realizacji: POLSKA

Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych na terenach Gminy Miejskiej Żory w 2019 r. - etap II

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miejska Żory
Miejsce realizacji: PL: Rybnicki

Doradztwo w zakresie budownictwa na terenie działania Oddziału Terenowego Gorzów Wlkp. oraz Filii Zielona Góra

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Miejsce realizacji: PL: Gorzowski

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2019 (II przetarg nieograniczony)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Nadleśnictwo Zielona Góra
Miejsce realizacji: PL: Zielonogórski

Utrzymanie terenów zieleni miejskiej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Opole
Miejsce realizacji: PL: Opolski

„Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Niepołomice w 2019 roku” - III postępowanie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.02.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Nadleśnictwo Niepołomice
Miejsce realizacji: PL: Krakowski
PL: Miasto Kraków