Sugestie
I.D.: 22450341

CZĘŚĆ NR: 1-6 NAZWA: Budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sygnalizacji świetlnych" 1. CZĘŚĆ 1 – budow

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
18.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
71320000 71322500
Zamawiający:
STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZKOWIE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Mazowieckie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 21/06/2017 Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT 221949.59 Cena wybranej oferty: 272998.00 Oferta z najniższą ceną: 272998.00 Oferta z najwyższą ceną: 478680.00 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sygnalizacji świetlnych”. Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu dyscyplinowania kierowców (SDK), z podziałem na 7 części: 1. CZĘŚĆ 1 – budowa SDK na drodze powiatowej nr 3107W ul Pruszkowskiej w Nadarzynie w rejonie skrzyżowania z ul. Wierzbową, w trybie „Projektuj i buduj”; 2. CZĘŚĆ 2 – budowa SDK na drodze powiatowej nr 3107W ul. Pruszkowskiej w Nadarzynie w rejonie siedziby NSM, w trybie „Projektuj i buduj”; 3. CZĘŚĆ 3 – budowa SDK na drodze powiatowej nr 2849W w Woli Krakowiańskiej przy szkole podstawowej, w trybie „Projektuj i buduj”; 4. CZĘŚĆ 4 – budowa SDK na drodze powiatowej nr 3101W ul. Mazowieckiej w Młochowie przy szkole podstawowej, w trybie „Projektuj i buduj”; 5. CZĘŚĆ 5 – budowa SDK na drodze powiatowej nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie przy szkole podstawowej, w trybie „Projektuj i buduj”; 6. CZĘŚĆ 6 – budowa SDK na drodze powiatowej nr 3138W ul. Długiej przy ul. Mostowej w Pruszkowie w rejonie szkoły podstawowej, w trybie „Projektuj i buduj”; 7. CZĘŚĆ 7 – budowa SDK na drodze powiatowej nr 3111W – ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie przy ul. Armii Krajowej. Zakres prac dla części 1 – 6 obejmuje: 1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, 2) wykonanie robót związanych z budową sygnalizacji świetlnej (kanalizacja kablowa, studnie kablowe, instalacja elektryczna i sygnalizatory, sterowniki), 3) wykonanie prac związanych z przebudową przejść odtworzeniem konstrukcji nawierzchni, 4) wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu, 5) zaprojektowanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy. Szczegółowy zakres prac określa program funkcjonalno – użytkowy, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres prac części 7 obejmuje: 1) montaż sterownika sygnalizacji, 2) wykonanie kanalizacji kablowej z montażem studni kablowych, 3) wykonanie przecisku pod drogą, 4) montaż konstrukcji słupa wysięgnikowego i masztu sygnalizacyjnego, 5) ułożenie kabli, 6) montaż sygnalizatorów, radarów i przycisków. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie dokumentu potwierdzającego możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji w wymiarze 36 miesięcy.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Budowa bieżni lekkoatletycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Sikorskiego 20 w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SPR. 44/2018 Przedmiotem  
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Rowiska Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RK.271.10.2018 Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr  
Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Saska - ul. Zwycięzców Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DPZ/16/PN/15/18 Demontaż istniejącej  
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1: Budowa parkingu przy stacji PKP Michałów-Reginów (ul. Kolejowa) Zakres prac obejmuje budowę parkingu dla samochodów, odwodnienia, wykonanie obiektów małej architektury,  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Kańkowo - Zawisty Podleśne - Małkinia Górna  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci modernizacji chodnika na drodze powiatowej nr 2705W- w Wiązownie ul. Kościelnej  
CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Zadanie 10. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Cukrówka - etap IV  
CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie 6. Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W etap II  
CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie 5. Budowa chodnika w miejscowości Rogów przy drodze powiatowej 4015W Szydłowiec-Mirów Nowy- gr. woj. etap II  
CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie 4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Budki II -etap IV