Sugestie

Przetargi: Utrzymanie i przeglądy budynków i instalacji

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 557. Strona: 1 ( z 56)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Usługa wymiany dwustopniowego podgrzewania C.W.U na wymiennik płytowy w zakresie: - inwentaryzacji stanu istniejącego węzła w DS. Nestor - opracowanie dokumentacji projektowej remontu węzła C.W.U. 20.05.19 24.05.19 Podkarpackie
BZP-ZZP-2374-31-BAF-4.8-MZ/2019 świadczenie usługi konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacji w obiekcie Zamawiającego przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie 20.05.19 24.05.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
SPRAWA Nr 88/ZP/5WSzKzP – SP ZOZ/2019 USŁUGA PRZEGLĄDU OKRESOWEGO 3 AUTOMATÓW CZYSZCZĄCO DEZYNFEKUJĄCYCH MEIKO KD 30.2 20.05.19 21.05.19 Małopolskie
Modernizację instalacji c.o. w budynku przy ul. Spiechowicza 15 w Rzeszowie. 20.05.19 30.05.19 Podkarpackie
Wymiana drzwi dźwigu osobowego (11730414) PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wymiana drzwi dźwigu osobowego Wymiana drzwi dźwigu osobowego. Zakres prac: - opracowanie u uzgodnienie dokumentacji z UDT - 20.05.19 28.05.19 Opolskie
1. Realizacja usług w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji i serwisowania, kontroli szczelności instalacji i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz ich ewentualnych napraw w okresie 20.05.19 14.06.19 Wielkopolskie, Dolnośląskie, Łódzkie
Likwidacja palenisk węglowych- zmiana na ogrzewanie elektryczne w lokalu mieszkalnym przy ul. Katarzyny 3/4 w Krakowie. TT.16/430-779/19/NZ 20.05.19 22.05.19 Małopolskie
Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele "Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej" w Gliwacach. Zadanie 6 - Wewnętrzne instalacje sanitarne Przedmiotem zamówienia jest dostawa , 18.05.19 17.06.19 Śląskie
Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w wyniku likwidacji grupowego węzła przy ul. Rabiańskiej 12 w Toruniu 18.05.19 24.06.19 Kujawsko-Pomorskie
Świadczenie usług konserwacji i naprawy instalacji centralnego ogrzewania, w tym węzła cieplnego, instalacji ciepłej wody, instalacji zimnej wody, instalacji kanalizacyjnej w budynku Urzędu Dozoru 17.05.19 23.05.19 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Usługa wymiany dwustopniowego podgrzewania C.W.U na wymiennik płytowy w zakresie: - inwentaryzacji stanu istniejącego węzła w DS. Nestor - opracowanie dokumentacji projektowej remontu węzła C.W.U.

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
Miejsce realizacji: PL:

BZP-ZZP-2374-31-BAF-4.8-MZ/2019 świadczenie usługi konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacji w obiekcie Zamawiającego przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Miejsce realizacji: PL:

SPRAWA Nr 88/ZP/5WSzKzP – SP ZOZ/2019 USŁUGA PRZEGLĄDU OKRESOWEGO 3 AUTOMATÓW CZYSZCZĄCO DEZYNFEKUJĄCYCH MEIKO KD 30.2

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Modernizację instalacji c.o. w budynku przy ul. Spiechowicza 15 w Rzeszowie.

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Wymiana drzwi dźwigu osobowego (11730414) PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wymiana drzwi dźwigu osobowego Wymiana drzwi dźwigu osobowego. Zakres prac: - opracowanie u uzgodnienie dokumentacji z UDT -

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.
Miejsce realizacji: PL:

1. Realizacja usług w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji i serwisowania, kontroli szczelności instalacji i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz ich ewentualnych napraw w okresie

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: LOTOS KOLEJ SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:
PL:
PL:

Likwidacja palenisk węglowych- zmiana na ogrzewanie elektryczne w lokalu mieszkalnym przy ul. Katarzyny 3/4 w Krakowie. TT.16/430-779/19/NZ

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele "Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej" w Gliwacach. Zadanie 6 - Wewnętrzne instalacje sanitarne Przedmiotem zamówienia jest dostawa ,

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: AEROKLUB GLIWICKI
Miejsce realizacji: PL:

Budowa przyłączy i węzłów cieplnych w wyniku likwidacji grupowego węzła przy ul. Rabiańskiej 12 w Toruniu

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. TORUŃ
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług konserwacji i naprawy instalacji centralnego ogrzewania, w tym węzła cieplnego, instalacji ciepłej wody, instalacji zimnej wody, instalacji kanalizacyjnej w budynku Urzędu Dozoru

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.05.19
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Miejsce realizacji: PL: