Sugestie
I.D.: 22800428

Część NR: 0 Nazwa: Defibrylator z kardiowersją

Rodzaj umowy:
Umowa łączona
Data publikacji:
29.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
33190000 33100000 50400000 51400000
Zamawiający:
116 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Opolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 2017-07-10 Liczba otrzymanych ofert: 1 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 27777.78 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 22700.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Zakup i dostawa aparatury i sprzętu medycznego. Numer referencyjny: ZP-3-17 Zakup i dostawa aparatury i sprzętu medycznego z podziałem na 14 zadań. Zadanie 1 – Bezcieniowa lampa operacyjna Zadanie 2 – Laryngologiczna szpatułka video Zadanie 3 – Mikroskop laryngologiczny Zadanie 4 – System holtera z 6 rejestratorami Zadanie 5 – System telemetryczny EKG z 3 rejestratorami Zadanie 6 – System pomiaru ciągłego i NIEinwazyjnego ciśnienia tętniczego krwi do testów pochyleniowych Zadanie 7 – Defibrylator z kardiowersją Zadanie 8 – Myjnia endoskopowa 2 stanowiskowa Zadanie 9 – Wideogastroskop Zadanie 10 – Wideokolonoskop Zadanie 11 – Aparat RTG ramię C Zadanie 12 – Respirator przenośny Zadanie 13 – Wysokoprzepływowy koncentrator tlenu Zadanie 14 – Aparat do elektroterapii skojarzonej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu zestawienia parametrów technicznych – załączniki nr 2 do siwz dla poszczególnych Zadań. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 740 294.51 PLN II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie 1 – Bezcieniowa lampa operacyjna Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 31524110 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL52 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46. II.2.4) Opis zamówienia: Bezcieniowa lampa operacyjna – 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu zestawienia parametrów technicznych – załączniki nr 2 do siwz dla Zadania 1. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy sprzętu (D) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin naprawy reklamacyjnej (R) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji(rękojmi) sprzętu (G) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu oraz naprawie reklamacyjnej – za każdy dzień – (K) / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie 2 – Laryngologiczna szpatułka video Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33100000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL52 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46. II.2.4) Opis zamówienia: Laryngologiczna szpatułka video – 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu zestawienia parametrów technicznych – załączniki nr 2 do siwz dla Zadania 2. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy sprzętu (D) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin naprawy reklamacyjnej (R) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji(rękojmi) sprzętu (G) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu oraz naprawie reklamacyjnej – za każdy dzień – (K) / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie 3 – Mikroskop laryngologiczny Część nr: 3 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL52 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46. II.2.4) Opis zamówienia: Mikroskop laryngologiczny – 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu zestawienia parametrów technicznych – załączniki nr 2 do siwz dla Zadania 3. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy sprzętu (D) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin naprawy reklamacyjnej (R) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji(rękojmi) sprzętu (G) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu oraz naprawie reklamacyjnej – za każdy dzień – (K) / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie 4 – System holtera z 6 rejestratorami Część nr: 4 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33123200 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL52 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46. II.2.4) Opis zamówienia: System holtera z 6 rejestratorami – 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu zestawienia parametrów technicznych – załączniki nr 2 do siwz dla Zadania 4. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy sprzętu (D) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin naprawy reklamacyjnej (R) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji(rękojmi) sprzętu (G) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu oraz naprawie reklamacyjnej – za każdy dzień – (K) / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie 5 – System telemetryczny EKG z 3 rejestratorami Część nr: 5 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33121500 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL52 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46. II.2.4) Opis zamówienia: System telemetryczny EKG z 3 rejestratorami – 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu zestawienia parametrów technicznych – załączniki nr 2 do siwz dla Zadania 5. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy sprzętu (D) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin naprawy reklamacyjnej (R) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji(rękojmi) sprzętu (G) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu oraz naprawie reklamacyjnej – za każdy dzień – (K) / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie 6 – System pomiaru ciągłego i NIEinwazyjnego ciśnienia tętniczego krwi do testów pochyleniowych Część nr: 6 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL52 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46. II.2.4) Opis zamówienia: System pomiaru ciągłego i NIEinwazyjnego ciśnienia tętniczego krwi do testów pochyleniowych – 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu zestawienia parametrów technicznych – załączniki nr 2 do siwz dla Zadania 6. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy sprzętu (D) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin naprawy reklamacyjnej (R) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji(rękojmi) sprzętu (G) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu oraz naprawie reklamacyjnej – za każdy dzień – (K) / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie 7 – Defibrylator z kardiowersją Część nr: 7 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL52 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46. II.2.4) Opis zamówienia: Defibrylator z kardiowersją – 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu zestawienia parametrów technicznych – załączniki nr 2 do siwz dla Zadania 7. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy sprzętu (D) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin naprawy reklamacyjnej (R) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji(rękojmi) sprzętu (G) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu oraz naprawie reklamacyjnej – za każdy dzień – (K) / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie 8 – Myjnia endoskopowa 2 stanowiskowa Część nr: 8 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33191000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL52 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46. II.2.4) Opis zamówienia: Myjnia endoskopowa 2 stanowiskowa – 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu zestawienia parametrów technicznych – załączniki nr 2 do siwz dla Zadania 8. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy sprzętu (D) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin naprawy reklamacyjnej (R) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji(rękojmi) sprzętu (G) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu oraz naprawie reklamacyjnej – za każdy dzień – (K) / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie 9 – Wideogastroskop Część nr: 9 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL52 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46. II.2.4) Opis zamówienia: Wideogastroskop – 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu zestawienia parametrów technicznych – załączniki nr 2 do siwz dla Zadania 9. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy sprzętu (D) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin naprawy reklamacyjnej (R) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji(rękojmi) sprzętu (G) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu oraz naprawie reklamacyjnej – za każdy dzień – (K) / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie 10 – Wideokolonoskop Część nr: 10 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL52 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46. II.2.4) Opis zamówienia: Wideokolonoskop – 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu zestawienia parametrów technicznych – załączniki nr 2 do siwz dla Zadania 10. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy sprzętu (D) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin naprawy reklamacyjnej (R) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji(rękojmi) sprzętu (G) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu oraz naprawie reklamacyjnej – za każdy dzień – (K) / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie 11 – Aparat RTG ramię C Część nr: 11 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33111000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL52 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46. II.2.4) Opis zamówienia: Aparat RTG ramię C – 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu zestawienia parametrów technicznych – załączniki nr 2 do siwz dla Zadania 11. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy sprzętu (D) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin naprawy reklamacyjnej (R) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne sprzętu (G) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu oraz naprawie reklamacyjnej – za każdy dzień – (K) / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie 12 – Respirator przenośny Część nr: 12 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33157400 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL52 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46. II.2.4) Opis zamówienia: Respirator przenośny – 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu zestawienia parametrów technicznych – załączniki nr 2 do siwz dla Zadania 12. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy sprzętu (D) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin naprawy reklamacyjnej (R) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji(rękojmi) sprzętu (G) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu oraz naprawie reklamacyjnej – za każdy dzień – (K) / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie 13 – Wysokoprzepływowy koncentrator tlenu Część nr: 13 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL52 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46. II.2.4) Opis zamówienia: Wysokoprzepływowy koncentrator tlenu – 2 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu zestawienia parametrów technicznych – załączniki nr 2 do siwz dla Zadania 13. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy sprzętu (D) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin naprawy reklamacyjnej (R) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji(rękojmi) sprzętu (G) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu oraz naprawie reklamacyjnej – za każdy dzień – (K) / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zadanie 14 – Aparat do elektroterapii skojarzonej Część nr: 14 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL52 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46. II.2.4) Opis zamówienia: Aparat do elektroterapii skojarzonej – 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu zestawienia parametrów technicznych – załączniki nr 2 do siwz dla Zadania 14. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy sprzętu (D) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin naprawy reklamacyjnej (R) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji(rękojmi) sprzętu (G) / Waga: 10 Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu oraz naprawie reklamacyjnej – za każdy dzień – (K) / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 090-176369 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 – Bezcieniowa lampa operacyjna Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 17/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy TBK MEDICAL PARTNER Sp. z o.o. 241144376 ul. Komisji Edukacji Narodowej /2 Żywiec 34-300 Polska Tel.: +48 338601244 E-mail: tbkmedical@tbkmedical.pl Faks: +48 338601243 Kod NUTS: PL22 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 74 074.07 PLN Najtańsza oferta: 55 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 69 098.40 PLN brana pod uwagę V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 2 Część nr: Zadanie 2 Nazwa: Laryngologiczna szpatułka video Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 3 Część nr: Zadanie 3 Nazwa: Mikroskop laryngologiczny Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 4 Część nr: Zadnie 4 Nazwa: System holtera z 6 rejestratorami Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 5 Część nr: Zadanie 5 Nazwa: System telemetryczny EKG z 3 rejestratorami Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 10/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy EMTEL Śliwa Sp. k. 364062602 Ul. A. Mickiewicza 66 Zabrze 41-807 Polska Tel.: +48 322719013 E-mail: medical@emtel.com.pl Faks: +48 322715727 Kod NUTS: PL22 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 37 037.04 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 21 670.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 6 Część nr: Zadanie 6 Nazwa: System pomiaru ciągłego i NIEinwazyjnego ciśnienia tętniczego krwi do testów pochyleniowych Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 7 Część nr: Zadanie 7 Nazwa: Defibrylator z kardiowersją Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 10/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy EMTEL Śliwa Sp. k. 364062602 Ul. A. Mickiewicza 66 Zabrze 41-807 Polska Tel.: +48 322719013 E-mail: medical@emtel.com.pl Faks: +48 322715727 Kod NUTS: PL22 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 27 777.78 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 22 700.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 8 Część nr: Zadanie 8 Nazwa: Myjnia endoskopowa 2 stanowiskowa Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 10/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy OLYMPUS Polska Sp. z o.o. 012330343 Ul. Suwak 3 Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 223660077 E-mail: przetargi.medical@olympus-europa.com Faks: +48 228310453 Kod NUTS: PL91 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 148 148.15 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 143 225.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 9 Część nr: Zadanie 9 Nazwa: Wideogastroskop Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 10/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy OLYMPUS Polska Sp. z o.o. 012330343 Ul. Suwak 3 Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 223660077 E-mail: przetargi.medical@olympus-europa.com Faks: +48 228310453 Kod NUTS: PL22 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 69 444.44 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 78 703.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 10 Część nr: Zadanie 10 Nazwa: Wideokolonoskop Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 10/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy OLYMPUS Polska Sp. z o.o. 012330343 Ul. Suwak 3 Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 223660077 E-mail: przetargi.medical@olympus-europa.com Faks: +48 228310453 Kod NUTS: PL22 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 80 555.55 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 86 111.10 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 11 Część nr: Zadanie 11 Nazwa: Aparat RTG ramię C Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 17/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy PRO VITA Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 161547357 Ul. Parafialna 1 Strzelce Opolskie 47-100 Polska Tel.: +48 774621300 E-mail: biuro@sprzetmedyczny.pl Faks: +48 774621301 Kod NUTS: PL52 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 324 074.07 PLN Najtańsza oferta: 300 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 450 000.00 PLN brana pod uwagę V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 12 Część nr: Zadanie 12 Nazwa: Respirator przenośny Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 13 Część nr: Zadanie 13 Nazwa: Wysokoprzepływowy koncentrator tlenu Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 10/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Aero – Medika Sp. z o.o. 015172927 Ul. Kopernika 36/40 Warszawa 00-924 Polska Tel.: +48 228284067 E-mail: biuro@aeromedika.pl Faks: +48 228264667 Kod NUTS: PL91 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 27 777.78 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 19 600.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 14 Część nr: Zadanie 14 Nazwa: Aparat do elektroterapii skojarzonej Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 17/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Meden – Inmed Sp. z o.o. 331039951 Ul. Wenedów 2 Koszalin 75-847 Polska Tel.: +48 943471050 E-mail: al@meden.com.pl Faks: +48 943454055 Kod NUTS: PL426 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 18 518.52 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 285.41 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a TAKże innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Pzp. 2. Na podstawie art. 180 ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od NIEzgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 ustawy Pzp. Kopie treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 02/08/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS     Informacje praktyczne Pomoc

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II zamówienia: Zadanie nr 2 - Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul.  
CZĘŚĆ NR: 15 NAZWA: Zadanie 15 1 Teicoplaninum fiol.0,2 szt. 10 2 Teicoplaninum fiol.0,4 szt. 10  
CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: zadanie 10 Kapturki zabezpieczające układ respiratora oraz ambu F=22mm szt. 100  
CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: zadanie 8 igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 22G(0,7x38mm),22g(0,7x90mm) szt. 50  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 System ogrzewania pacjenta zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 2.6 do SIWZ szt. 3  
CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie 5 1 Enoxaparinum amp-strz. 100mg/ml szt. 10 2 Enoxaparinum amp-strz. 80mg/0,8ml szt. 10 3 Enoxaparinum amp-strz. 60mg/0,6ml szt. 10 4 Enoxaparinum amp-strz.  
CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Zadanie 11 1 Meropenemum - pełen zakres wskazań leku oryginalnego fiol. 1,0 szt. 30 2 Meropenemum - pełen zakres wskazań leku oryginalnego fiol. 0,5 szt. 20  
CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Zadanie 8 1 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum amp. 1,2 szt. 100 2 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum tabl. 0,625 szt. 42 3 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum tabl.  
CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Zadanie 7 - Dostawa pendrive do szkół na terenie Miasta Opola  
CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: zadanie 4 rurka tracheostomijna z uszczelnieniem i prowadnicą rozmiar od 5,5 do 10,0 (rozmiar co 0,5) szt. 200