Sugestie

Przetargi: Utrzymanie i przeglądy budynków i instalacji

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 569. Strona: 1 ( z 57)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Usługa monitorowania, oględzin, przeglądów, konserwacji, napraw awaryjnych instalacji technicznych, oceny technicznej i eksploatacyjnej obiektu i jego wszystkich pomieszczeń- Zakład Radioterapii w 17.08.18 27.08.18 Dolnośląskie
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego produkcji Fresenius Medical Care w okresie 36 miesięcy Numer referencyjny: USK/DZP/PN-169/2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów 17.08.18 31.08.18 Dolnośląskie
Świadczenie usług serwisowych na eksploatowane przez Ministerstwo Finansów klimatyzatory oraz urządzenia wentylacyjne. Numer referencyjny: C/561/18/BL/B/145-2/321-2 1. Przedmiotem zamówienia jest 17.08.18 27.08.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
20/08 wykonanie przeglądu okresowego inkubatorów prod. Drager zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym 17.08.18 22.08.18 Dolnośląskie
"Przeprowadzenie serwisu kotłowni olejowych oraz serwisu węzłów cieplnych w obiektach PKP Polskie Linie Kolejowe Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi w sezonie grzewczym 2018/2021” 17.08.18 31.08.18 Łódzkie
Część nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy Zakres prac obejmuje wykonanie docieplenia budynku, przebudowy dachu, odnowy elewacji i przebudowy instalacji 17.08.18 Dolnośląskie
Usługa ciągłej konserwacji, serwisu, napraw instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Szpitala Wolskiego wraz z wbudowanymi urządzeniami i automatyką Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 17.08.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Bieżąca obsługa techniczno - eksploatacyjna, konserwacja, naprawy urządzeń i instalacji w budynkach i na terenie Szpitala Wolskiego” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): EP/40/2018 17.08.18 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Przebudowa i wymiana urządzenia dźwigowego w budynku Apteki na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/32/18 17.08.18 Lubuskie
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną rozbudową instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Skowrońskiego 14 w Gliwicach Numer referencyjny (jeżeli 17.08.18 Śląskie

Usługa monitorowania, oględzin, przeglądów, konserwacji, napraw awaryjnych instalacji technicznych, oceny technicznej i eksploatacyjnej obiektu i jego wszystkich pomieszczeń- Zakład Radioterapii w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego produkcji Fresenius Medical Care w okresie 36 miesięcy Numer referencyjny: USK/DZP/PN-169/2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług serwisowych na eksploatowane przez Ministerstwo Finansów klimatyzatory oraz urządzenia wentylacyjne. Numer referencyjny: C/561/18/BL/B/145-2/321-2 1. Przedmiotem zamówienia jest

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MINISTERSTWO FINANSÓW
Miejsce realizacji: PL:

20/08 wykonanie przeglądu okresowego inkubatorów prod. Drager zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
Miejsce realizacji: PL:

"Przeprowadzenie serwisu kotłowni olejowych oraz serwisu węzłów cieplnych w obiektach PKP Polskie Linie Kolejowe Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi w sezonie grzewczym 2018/2021”

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy Zakres prac obejmuje wykonanie docieplenia budynku, przebudowy dachu, odnowy elewacji i przebudowy instalacji

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY OLEŚNICA
Miejsce realizacji: PL:

Usługa ciągłej konserwacji, serwisu, napraw instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Szpitala Wolskiego wraz z wbudowanymi urządzeniami i automatyką Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Bieżąca obsługa techniczno - eksploatacyjna, konserwacja, naprawy urządzeń i instalacji w budynkach i na terenie Szpitala Wolskiego” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): EP/40/2018

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa i wymiana urządzenia dźwigowego w budynku Apteki na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/32/18

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną rozbudową instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Skowrońskiego 14 w Gliwicach Numer referencyjny (jeżeli

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.08.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL: