Sugestie
I.D.: 22486685

Część NR: 10 Nazwa: Pakiet nr 10 Stymulator resynchronizujący komory -CRT-P z kompletem elektrod 10 szt. w tym elektroda przedsionkowa – 10 szt.,

Rodzaj umowy:
Umowa łączona
Data publikacji:
19.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
33158200 33158210 33190000 33100000 50400000 51400000 33140000
Zamawiający:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Lubelskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 2017-08-21 Liczba otrzymanych ofert: 1 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 96500.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 89000.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Na sprzedaż oraz dostawę – sprzętu do elektroterapii z możliwością składania ofert częściowych wraz z bezpłatnym użyczeniem programatorów z oprogramowaniem do urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. Numer referencyjny: WSS SPZOZ.DZP.382/ 29/2017 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostawa sprzętu medycznego do elektroterapii z możliwością składania ofert częściowych wraz z bezpłatnym użyczeniem programatorów z oprogramowaniem do urządzeń objętych przedmiotem zamówienia dla potrzeb Oddziału Kardiologii- Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100. zgodnie z wyszczególnieniem w zał. nr 7 do SIWZ – formularzach cenowych i opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 2 863 450.00 PLN II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 1 Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33158200 33158210 33190000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL814 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100. II.2.4) Opis zamówienia: Kardiowerter defibrylator jednojamowy (ICD VR) – 55 szt. oraz elektrody defibrylujące – 55 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy min. 2 dni robocze max. 4 dni robocze (TD) / Waga: 5 Kryterium jakości - Nazwa: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni [TZ] / Waga: 5 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 2 Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33158200 33158210 33190000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL814 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100. II.2.4) Opis zamówienia: Kardiowerter defibrylator dwujamowy (ICD DR) – 15 szt. oraz elektrody przedsionkowe – 15 szt.elektrody defibrylujace – 15 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy min. 2 dni robocze max. 4 dni robocze (TD) / Waga: 5 Kryterium jakości - Nazwa: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni [TZ] / Waga: 5 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 3 Część nr: 3 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33158200 33158210 33190000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL814 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100. II.2.4) Opis zamówienia: Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący (CRT-D) – 25 szt, Elektroda lewokomorowa bipolarna do zatoki wieńcowej / modele do wyboru /- 30 szt, elektroda przedsionkowa- 25 szt, elektroda defibrylująca- 25 szt, ; zestaw do wprowadzania elektrod do CS z zastawką hemostatyczną, nożykiem, prowadnicą J – 30 szt., zestaw do kontrastowania CS z balonem – 30 szt.,cewniki do selektywnej kaniulacji bocznic CS – krzywizny do wyboru – 30 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy min. 2 dni robocze max. 4 dni robocze (TD) / Waga: 5 Kryterium jakości - Nazwa: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni [TZ] / Waga: 5 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 4 Część nr: 4 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33158200 33158210 33190000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL814 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100. II.2.4) Opis zamówienia: Stymulator jednojamowy – SSIR – 100 szt., elektroda komorowa lub przedsionkowa do wyboru – 100 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy min. 2 dni robocze max. 4 dni robocze (TD) / Waga: 5 Kryterium jakości - Nazwa: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni [TZ]– / Waga: 5 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 6 Część nr: 6 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33158200 33158210 33190000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL814 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100. II.2.4) Opis zamówienia: Kardiowerter – defibrylator jednojamowy wysokonapięciowy ( ICD VR) – 15 szt, elektroda defibrylująca – 15 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy min. 2 dni robocze max. 4 dni robocze (TD / Waga: 5 Kryterium jakości - Nazwa: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni [TZ] / Waga: 5 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 7 Część nr: 7 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33158200 33158210 33190000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL814 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100. II.2.4) Opis zamówienia: Kardiowerter – defibrylator dwujamowy wysokonapięciowy ( ICD DR) – 5 szt, elektroda defibrylująca – 5 szt., elektroda przedsionkowa – 5 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy min. 2 dni robocze max. 4 dni robocze (TD) / Waga: 5 Kryterium jakości - Nazwa: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni [TZ] / Waga: 5 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 8 Część nr: 8 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33158200 33158210 33190000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL814 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100. II.2.4) Opis zamówienia: Kardiowerter-defibrylator z funkcją resynchronizacji CRT-D ze złączem DF-1, DF-4 do wyboru kompatybilny z elektrodą LV wielopolową / czteropolową / – 20 szt, elektroda LV wielopolowa (czteropolowa) – 20 szt, elektroda przedsionkowa 20 szt, elektroda prawokomorowa defibrylująca 20 szt, zestaw do wprowadzania elektrod do do CS / krzywizny do wyboru / z zastawką hemostatyczną, nożykiem, prowadnicą J – 20 szt., zestaw do kontrastowania CS z balonem – 20 szt, cewniki do selektywnej kaniulacji bocznic CS – krzywizny do wyboru – 20 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy min. 2 dni robocze max. 4 dni robocze (TD) / Waga: 5 Kryterium jakości - Nazwa: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni [TZ] / Waga: 5 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 9 Część nr: 9 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33158200 33158210 33190000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL814 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100. II.2.4) Opis zamówienia: Akcesoria do zabiegów elektroterapii: urządzenia do fiksacji elektrod aktywnych / kręciołki / szt. 40 oraz śrubokręty do fiksacji elektrody w gnieździe stymulatora szt. 40, zatyczki do portu unipolarnego /UP/ 6.5 mm 20szt. Zatyczki do portu DF-1 UP 20 szt., zatyczki do portu IS-1 20 szt. kapturki dla końcówki elektrody IS-1 BP 20 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy min. 2 dni robocze max. 4 dni robocze (TD) / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni [TZ / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe W pakiecie nr 9 Zamawiający będzie się przy wyborze oferty kierował następującymi kryteriami: 1) Cena – 60 % 2) Termin dostawy min. 2 dni robocze max. 4 dni robocze (TD)– 30 % 3) Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni [TZ]– 10 %. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 10 Część nr: 10 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33158200 33158210 33190000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL814 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100. II.2.4) Opis zamówienia: Stymulator resynchronizujący komory -CRT-P z kompletem elektrod 10 szt. w tym elektroda przedsionkowa – 10 szt., elektroda prawokomorowa – 10 szt. oraz elektroda lewokomorowa bipolarna- 10 szt. zestaw do wprowadzania elektrod do do CS / krzywizny do wyboru / z zastawką hemostatyczną, nożykiem, prowadnicą J – 10 szt., zestaw do kontrastowania CS z balonem – 10 szt., cewniki do selektywnej kaniulacji bocznic CS – krzywizny do wyboru – 10szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy min. 2 dni robocze max. 4 dni robocze (TD / Waga: 5 Kryterium jakości - Nazwa: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni [TZ] / Waga: 5 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 11 Część nr: 11 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33158200 33158210 33190000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL814 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100. II.2.4) Opis zamówienia: Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej zawierający: igłę angiograficzną, prowadnicę J, rozszerzadło, koszulkę do kaniulacji CS, zastawkę hemostatyczną, nożyk, cewniki subselektywne, balon do kontrastowania – 10 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy min. 2 dni robocze max. 4 dni robocze (TD) / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni [TZ] / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe W pakiecie nr 11 Zamawiający będzie się przy wyborze oferty kierował następującymi kryteriami: 1) Cena – 60 % 2) Termin dostawy min. 2 dni robocze max. 4 dni robocze (TD)– 30 % 3) Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni [TZ]– 10 %. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 12 Część nr: 12 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33158200 33158210 33190000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL814 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100. II.2.4) Opis zamówienia: Introducery 7 F, 8F, 9F do implantacji elektrod – rozrywalny zestaw do przez żylnego wprowadzania elektrod – 800 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy min. 2 dni robocze max. 4 dni robocze (TD) / Waga: 5 Kryterium jakości - Nazwa: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni [TZ] / Waga: 5 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 13 Część nr: 13 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33158200 33158210 33190000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL814 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100. II.2.4) Opis zamówienia: CRT – P kompatybilne z elektrodą LV czteropolową – 15 szt. elektroda LV czteropolowa – 15 szt. elektrody przedsionkowe – 15 szt, elektrody prawokomorowe – 15 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy min. 2 dni robocze max. 4 dni robocze (TD) / Waga: 5 Kryterium jakości - Nazwa: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni [TZ] / Waga: 5 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 15 Część nr: 15 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33158200 33158210 33190000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL814 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100. II.2.4) Opis zamówienia: Kardiowerter –defibrylator wysokoenergetyczny z funkcją resynchronizacji CRT-D ze złączem DF-1, DF-4 do wyboru – 5szt., kompatybilny z elektrodą LV czteropolową / elektroda LV wielopolowa – 5 szt, elektroda przedsionkowa 5szt, elektroda prawokomorowa defibrylująca 5 szt, wraz z 5 zestawami do wprowadzania elektrod do do CS /krzywizny do wyboru / z zastawką hemostatyczną, nożykiem, prowadnicą J, zestaw do kontrastowania CS zbalonem, cewniki do selektywnej kaniulacji bocznic CS – krzywizny do wyboru. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy min. 2 dni robocze max. 4 dni robocze (TD) / Waga: 5 Kryterium jakości - Nazwa: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni [TZ] / Waga: 5 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 5 Część nr: 5 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33158200 33158210 33190000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL814 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100. II.2.4) Opis zamówienia: Stymulator dwujamowy – DDDR- 200 szt., z kompletem elektrod: przedsionkowa – 200 szt.; komorowa – 200szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy min. 2 dni robocze max. 4 dni robocze (TD) / Waga: 5 Kryterium jakości - Nazwa: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni [TZ] / Waga: 5 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Pakiet nr 14 Część nr: 14 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33158200 33158210 33190000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL814 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100. II.2.4) Opis zamówienia: Obłożenia – zestaw do wszczepiania stymulatorów – 500 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy min. 2 dni robocze max. 4 dni robocze (TD) / Waga: 30 Kryterium jakości - Nazwa: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni [TZ] / Waga: 10 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 103-205182 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 21/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 Warszawa Polska Kod NUTS: PL911 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 698 500.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 643 500.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 21/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Medtronic PolandSp. z o.o. ul. Polna 11 Warszawa 00-633 Polska Kod NUTS: PL911 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 204 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 196 500.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 24/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Medtronic PolandSp. z o.o. ul. Polna 11 Warszawa 00-633 Polska Kod NUTS: PL911 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 559 200.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 623 000.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 21/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy St. Jude Medical Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 Warszawa 01 – 785 Polska Kod NUTS: PL911 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 205 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 256 000.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 5 Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 21/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy St. Jude Medical Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 Warszawa 01 – 785 Polska Kod NUTS: PL911 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 187 500.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 187 500.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 6 Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 21/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy St. Jude Medical Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 Warszawa 01 – 785 Polska Kod NUTS: PL911 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 69 750.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 70 500.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 7 Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 21/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 Warszawa 00-633 Polska Kod NUTS: PL911 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 455 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 523 000.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 8 Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 21/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 Warszawa 00-633 Polska Kod NUTS: PL911 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 24 200.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 19 400.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 9 Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 21/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 Warszawa 00-633 Polska Kod NUTS: PL911 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 96 500.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 89 000.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 10 Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 21/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11 Warszawa 00-633 Polska Kod NUTS: PL911 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 10 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 000.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 11 Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 24/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul Tysiąclecia 14 Nowy Tomyśl 64-300 Polska Kod NUTS: PL41 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 32 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 29 600.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 12 Część nr: 13 Nazwa: Pakiet nr 13 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 24/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy St. Jude Medical Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 Warszawa 01 – 785 Polska Kod NUTS: PL911 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 100 500.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 99 000.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 13 Część nr: 15 Nazwa: Pakiet nr 15 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 21/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy St. Jude Medical Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 Warszawa 01 – 785 Polska Kod NUTS: PL911 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 112 200.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 112 450.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Inne przyczyny (przerwanie procedury) Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 14 Część nr: 14 Nazwa: Pakiet nr 14 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: 1. Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – zgodnie z wyszcz. zawartym w Zał.nr 8 do SIWZ.Dowód wn. wadium nal. załączyć do oferty. 2. Podst. wyklucz.o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp: Zamaw. wykluczy z post. wykon.: 1) którzy NIE wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,2) którzy NIE wykazali, że NIE zachodzą wobec nich przesłanki okr. w art 24 st. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp; 3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8. Zapisy art. 24 ust. 8-10 i 12 stosuje się odpowiednio (Rozdział V ust. 4-6 siwz). 3. Wykon. wraz z ofertą złoży akt. na dziań składania ofert oś. składane na form. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodnie z zał. nr 1 do siwz(oryginał dokum.) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oraz powoływania się na zasoby innych podm. mają zastosowanie zapisy art. 25 a ust. 3 pkt 1 i ust 6 ( rozdz. VIA siwz). 4. Inne dokum. skład. z ofertą: 1). Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz (oryginał dokumentu). 2). Wyp. zał. nr 5 do siwz – parametry graniczne(oryginał dokumentu). 3.)Wyp.form. cenowe, stanowiące załącznik do formularza ofertowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz(oryginał dokumentu). 4.)Pełnomocn. do reprezent. wykonawcy w postępowaniu albo do reprez. w post. i do zawarcia umowy, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik(oryginał dok. lub kopia poświ. notarialnie). UWAGA: Podm. występuj. wspólnie składają dokumenty wskazane w rozdz. VI C ust 1 -3 siwz wspólnie. Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocn. do reprezent. ich w post.albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 5. Dok. składane przez Wykon.na wezwanie Zmaw.: Zamaw.po dokonaniu oceny ofert, w celu zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień ich złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów: Ośw. i dok. dotyczące wykaz. braku podstaw do wykl. wykon. z udziału w postępowaniu zgodnie z par. 5 ust. 1-6 oraz par. 7 ust. 1-4 i par. 8 ust. 1-2 Rozporządzenia Min. Rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający o wykonawców w post. o udziel. zam. z dnia 26.7.2016 r.- zgodnie z roz. VI B ust. 1 SIWZ.Podmioty występujące wspólnie składają dla każdego podmiotu z osobna dokumenty wskazane w rozdz. VI B ust. 1 siwz. Wspóln. spółki cyw. na wykazanie braku podstaw do wykluczenia ich z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, składają zaśw. wystaw.przez odpowiednio urzędy skarb, ZUS lub KRUS, dotyczące zarówno wspólników jak i spółki, w odniesieniu do zobowiązań ich dotyczących (KIO/KD 10/14 z dn. 26 lutego 2014r oraz KIO/UZP 708/10 z dn. 07 maja 2010r).W przyp. wskazania przez Wyk.dostępności oświadczeń lub dok., o których mowa w rozdziale VI. B siwz, w formie elektr.pod określonymi adresami internet. ogólnodost. i bezpłatnych baz danych, zamaw.pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykon.oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamawiający może żądać od wykon. przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. Zamaw. dopuszcza złożenie dokum. wymaganych w Rozdz. VI B siwz wraz z ofertą. 6. Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapit. w term. 3 dni od dnia zamieszczenia na str. intern. inf., o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zgodnie z zał. nr 6 do siwz.W przypadku, gdy wykon.nie należy do żadnej grupy kapitał.w rozum.ust. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konk. i kons.( Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z póżn. zm.), zamaw. dop. złoż. w/w ośw. z ofertą.Podm. wspóln. wyst.skł. dla każd. podm. z osobna ośw. i i dok. wsk. w rozdz. VID SIWZ. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587700 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy a TAKże innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli szkodę lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od NIEzgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp 2) w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż w ust. 3.1; 3) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; 4) odwołanie wobec innych czynności niż ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 5) jeżeli zamawiający NIE przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się NIE później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 6) jeżeli zamawiający NIE opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, odwołanie wnosi się NIE później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są uregulowane w art. 198 a) – 198 g) ustawy Prawo zamówień publicznych. VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17 a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: uzp@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 13/09/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS   Prawo UE i publikacje   Informacje praktyczne Pomoc Kontakt Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE  ISSN 2529-5705 Ostatnia aktualizacja: 15/09/2017 Mapa witryny O TED Pomoc Ważna informacja prawna Pliki cookie Kontakt Początek strony { "utility": "piwik", "siteID": 73, "sitePath": ["ted.europa.eu"], "instance": "europa.eu" }

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test