Sugestie
I.D.: 22487016

Część NR: 16 Część 16 1 Jednorazowe pułapki wodne dla dorosłych DRYLINE do aparatu do znieczulenia Flow-i firmy Maquet sztuk 210 2 Jednorazowe lin

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
19.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
33140000
Zamawiający:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Małopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 2017-07-27 Liczba otrzymanych ofert: 1 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 75270.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 69444.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Dostawa materiałów anestezjologicznych (DFZP-LS-271-47/2017). Numer referencyjny: DFZP-LS-271-47/2017 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów anestezjologicznych. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 3 969 657.26 PLN II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 1 Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Zestaw elektrod – łącznie 1 750 sztuk 2. Rurka intubacyjna – 50 sztuk 3. Rurka tracheostomijna – 10 sztuk 4. Zestaw do drenażu klatki piersiowej – 310 sztuk 5. Komora wymienna do zestawu z poz. 4 – 90 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 2 Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Igła do blokad nerwów obwodowych – 2 000 sztuk 2. Igła do metody single shot do blokad nerwów obwodowych – 50 sztuk 3. Igła do metody single shot do blokad nerwów obwodowych – 50 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 3 Część nr: 3 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Przedłużacz do rurek intubacyjnych – 18 000 sztuk 2. Łącznik do kontroli siły odsysania – 6 700 sztuk 3. Przedłużacz do pomp strzykawkowych – 240 000 sztuk 4. Przedłużacz do pomp strzykawkowych – 100 000 sztuk 5. Pokrętło do precyzyjnej regulacji przepływu – 16 200 sztuk 6. Korki służące do zabezpieczenia wkłucia – 1 000 000 sztuk 7. Zamknięty system bezigłowy – 150 000 sztuk 8. Przyrząd do przetoczeń – 11 200 sztuk 9. Kranik dożylny – 100 sztuk 10. Kranik dożylny – 69 000 sztuk 11. Kranik dożylny – 6 900 sztuk 12. Kranik dożylny – 130 600 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 4 Część nr: 4 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Kateter do embolektomii – 550 sztuk 2. Zestaw do pomiaru OCŻ – 7 000 zestawów. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 5 Część nr: 5 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Cewniki (trokary) do drenażu klatki piersiowej i jamy brzusznej – 730 sztuk 2. Pojemnik próbek śluzu – 9 200 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 6 Część nr: 6 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Uchwyt do mocowania przetworników ciśnienia i imadło do mocowania uchwytu – 520 zestawów 2. Dodatkowa rura do układu oddechowego do aparatu do znieczulenia – 500 sztuk 3. Zestaw do cewnikowania żył centralnych – 50 sztuk 4. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń – 30 sztuk 5. Maska do prowadzenia wentylacji NIEinwazyjnej – 110 sztuk 6. Hełm do terapii CPAP – 10 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 7 Część nr: 7 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Maska do tlenoterapii – 12 200 sztuk 2. Maska do układów oddechowych i do ambu – 350 sztuk 3. Maska tlenowa – 1 500 sztuk 4. Maski do tlenoterapii – 14 000 sztuk 5. Maski do anestezji – 31 300 sztuk 6. Maska do podawania wysokich stężeń tlenu – 230 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 8 Część nr: 8 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Maski krtaniowe – 2 300 sztuk 2. Maski krtaniowe – 1 700 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 9 Część nr: 9 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Resuscytator dla dorosłych – 830 sztuk 2. Zestaw z inhalatorkiem lekowym – 14 500 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 10 Część nr: 10 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający – 5 000 sztuk 2. Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający – 5 000 sztuk 3. Myjki do toalety pacjenta – łącznie 80 000 sztuk 4. Nawilżone ściereczki ochronne – łącznie 15 000 sztuk 5. Czepek do mycia głowy – 160 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 11 Część nr: 11 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Rurka tracheostomijna – 10 sztuk 2. Rurka tracheostomijna – 740 sztuk 3. Rurka tracheostomijna – 60 sztuk 4. Rurka tracheostomijna – 280 sztuk 5. Rurka tracheostomijna – 10 sztuk 6. Rurka tracheostomijna – 100 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 12 Część nr: 12 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń – 50 sztuk 2. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń – 20 sztuk 3. Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby – 180 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 13 Część nr: 13 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Zestaw do przezskórnej tracheotomii – 20 sztuk 2. Zestawy do KONIKOTOMII – 20 sztuk 3. Sonda przeciwodleżynowa – 140 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 14 Część nr: 14 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Dren łączący z końcówkami „lejek-lejek” – 50 sztuk 2. Dren łączący z końcówkami „lejek-lejek” – 8 300 sztuk 3. Dren łączący z końcówkami „lejek-prosta” – 16 000 sztuk 4. Końcówka odsysająca z pola operacyjnego – 2 500 sztuk 5. Końcówka odsysająca z pola operacyjnego – 3 400 sztuk 6. Końcówka odsysająca z pola operacyjnego – 1 800 sztuk 7. Zestaw do odsysania pola operacyjnego – 10 000 sztuk 8. Zestaw do masywnego odsysania pola operacyjnego – 700 sztuk 9. Dren balonikowy – 790 sztuk 10. Dren balonikowy – 10 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 15 Część nr: 15 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Maska krtaniowa – 20 sztuk 2. rurka intubacyjna – 10 sztuk 3. żel przeznaczony do intubacji, wymiany i zakładania sond, drenów, endoskopii – 5 000 sztuk 4. wkład do ogrzewacza enFlow – 100 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 16 Część nr: 16 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. pułapki wodne – 210 sztuk 2. linie próbkujące do kapnometrii – 1 900 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 17 Część nr: 17 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Zestaw do podawania płynów prostych – 4 000 sztuk 2. Zestaw do żywienia pozajelitowego – 12 000 sztuk 3. Zestaw do infuzji leków – 7 200 sztuk 4. Zestaw do infuzji leków – 7 200 sztuk 5. Zestaw infuzyjny do infuzji worków z krwią – 2 000 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 18 Część nr: 18 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Cewnik do wkłuć centralnych – 5 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 19 Część nr: 19 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Dren do drenażu dróg żółciowych – 90 sztuk 2. Dren typu Ulmer – 3 100 sztuk 3. Dren do drenażu pasywnego – 1 400 sztuk 4. Zestawy do drenażu niskociśnieniowego ran – 1 200 sztuk 5. Worek do zestawu z poz. 4 – 40 sztuk 6. Zestawy do wysokopróżniowego drenażu ran – 5 510 sztuk 7. Pojemniki (butelki) do odsysania ran pooperacyjnych – 18 000 sztuk 8. Pojemniki (butelki) do odsysania ran pooperacyjnych – 7 200 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 20 Część nr: 20 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Tubusy rektoskopowe – 800 sztuk 2. Tubusy anoskopowe – 580 sztuk 3. Anoskop proktologiczny operacyjny – 2 710 sztuk 4. Torba na wymiociny – 1 300 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 21 Część nr: 21 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Zestaw z cewnikiem do długoterminowego dostępu naczyniowego do hemodializy – 300 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 22 Część nr: 22 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Urządzenie do wspomagania oddychania – 8 sztuk 2. Zestaw dla dorosłych do urządzenia z poz. 1 – 800 sztuk 3. Kaniula donosowa do urządzenia z poz. 1 – 600 sztuk 4. Łącznik tracheostomijny do urządzenia z poz. 1 – 200 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt / Waga: 100 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 23 Część nr: 23 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Zgłębnik gastrostomijny – 50 sztuk 2. Zgłębnik gastrostomijny – 30 sztuk 3. Zgłębnik nosowo-jelitowy – 100 sztuk 4. Zgłębnik jejunostomijny – 10 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 24 Część nr: 24 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Żel (pasta) do przygotowania skóry do badań EEG, potencjałów wywołanych, EKG – łącznie 7 410 gram 2. Pasta przeznaczona do stosowania do badań EEG, ENG, wywołanych potencjałów, brainmappingu i procedur MSLT – łącznie 11 400 gram. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 25 Część nr: 25 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą – 2 600 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Część 26 Część nr: 26 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL213 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. II.2.4) Opis zamówienia: 1. Podkład chłonny – 10 000 sztuk 2. Podkład chłonny – 7 200 sztuk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta Procedura przyspieszona Uzasadnienie: Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione w związku z zwiększonym zużyciem asortymentu objętego przedmiotem zamówienia. Zamawiający NIE posiada zapasów tego asortymentu na zabezpieczenie bieżącej działalności. IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystano aukcję elektroniczną IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 073-138875 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Część 1 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 27/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa Warszawa Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 177 437.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 166 534.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 2 Nazwa: Część 2 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 27/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Vygon Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa Warszawa Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 47 900.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 51 840.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 3 Nazwa: Część 3 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 24/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź Łódź Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 813 102.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 972 830.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 4 Nazwa: Część 4 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Inne przyczyny (przerwanie procedury) Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 5 Nazwa: Część 5 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 27/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa Warszawa Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 74 990.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 85 896.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 6 Nazwa: Część 6 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 27/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy PROMED S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa Warszawa Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 89 202.59 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 51 704.80 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 7 Nazwa: Część 7 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 08/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Aero-Medika Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa Warszawa Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 196 652.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 181 567.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 8 Nazwa: Część 8 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 08/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź Łódź Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 158 200.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 170 856.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 9 Nazwa: Część 9 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 08/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Aero-Medika Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa Warszawa Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 79 418.70 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 84 009.80 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 10 Nazwa: Część 10 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 24/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź Łódź Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 118 938.89 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 210 064.80 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 11 Nazwa: Część 11 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 27/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy SUMI Sp. z o.o. Sp. k., ul. Drobiarska 35, 05-070 Sulejówek Sulejówek Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 37 888.30 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 51 840.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 12 Nazwa: Część 12 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 27/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy AESCULAP CHIFA Sp. z o.o, ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 190.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 408.20 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 13 Nazwa: Część 13 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 27/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Akme Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa Warszawa Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 26 580.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 28 166.40 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 14 Nazwa: Część 14 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 08/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź Łódź Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 186 265.67 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 246 388.54 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 15 Nazwa: Część 15 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 24/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź Łódź Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 13 060.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 061.20 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 16 Nazwa: Część 16 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 27/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Sp. j., ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk Gdańsk Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 75 270.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 69 444.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 17 Nazwa: Część 17 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 24/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Warszawa Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 678 400.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 687 760.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 18 Nazwa: Część 18 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 19 Nazwa: Część 19 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 24/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź Łódź Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 243 569.30 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 263 095.70 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 20 Nazwa: Część 20 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 27/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anmar Sp. z o.o. Sp. k., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy Tychy Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 109 567.73 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 84 216.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 21 Nazwa: Część 21 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 27/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Optimed Pro-Office P. Szewczyk, ul. Forteczna 5, bud. Fort 47a, 32-086 Węgrzce Węgrzce Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 225 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 243 000.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 22 Nazwa: Część 22 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 27/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy NZ Techno Sp. z o.o., ul. Berneńska 5a, 03-975 Warszawa Warszawa Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 290 546.08 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 313 672.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 23 Nazwa: Część 23 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 24/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź Łódź Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 26 670.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 22 719.40 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 24 Nazwa: Część 24 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 25 Nazwa: Część 25 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 27/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy PROMED S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa Warszawa Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 65 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 63 700.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 26 Nazwa: Część 26 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 24/07/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź Łódź Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 195 600.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 210 456.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Adres internetowy: www.uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a TAKże wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie; 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 4. jeżeli zamawiający mimo TAKiego obowiązku NIE przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się NIE później niż w terminie: — 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, — 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający NIE opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Adres internetowy: www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 14/09/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS   Prawo UE i publikacje   Informacje praktyczne Pomoc Kontakt Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE  ISSN 2529-5705 Ostatnia aktualizacja: 15/09/2017 Mapa witryny O TED Pomoc Ważna informacja prawna Pliki cookie Kontakt Początek strony { "utility": "piwik", "siteID": 73, "sitePath": ["ted.europa.eu"], "instance": "europa.eu" }

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie  
CZĘŚĆ NR: 21 NAZWA: PAKIET 21 Lp Nazwa Typ Producent Ilość sztuk Ilość przeglądów 2 Aparat do terapii prądem Stymat S 120 FAMED 1 2  
CZĘŚĆ NR: 21 NAZWA: Pakiet 21 Część nr: 21 Nazwa: PAKIET 21 Pakiet nr 21 Laser okulistyczny Lp Nazwa Typ Producent Ilość sztuk Ilość przeglądów 1 Laser okulistyczny YAG/SeLecTor Deux Tajwan Lightmed  
CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: PAKIET 13 Lp Nazwa Typ Producent Ilość sztuk Ilość przeglądów 1 Generator do zabiegów bipolarnych pod kontrolą histeroskopową VERSAPOINT II Johnson & Johnson  1 2  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: PAKIET 2 LP. Nazwa Typ Producent Ilość sztuk Ilość przeglądów 1 Aparat RTG ramię C Stenoscop 9000 GE 1 2 2 Aparat RTG MULTIX TOP Siemens 1 2  
CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: PAKIET 7 LP. Nazwa Typ Producent Ilość sztuk Ilość przeglądów 1 Sterylizator parowy HS 6617AR2 Getinge 1 2  
CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: PAKIET 3 LP. Nazwa Typ Producent Ilość sztuk Ilość przeglądów 1 Laser holmowy Auriga QI Starmedtec 1 2  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: os. Górali 5/130 remont lokali mieszkalnych  
CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: PAKIET 12 Lp Nazwa Typ Producent Ilość sztuk Ilość przeglądów 1 Rejestrator holterowski DMS-300-7 DM Software 2 2 2 System holterowski CardioScan 12 DM Software 2 2 3 Zestaw  
CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Część 7: ul. Marczyńskiego 7/22 wg Załącznika nr 17 do SIWZ.