Sugestie
I.D.: 25567620

Świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi na cmentarzach komunalnych i wyznaniowych na terenie miasta Łodzi.

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
27.01.18
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
98370000 98371000 98371100 98371110
Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Miasto Łódź
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
1. Świadczenie usług pogrzebowych., 2. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, na cmentarzach komunalnych i wyznaniowych na terenie Miasta Łodzi, w ramach realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 12.3.2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1769)., 3. Ze względu na specyficzny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług pogrzebowych i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający określa ich ilość na 300 pogrzebów ogółem w skali całego zamówienia. Powyższe określenie opiera się na średniej ilości zrealizowanych pogrzebów w latach poprzednich., 4. Przeprowadzenie pogrzebu powinno być dokonane zgodnie z wyznaniem osoby zmarłej. Pogrzeb winien odbyć się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i zwyczajami oraz zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 31.1.1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 912), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. nr 153, poz. 1783 ze zm.)., 5. Szczegółowy zakres czynności składających się na wykonanie usługi pogrzebowej, obejmującej swym zakresem:, 5.1. Pochowanie zwłok dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży oraz dziecka do 6 roku życia:, 5.1.1. wykupienie na okres 20 lat miejsca pod grób ziemny na jednym z łódzkich cmentarzy,, 5.1.2. wszystkie niezbędne przewozy zwłok (w dni powszednie, niedziele i święta), samochodem zapewniającym sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,, 5.1.3. przechowywanie zwłok w chłodni Wykonawcy do czasu pogrzebu,, 5.1.4. zakup tradycyjnej, trumny prostej, jednoczęściowej, nakładanej, wykonanej co najmniej z drewna sosnowego z podstawowym wyposażeniem tj. poduszka i obicie trumny od wewnątrz materiałem o stosownej kolorystyce. Po bokach znajdować się będą plastikowe, zbrojone uchwyty (antaby). Trumna posiadać będzie zakrętki wieka, dobrane pod względem zgodności wzoru i koloru, a także musi posiadać wymiary dostosowane do zwłok dziecka,, 5.1.5. przygotowanie zwłok dziecka do pogrzebu w tym wykonanie kosmetyki, gdy stan zwłok umożliwia jej wykonanie,, 5.1.6. ubranie zwłok dziecka, po dostarczeniu przez rodzinę odzieży do pogrzebu,, 5.1.7. włożenie i ułożenie zwłok dziecka w trumnie,, 5.1.8. ustalenie terminu i godziny pogrzebu nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty wystawienia zlecenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, a przed pogrzebem powiadomienie MOPS w Łodzi oraz rodziny zmarłego, o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu (najpóźniej na 24 godziny przed pogrzebem),, 5.1.9. przewiezienie zwłok dziecka z miejsca przechowywania zwłok do kaplicy cmentarnej,, 5.1.10. obsługa i asysta pogrzebu: transport trumny, wyposażenie kaplicy cmentarnej na czas ceremonii, wiązanka z żywych kwiatów z szarfą żałobną, symbol religijny właściwy dla wyznania zmarłego dziecka,, 5.1.11. udział w ceremonii pogrzebowej osoby duchownej zgodnie z wyznaniem zmarłego dziecka lub mistrza ceremonii,, 5.1.12. zapewnienie symbolu religijnego w zależności od wyznania, tabliczki z napisem zawierającej dane zmarłego: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu (w przypadku osoby nieznanej: NN, datę zgonu lub znalezienia zwłok),, 5.1.13. przygotowanie grobu: wykopanie grobu tradycyjnego ziemnego pojedynczego i złożenie do grobu, zasypanie grobu, usypanie mogiły,, 5.1.14. wykonanie obramowania grobu, zabezpieczającego skutecznie mogiłę przed rozmyciem przez wody opadowe., 5.2. Pochowanie zwłok dziecka od 6 roku życia i osoby dorosłej:, 5.2.1. wykupienie na okres 20 lat miejsca pod grób ziemny na jednym z łódzkich cmentarzy,, 5.2.2. wszystkie niezbędne przewozy zwłok (w dni powszednie, niedziele i święta), samochodem zapewniającym sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,, 5.2.3. przechowywanie zwłok w chłodni Wykonawcy do czasu pogrzebu,, 5.2.4. zakup tradycyjnej, trumny prostej, jednoczęściowej, nakładanej, wykonanej co najmniej z drewna sosnowego z podstawowym wyposażeniem tj. poduszka i obicie trumny od wewnątrz materiałem o stosownej kolorystyce. Po bokach znajdować się będą plastikowe, zbrojone uchwyty (antaby). Trumna posiadać będzie zakrętki wieka, dobrane pod względem zgodności wzoru i koloru, a także musi posiadać wymiary dostosowane do zwłok,, 5.2.5. przygotowanie zwłok do pogrzebu w tym wykonanie kosmetyki, gdy stan zwłok umożliwia jej wykonanie,, 5.2.6. ubranie zwłok, po dostarczeniu przez rodzinę odzieży do pogrzebu,, 5.2.7. włożenie i ułożenie zwłok w trumnie,, 5.2.8. ustalenie terminu i godziny pogrzebu nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty wystawienia zlecenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, a przed pogrzebem powiadomienie MOPS w Łodzi oraz rodziny zmarłego, o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu (najpóźniej na 24 godziny przed pogrzebem),, 5.2.9. przewiezienie zwłok z miejsca przechowywania zwłok do kaplicy cmentarnej,, 5.2.10. obsługa i asysta pogrzebu: transport trumny, wyposażenie kaplicy cmentarnej na czas ceremonii, wiązanka z żywych kwiatów z szarfą żałobną, symbol religijny właściwy dla wyznania zmarłego,, 5.2.11. udział w ceremonii pogrzebowej osoby duchownej zgodnie z wyznaniem zmarłego lub mistrza ceremonii,, 5.2.12. zapewnienie symbolu religijnego w zależności od wyznania, tabliczki z napisem zawierającej dane zmarłego: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu (w przypadku osoby nieznanej: NN, datę zgonu lub znalezienia zwłok),, 5.2.13. przygotowanie grobu: wykopanie grobu tradycyjnego ziemnego pojedynczego i złożenie do grobu, zasypanie grobu, usypanie mogiły,, 5.2.14. wykonanie obramowania grobu, zabezpieczającego skutecznie mogiłę przed rozmyciem przez wody opadowe., 5.3. Pochowanie szczątków ludzkich:, 5.3.1. wykupienie na okres 20 lat miejsca pod grób ziemny na jednym z łódzkich cmentarzy,, 5.3.2. wszystkie niezbędne przewozy szczątków (w dni powszednie, niedziele i święta), samochodem zapewniającym sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,, 5.3.3. zapewnienie odpowiedniego worka foliowego w przypadku szczątków wymagających zabezpieczenia zgodnie z przepisami sanitarnymi,, 5.3.4. przechowywanie szczątków w chłodni Wykonawcy do czasu pogrzebu,, 5.3.5. zakup tradycyjnej, trumny prostej, jednoczęściowej, nakładanej, wykonanej co najmniej z drewna sosnowego z podstawowym wyposażeniem tj. poduszka i obicie trumny od wewnątrz materiałem o stosownej kolorystyce. Po bokach znajdować się będą plastikowe, zbrojone uchwyty (antaby). Trumna posiadać będzie zakrętki wieka, dobrane pod względem zgodności wzoru i koloru, a także musi posiadać wymiary dostosowane do wielkości szczątków,, 5.3.6. włożenie i ułożenie szczątków w trumnie,, 5.3.7. ustalenie terminu i godziny pogrzebu nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty wystawienia zlecenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, a przed pogrzebem powiadomienie MOPS w Łodzi oraz rodziny zmarłego, o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu (najpóźniej na 24 godziny przed pogrzebem),, 5.3.8. przewiezienie szczątków z miejsca przechowywania do kaplicy cmentarnej,, 5.3.9. obsługa i asysta pogrzebu: transport trumny, wyposażenie kaplicy cmentarnej na czas ceremonii, wiązanka z żywych kwiatów z szarfą żałobną, symbol religijny właściwy dla wyznania zmarłego,, 5.3.10. udział w ceremonii pogrzebowej osoby duchownej zgodnie z wyznaniem lub mistrza ceremonii,, 5.3.11. zapewnienie symbolu religijnego w zależności od wyznania, tabliczki z napisem zawierającej dane zmarłego: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu (w przypadku osoby nieznanej: NN, datę zgonu lub znalezienia szczątków),, 5.3.12. przygotowanie grobu: wykopanie grobu tradycyjnego ziemnego pojedynczego i złożenie do grobu, zasypanie grobu, usypanie mogiły,, 5.3.13. wykonanie obramowania grobu, zabezpieczającego skutecznie mogiłę przed rozmyciem przez wody opadowe., 5.4. Zorganizowanie pogrzebu w formie kremacji obejmuje:, 5.4.1. wykupienie miejsca na okres 20 lat w kolumbarium lub pod grób ziemny na jednym z łódzkich cmentarzy,, 5.4.2. wszystkie niezbędne przewozy zwłok (w dni powszednie, niedziele i święta), samochodem zapewniającym sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,, 5.4.3. przechowywanie zwłok w chłodni Wykonawcy do czasu pogrzebu,, 5.4.4. zakup trumny do kremacji, jednoczęściowej, nakładanej prostej. Wnętrze trumny wykonane z materiałów flizelinowych o stosownej kolorystyce. Trumna musi posiadać wymiary dostosowane do zwłok osoby zmarłej,, 5.4.5. zakup urny,, 5.4.6. przygotowanie zwłok do pogrzebu w tym wykonanie kosmetyki, gdy stan zwłok umożliwia jej wykonanie,, 5.4.7. ubranie zwłok, po dostarczeniu przez rodzinę odzieży do pogrzebu,, 5.4.8. włożenie i ułożenie zwłok w trumnie,, 5.4.9. ustalenie terminu i godziny pogrzebu nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty wystawienia zlecenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, a przed pogrzebem powiadomienie MOPS w Łodzi oraz rodziny zmarłego, o miejscu, terminie i godzinie pogrzebu (najpóźniej na 24 godziny przed pogrzebem),, 5.4.10. przewiezienie osoby zmarłej z miejsca przechowywania zwłok do miejsca kremacji,, 5.4.11. kremacja,, 5.4.12. obsługa i asysta pogrzebu: transport urny z prochami do grobu, lub umieszczenie urny z prochami w kolumbarium wyposażenie kaplicy cmentarnej na czas ceremonii, wiązanka z żywych kwiatów z szarfą żałobną, symbol religijny właściwy dla wyznania zmarłego,, 5.4.13. udział w ceremonii pogrzebowej osoby duchownej zgodnie z wyznaniem zmarłego lub mistrza ceremonii,, 5.4.14. zapewnienie symbolu religijnego w zależności od wyznania, tabliczki z napisem zawierającej dane zmarłego: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu (w przypadku osoby nieznanej: NN, datę zgonu lub znalezienia zwłok lub szczątków),, 5.4.15. przygotowanie grobu: wykopanie grobu tradycyjnego ziemnego pojedynczego i złożenie do grobu, zasypanie grobu, usypanie mogiły lub umieszczenie prochów w kolumbarium,, 5.4.16. wykonanie obramowania grobu (w przypadku pochowania prochów w grobie ziemnym) zabezpieczającego skutecznie grób przed rozmyciem przez wody opadowe., 6. Zamawiający dopuszcza możliwość kremacji zwłok, w przypadku:, 6.1. wyrażenia woli kremacji w rozporządzeniu na wypadek śmierci,, 6.2. wyrażenia takiej woli przez jednego z członków z najbliższej rodziny, przez co rozumie się małżonka oraz zstępnych lub wstępnych w I,II lub III stopniu pokrewieństwa, pod warunkiem braku wiedzy wyrażonej za życia o odmiennej woli zmarłego w tym zakresie. Kolejność wyrażenia woli jest następująca:, a. małżonek,, b. rodzice,, c. dziadkowie,, d. pradziadkowie,, e. dzieci,, f. wnuki, g. prawnuki,, h. rodzeństwo., 7. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania i konserwacji mogiły przez okres trwania umowy, tj.:, 7.1. utrzymanie obramowania zabezpieczającym grób przed rozmyciem przez wody opadowe,, 7.2. utrzymanie powierzchni grobu w należytym stanie tj. np. koszenie trawy i usuwanie zanieczyszczeń,, 7.3. utrzymanie znaków wiary i tabliczki nagrobnej w odpowiednim stanie., 8. Dopuszcza się możliwość zlecenia pogrzebu mieszkańca gminy Łódź zmarłego w hospicjum poza terenem Miasta Łodzi. W tym przypadku, oprócz czynności wchodzących w zakres kompleksowej usługi pogrzebowej wymienionej w pkt. 5, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:, 8.1. załatwienie wszystkich formalności i dokumentów na terenie gminy, gdzie nastąpił zgon,, 8.2. opłata za przechowywanie zwłok w chłodni,, 8.3. przewóz zwłok do miejsca pogrzebu,, 8.4. powyższe czynności Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego., 9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi pogrzebowej wyłącznie po uprzednim, pisemnym zleceniu dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi lub upoważnionego przez niego pracownika. Wzór zlecenia stanowi załącznik do umowy., 10. W przypadku, kiedy z jakiejś przyczyny nie będzie można wykonać którejś z czynności określonej w punkcie 5, Wykonawca o zaistniałych okolicznościach pisemnie powiadomi Zamawiającego, w celu uzyskania jego akceptacji., 11. Wykonawca bezpłatnie, w ramach realizacji umowy zobowiązany będzie do kompleksowego załatwienia formalności w urzędach oraz u zarządcy cmentarza w tym wniesienia wszystkich niezbędnych opłat., 12. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu określonego w pkt.: 5.1.8.,5.2.8,5.3.7,5.4.9, jeżeli nastąpią nieprzewidziane okoliczności niezależne od Wykonawcy, w wyniku których nie będzie możliwe jego dotrzymanie. Zgodę na przedłużenie terminu dokonania pogrzebu Wykonawca będzie musiał uzyskać od Zamawiającego na piśmie po uprzednim przedstawieniu na piśmie okoliczności uzasadniających zmianę terminu., 13. Osobami upoważnionymi do podpisania zlecenia na wykonanie usługi pogrzebowej będą:, 13.1. Dyrektor i zastępcy Dyrektora MOPS w Łodzi., 13.2. Kierownicy Wydziałów podległych MOPS w Łodzi,, 13.3. Kierownicy Działów Obsługi Klienta,, 13.4. inne osoby wskazane przez Kierowników Wydziałów MOPS., 14. Wykonawca po otrzymaniu zlecenia faksem lub pocztą elektroniczną, zobowiązany jest do przewiezienia i przechowywania zwłok w chłodni, którą dysponuje., 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę., 16. Z uwagi na specyfikę świadczonych usług, faktyczne rozliczenie będzie następowało sukcesywnie po realizacji usługi., 17. Cena za usługę pogrzebową będzie wynikała z faktycznie wykonanych czynności ujętych w fakturze, wycenionych zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia.................., 18. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania wysokości cen usług przez cały okres realizacji zamówienia., 19. Po wykonaniu usługi Wykonawca bezzwłocznie przedłoży Zamawiającemu fakturę obejmującą łączny koszt pogrzebu z wyszczególnieniem zakresu wykonanych usług i ich cen a także numer kwatery, miejsca i nazwy cmentarza, na którym dokonano pogrzebu., 20. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, potwierdzonej przez pracownika Zamawiającego, w terminie do 30 dni po dostarczeniu jej do siedziby Zamawiającego tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a., 21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego zwrotu otrzymanej od Wykonawcy nieczytelnej lub zawierającej błędy faktury, co będzie skutkowało przesunięciem terminu płatności o okres przedłożenia Zamawiającemu poprawnego dokumentu., 22. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego., 23. Wszelkie zmiany numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, Wykonawca niezwłocznie będzie zgłaszał Zamawiającemu na piśmie., 24. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia., 25. Zamawiający będzie miał prawo do kontroli jakości i terminowości wykonania przedmiotu zamówienia., 26. Za niewykonanie, nieterminowe wykonanie, nienależyte wykonanie lub odstąpienie od przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie naliczać następujące kary umowne:, 26.1. za odstąpienie od realizacji umowy w wysokości 20 % wartości brutto umowy,, 26.2. za nienależyte wykonie zamówienia (za nienależyte wykonanie zamówienia rozumieć się będzie nie wykonanie którejkolwiek z czynności składającej się na szczegółowy zakres usługi oraz nieterminowe wykonanie pogrzebu) w wysokości 50 % wartości brutto zlecenia (pogrzebu)., 27. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych., 28. W przypadku nieterminowego regulowania wynagrodzenia za wykonanie zlecenia, Wykonawca będzie miał prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości., 29. Zamawiający będzie miał prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku trzykrotnego naliczania kar umownych., 30. Wykonawca będzie miał prawo powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom., 31. Wykonawcy, którzy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, będzie powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zasoby podwykonawcy lub podwykonawców, przysługiwać będzie prawo do zmiany albo do rezygnacji z podwykonawcy lub podwykonawców w trakcie realizacji umowy., 32. W przypadku zmiany albo rezygnacji, o których mowa w pkt. 30, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia., 33. W celu spełnienia powyższego obowiązku Wykonawca, nie później niż 14 dni przed planowanym dokonaniem zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, przedłoży Zamawiającemu dokumenty wskazujące spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z zachowaniem formy dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia., 34. Zamawiający będzie zobowiązany ocenić dokumenty wykazujące spełnienie przez podwykonawcę lub Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu tych dokumentów przez Wykonawcę., 35. Jeżeli w wyniku oceny przedłożonych dokumentów, Zamawiający stwierdzi, że zaproponowany podwykonawca nie spełnia warunków, lub Wykonawca samodzielnie nie spełnia ich w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca:, 1) uprawniony będzie do realizacji umowy na dotychczasowych warunkach albo, 2) zobowiązany będzie do zaproponowania innych podwykonawców, którzy w wyniku oceny Zamawiającego spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a ust. 1 albo, jeżeli w wyniku oceny Zamawiającego, sam spełni te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, do osobistego wykonania umowy., 36. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w punktach od 30 – 33 i dokonania zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy bez zachowania procedury określonej w punkcie 35, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności., 37. W przypadku, o którym mowa w punkcie 34 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 ppkt 1 umowy., 38. Zgodnie z art. 22a podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2 odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie będzie ponosił winy., 39. Wykonawca, który zobowiązał się wykonać umowę przy pomocy podwykonawców w zakresie zgodnym z zapisami zawartymi w ofercie zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy zawartej o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy o podwykonawstwo,, 40. postanowienie punktu 38 dotyczyć będzie umów o podwykonawstwo o wartości większej lub równej kwocie 0,5 % wartości niniejszej umowy,, 41. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie będzie mógł być dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi., 42. Dniem roboczym na potrzeby określenia sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia, będzie każdy dzień roku nie będący dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego z wyjątkiem sobót., 43. Wykonawca winien będzie zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach z podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu umowy., 44. Wykonawca zobowiązany będzie by wraz z doręczeniem faktury za dany okres wykonywania umowy przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom., 45. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyska w związku z wykonywaniem usług będących przedmiotem postępowania, w szczególności dotyczących klientów Zamawiającego. Obowiązek zachowania tajemnicy trwać będzie zarówno w czasie obowiązywania umowy jak i po jej rozwiązaniu i wygaśnięciu., 46. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania ustawy z dnia 29.8.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.)., 47. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymagać będzie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 roku – Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1666). Do czynności tych w szczególności należą:, 1) przewóz zwłok,, 2) przygotowanie zwłok do pogrzebu,, 3) wykonywanie innych czynności zleconych przez Wykonawcę lub podwykonawcę dotyczących realizowanej usługi, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa., 48. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia na wezwanie Zamawiającego (w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 2 dni robocze) dowodu zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na umowę o pracę w postaci oświadczenia o zatrudnieniu takich osób ze wskazaniem liczby pracowników i wymiaru ich zatrudnienia oraz powołaniem czasookresu. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z którymś z pracowników wykonujących czynności objęte umową Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w jego miejsce innej osoby, która będzie w dalszym czasie wykonywać te czynności., 49. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia – klauzula społeczna., 49.1. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby wśród osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia zatrudniona była 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20.4.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 roku nr 149 z późniejszymi zmianami) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyżej wskazana osoba powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy., 49.2. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zatrudnienia 1 osoby bezrobotnej zgodnie z wymogami wskazanymi w niniejszym punkcie Specyfikacji – klauzula społeczna, oraz w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy, przedłożenia Zamawiającemu zgłoszeń ofert pracy, przedstawionych powiatowemu urzędowi pracy, odpisu skierowania osoby bezrobotnej przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy, oraz umowy o pracę., 49.3. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osoby. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt, zatrudnienia w/w osoby., 49.4. W przypadku niezatrudnienia w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób bezrobotnych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości iloczynu kwoty najniższego wynagrodzenia, wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne, oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia za każdego niezatrudnionego bezrobotnego, poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego, chyba że Wykonawca, wykaże że przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy, albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie., 49.5. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy, będzie uznany w szczególności brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji., 50. Każdy Wykonawca w prowadzonym postępowaniu może złożyć tylko 1 ofertę.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test