Sugestie
I.D.: 23794083

Roboty budowlane w zakresie rozbudowy hali sportowo-widowiskowej PODPROMIE w Rzeszowie.

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
10.11.17
Rodzaj dokumentu:
Korekta / Anulowanie
Kody CPV
45212225 45110000 45311000 45332000 45321000 45331000
Termin składania wniosków:
13.12.17 11:00
Zamawiający:
Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
Miejsce realizacji:
PL: Rzeszowski
 
 
Miejsce realizacji:
Rzeszowski
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Roboty budowlane w zakresie:, — rozbiórki części istniejącego budynku;, — przełożenia kolidujących sieci uzbrojenia terenu;, — wycinki zieleni;, — rozbudowy i przebudowy istniejącej hali sportowo-widowiskowej wraz z przebudową istniejących i budową nowych instalacji wewnętrznych;, — montażu niezbędnych urządzeń;, — zagospodarowania terenu,, zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową., Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. Rozgrywki na hali planowane są w okresie od października 2018 r. do kwietnia 2019 r.. Przerwy w prowadzeniu robót należy na bieżąco uzgadniać z inspektorem nadzoru, koordynującym proces realizacji inwestycji. Na czas trwania meczu należy przerwać roboty budowlane. Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane będzie przekazywany sukcesywnie, stosownie do potrzeb w zależności od zakresu i technologii planowanych robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika w okresie prowadzenia robót.

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Zbiornik Korniaktów oraz wykonanie zadania: ZbiornikKorniaktów w procedurze zaprojektuj i wybuduj  
„Budowa przyłączy cieplnych wysokich parametrów do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Paderewskiego w Rzeszowie”, z wyłączeniem odcinka X-Y, realizowana w ramach pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej 21.08.18
„Budowa sieci ciepłowniczej 2xDn 200 mm do budynków w rejonie ul. Lubelskiej”, realizowana w ramach Zadania 4. Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Lubelskiej – Os Staromieście – I Etap, w ramach Projektu pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodn 22.08.18
„Budowa przyłączy cieplnych do nowych obiektów w rejonie u. Załęskiej i Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie – II przyłącze do osiedla Korona i III Etap – przyłącze do projektowanych budynków przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego”, z wyłączeniem odcinka przy ul. Olchowej (od pkt. 1 do pkt. 2) realizowana w ramach projektu pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła 19.09.18
Budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu w formule „zaprojektuj i wybuduj” 28.08.18
Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej drogi i tereny położone na os. Budziwój wraz z budową zbiorników retencyjnych w Rzeszowie (5 części)  
Budowa dwóch dodatkowych pasów ruchu na drodze publicznej w rejonie przejazdu kolejowego w km 61,696 linii kolejowej nr 71 Ocice - Rzeszów  
Roboty budowlane polegające na budowie ścieżki rowerowej przy al. Wyzwolenia  
Roboty budowlane polegające na rozbudowie ul. Wieniawskiego 07.09.18
Roboty budowlane polegające na budowie pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Baligrodzkiej i ul. Iwonickiej w Rzeszowie