Sugestie

Przetargi: Serbia

Poniżej prezentujemy tylko wycinek informacji przetargowych z Serbii. Poza oficjalnymi źródłami nasz oddział Javne-nabavke.com zajmuje się monitorowaniem ponad 700 źródeł w Serbii i Czarnogórze. Aby otrzymać przetargi z Serbii lub innych krajów bałkańskich zapraszamy do skorzystania z testu.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 26. Strona: 2 ( z 3)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
FR-Paryż: Zaproszenie otwarte do składania ofert w otwartej procedurze międzynarodowej w celu realizacji robót związanych z budową, przebudową, modernizacją i remontowaniem akademików uniwersyteckich w ramach projektu „Edukacja na rzecz włączenia społecznego” – CEB F/P 1746 (2011) 25.07.18 Serbia
EIB - Design, design verification and supervision services for local public infrastructure works (RS-Belgrade) 25.07.18 30.08.18 17:00 Serbia
EIB - Upgrade of Iron Gate 1 navigation lock (RS-Belgrade) 14.07.18 10.10.18 11:00 Serbia
EBOR - Korytarz kolejowy X - II (RS-Belgrad) 14.07.18 24.08.18 Serbia
RS-Belgrad: IPA - Wspólne monitorowanie i gaszenie pożarów lasów w zachodniej Serbii 19.07.18 Serbia
Pozostałe wyroby (patrz opis) 13.07.18 Serbia
EBOR - Spółka serbskich linii kolejowych „JSC Serbia Railways” – I (RS-Belgrad) 10.07.18 22.08.18 Serbia
EBOR - Projekt autostrady i obwodnicy Belgradu (RS-Belgrad) 07.07.18 20.08.18 10:00 Serbia
RS-Belgrad: IPA - Budowanie potencjału Ministerstwa Sprawiedliwości zgodnie z wymaganiami procesu negocjacji w sprawie przystąpienia do UE 26.06.18 Serbia
RS-Belgrad: Zapewnienie poprawy warunków życia przesiedleńców wewnętrznych i osób powracających z procesu readmisji w Serbii oraz wsparcie na rzecz trwałego powrotu do Kosowa* 26.06.18 Serbia

FR-Paryż: Zaproszenie otwarte do składania ofert w otwartej procedurze międzynarodowej w celu realizacji robót związanych z budową, przebudową, modernizacją i remontowaniem akademików uniwersyteckich w ramach projektu „Edukacja na rzecz włączenia społecznego” – CEB F/P 1746 (2011)

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.07.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Nie określono
Rodzaj zamówienia: Przetarg międzynarodowy
Wymagania ofertowe: Submission for one or more lots
Zamawiający: The Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia
Miejsce realizacji: Paris

EIB - Design, design verification and supervision services for local public infrastructure works (RS-Belgrade)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Program rozwojowy
Wymagania ofertowe: Submission for one lot only
Zamawiający: United Nations Development Programme
Miejsce realizacji: Belgrade

EIB - Upgrade of Iron Gate 1 navigation lock (RS-Belgrade)

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Program rozwojowy
Wymagania ofertowe: Submission for one lot only
Zamawiający: Ministry of Construction, Transport and Infrastructure
Miejsce realizacji: Belgrade

EBOR - Korytarz kolejowy X - II (RS-Belgrad)

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 14.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Program rozwojowy
Wymagania ofertowe: Submission for one lot only
Zamawiający: Joint Stock Company For Public Railway Infrastructure Management "Serbian Railways Infrastructure"
Miejsce realizacji: Belgrade

RS-Belgrad: IPA - Wspólne monitorowanie i gaszenie pożarów lasów w zachodniej Serbii

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 19.07.18
Rodzaj dokumentu: Wstępna informacja
Procedura: Nie dotyczy
Rodzaj zamówienia: Przetarg międzynarodowy
Wymagania ofertowe: Submission for one or more lots
Zamawiający: The European Union
Miejsce realizacji: Belgrade

Pozostałe wyroby (patrz opis)

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 13.07.18
Rodzaj dokumentu: Wstępna informacja
Procedura: Nie dotyczy
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Wymagania ofertowe: Inne
Zamawiający: Ministry of Interior of the Republic of Serbia

EBOR - Spółka serbskich linii kolejowych „JSC Serbia Railways” – I (RS-Belgrad)

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 10.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Program rozwojowy
Wymagania ofertowe: Submission for one lot only
Zamawiający: Joint Stock Company For Public Railway Infrastructure Management "SERBIAN RAILWAYS INFRASTRUCTURE"
Miejsce realizacji: Belgrade

EBOR - Projekt autostrady i obwodnicy Belgradu (RS-Belgrad)

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 07.07.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Program rozwojowy
Wymagania ofertowe: Submission for one lot only
Zamawiający: Public Enterprise “Roads of Serbia”
Miejsce realizacji: Belgrade

RS-Belgrad: IPA - Budowanie potencjału Ministerstwa Sprawiedliwości zgodnie z wymaganiami procesu negocjacji w sprawie przystąpienia do UE

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.06.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetarg międzynarodowy
Wymagania ofertowe: Submission for one or more lots
Zamawiający: The European Union
Miejsce realizacji: Belgrade

RS-Belgrad: Zapewnienie poprawy warunków życia przesiedleńców wewnętrznych i osób powracających z procesu readmisji w Serbii oraz wsparcie na rzecz trwałego powrotu do Kosowa*

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.06.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetarg międzynarodowy
Wymagania ofertowe: Submission for one or more lots
Zamawiający: European Union
Miejsce realizacji: Belgrade