Sugestie
I.D.: 22530557

Część NR: 2 Nazwa: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich. Zadanie nr 2 Podstawienie nośnika o ładowności 12 T z dwoma napędami

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
19.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
90630000 45233140 45110000 45500000
Zamawiający:
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Podkarpackie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 2017-08-21 Liczba otrzymanych ofert: 1 Całkowita końcowa wartość zamówienia: Najniższa oferta 100062.00 i najwyższa oferta 100062.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Łańcut 10 zadań. Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Łańcut 10 zadań. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 1 089 369.26 EUR II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Podstawienie nośnika o ładowności 12 T z dwoma napędami – w dyspozycji wykonawcy do piaskarki PP-1, dł. 5 m i pługa jednostronnego – własność RDW Łańcut. Obsługa z Bazy RDW Łańcut – DW nr 877 Biedacz Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90630000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL82 II.2.4) Opis zamówienia: Podstawienie nośnika o ładowności 12 T z dwoma napędami – w dyspozycji wykonawcy do piaskarki PP-1, dł. 5 m i pługa jednostronnego – własność RDW Łańcut. Obsługa z Bazy RDW Łańcut – DW nr 877 Biedaczów-Łańcut oraz DW 881 odc. Łańcut – Medynia Ł. (skrzyżowanie na Jasionkę). II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji w uzasadnionych przypadkach / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie: kierowcy – operatora pługopiaskarki, operatora ładowarki/ równiarki / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Podstawienie nośnika o ładowności 12 T z dwoma napędami – w dyspozycji wykonawcy do piaskarki KROKUS i pługa jednostronnego – własność RDW Łańcut. Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90630000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL82 II.2.4) Opis zamówienia: Podstawienie nośnika o ładowności 12 T z dwoma napędami – w dyspozycji wykonawcy do piaskarki KROKUS i pługa jednostronnego – własność RDW Łańcut. Obsługa z Bazy RDW Łańcut – DW nr 881 Łańcut – Kańczuga i DW nr 835 Kańczuga – Jawornik Polski. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji w uzasadnionych przypadkach / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie: kierowcy – operatora pługopiaskarki operatora ładowarki/ równiarki / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Podstawienie nośnika o ładowności 12 T z dwoma napędami – w dyspozycji wykonawcy do piaskarki Stratos i pługa jednostronnego – własność RDW Łańcut. Część nr: 3 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90630000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL II.2.4) Opis zamówienia: Podstawienie nośnika o ładowności 12 T z dwoma napędami – w dyspozycji wykonawcy do piaskarki Stratos i pługa jednostronnego – własność RDW Łańcut. Obsługa z Bazy RDW Łańcut – DW nr 881 Sokołów – Łańcut i DW nr 869 Jasionka – Rudna Mała oraz była DK 19 odc. Stobierna – Rzeszów. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji w uzasadnionych przypadkach / Waga: 20 Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie kierowcy -operatora pługopiaskarki, operatora ładowarki/ równiarki / Waga: 20 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Podstawienie 1 szt. pojazdów z napędem min. na dwie osie, o ład. min. 12 ton (w dyspozycji Wykonawcy) do piaskarki P-1 oraz pługa jednostronnego – własność RDW. Załadunek piaskarki własnym środkiem za Część nr: 4 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90630000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL8 Kod NUTS: PL82 II.2.4) Opis zamówienia: Podstawienie 1 szt. pojazdów z napędem min. na dwie osie, o ład. min. 12 ton (w dyspozycji Wykonawcy) do piaskarki P-1 oraz pługa jednostronnego – własność RDW. Załadunek piaskarki własnym środkiem załadunku będzie wchodził w zakres czynności wykonawcy. Wykonawca powinien posiadać własny lub wynajęty we własnym zakresie utwardzony plac składowy w okolicach Kolbuszowej, umożliwiający składowanie materiałów do zud. Cena oferty powinna zawierać również załadunku i wynajęcia placu składowego. Obsługa DW 875 Kolbuszowa – Sokołów M. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji w uzasadnionych przypadkach / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie: kierowcy- operatora pługopiaskarki, operatora ładowarki/ równiarki / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Firma Transportowo – Drogowa Stanisław Mazur Kolbuszowa Górna 456, 36 – 100 Kolbuszowa jako oferty najkorzystniejszej na podstawie przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert (cena; czas reakcji w uzasadnionych przypadkach; doświadczenie kierowcy – operatora pługopiaskarki, operatora ładowarki). Oferta została zaakceptowana za cenę 172 908 PLN brutto. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Podstawienie 1 szt. pojazdów z napędem min. na dwie osie, o ład. min. 12 ton (w dyspozycji Wykonawcy) do piaskarki Krokus oraz pługa jednostronnego – własność RDW. Załadunek piaskarki własnym środkiem Część nr: 5 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90630000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL82 II.2.4) Opis zamówienia: Podstawienie 1 szt. pojazdów z napędem min. na dwie osie, o ład. min. 12 ton (w dyspozycji Wykonawcy) do piaskarki Krokus oraz pługa jednostronnego – własność RDW. Załadunek piaskarki własnym środkiem załadunku będzie wchodził w zakres czynności wykonawcy. Wykonawca powinien posiadać własny lub wynajęty we własnym zakresie utwardzony plac składowy w okolicach Dynów-Szklary, umożliwiający składowanie materiałów do zud. Cena oferty powinna zawierać również załadunku i wynajęcia placu składowego. Obsługa DW 877 Łańcut – Albigowa- Szklary. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji w uzasadnionych przypadkach / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie: kierowcy – operatora pługopiaskarki, operatora ładowarki/równiarki / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Zamawiający po dokonaniu czynności sprawdzenia i oceny ofert dokonał wyboru oferty wykonawcy: Firma Usługowa Hubert Ślimak Bachów 189, 37 – 754 Babice jako oferty najkorzystniejszej na podstawie przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert za cenę 154 936,80 PLN brutto. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Podstawienie 1 szt. pojazdów z napędem min. na dwie osie, o ład. min. 12 ton Część nr: 8 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL82 II.2.4) Opis zamówienia: Podstawienie 1 szt. pojazdów z napędem min. na dwie osie, o ład. min. 12 ton (w dyspozycji Wykonawcy) do piaskarki Orion oraz pługa jednostronnego – własność RDW. Załadunek piaskarki własnym środkiem załadunku będzie wchodził w zakres czynności wykonawcy. Wykonawca powinien posiadać własny lub wynajęty we własnym zakresie utwardzony plac składowy w okolicach Dynów-Szklary, umożliwiający składowanie materiałów do zud. Cena oferty powinna zawierać również załadunku i wynajęcia placu składowego. Obsługa DW 878 Rzeszów- Dylągówka i DW 835 Jawornik P – Szklary. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji w uzasadnionych przypadkach / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie: kierowcy – operatora pługopiaskarki, operatora ładowarki/równiarki / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Zamawiający po dokonaniu czynności sprawdzenia i oceny ofert dokonał wyboru oferty wykonawcy: Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak Ruszelczyce 107, 37-755 Krzywcza jako oferty najkorzystniejszej na podstawie przyjętych w SIWZ za cenę 135 145, 80 PLN brutto. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: 6 Część nr: 6 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90630000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL82 II.2.4) Opis zamówienia: Podstawienie nośnika o ładowności 12 T z dwoma napędami – w dyspozycji wykonawcy do piaskarki Stratos i pługa jednostronnego z rozkładaną odkładnicą – własność RDW Łańcut. Obsługa z Bazy Leżajsk – DW nr 875 Sokołów Młp. – Leżajsk. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji w uzasadnionych przypadkach / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie: kierowcy, operatora pługopiaskarki, operatora ładowarki/równiarki / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Zadanie nr 6 zostało unieważnione w dniu 26.5.2017 r. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Podstawienie nośnika o ładowności 12 T z dwoma napędami i piaskarko-solarki Część nr: 7 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90620000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL82 II.2.4) Opis zamówienia: Podstawienie nośnika o ładowności 12 T z dwoma napędami i piaskarko-solarki (możliwość użycia solarki) do utrzymania nawierzchni z asfaltu porowatego PA8 i pługa jednostronnego– w dyspozycji wykonawcy. Obsługa z Bazy Leżajsk – DW nr 877 Naklik – Leżajsk – Biedaczów. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji w uzasadnionych przypadkach / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierowcy – operatora / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Zadanie nr 7 zostało unieważnione w dniu 26.5.2017 r. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Podstawienie ładowarki o pojemności łyżki min. 1 m? do załadunku i przygotowania mieszanki Część nr: 10 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90620000 90630000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL82 II.2.4) Opis zamówienia: Podstawienie ładowarki o pojemności łyżki min. 1 m? do załadunku i przygotowania mieszanki piaskowo-grysowo-solnej – w dyspozycji wykonawcy. Miejsce pracy Baza RDW Leżajsku. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji w uzasadnionych przypadkach / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenia kierowcy operatora / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Zadanie nr 10 zostało unieważnione w dniu 26.5.2016 r. II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Podstawienie ładowarki o pojemności łyżki > 3 m? do załadunku i przygotowania Część nr: 9 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 90630000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL82 II.2.4) Opis zamówienia: Podstawienie ładowarki o pojemności łyżki > 3 m? do załadunku i przygotowania mieszanki piaskowo-grysowo-solnej – w dyspozycji wykonawcy. Miejsce pracy Baza RDW Łańcut. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji w uzasadnionych przypadkach / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierowcy – operatora / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Zadanie nr 9 zostało unieważnione w dniu 1.6.2017 r. Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 058-108819 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ANTYK Waldemar Bejster, ul. Raki 83, 37-110 Żołynia Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 23/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy PPHU Antyk Waldemar Bejster Raki 83 Żołynia 37-110 Polska Kod NUTS: PL82 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Najtańsza oferta: 124 783.20 PLN / Najdroższa oferta: 124 783.20 PLN brana pod uwagę V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 2 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 21/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy HUBERT Ślimak Babice 189 Bachów 37-754 Polska Kod NUTS: PL82 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Najtańsza oferta: 100 062.00 PLN / Najdroższa oferta: 100 062.00 PLN brana pod uwagę V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 3 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 31/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Usługi – Handel Leja Lesław Wólka Grodziska 179 Grodzisko Dolne 37-306 Polska Kod NUTS: PL82 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Najtańsza oferta: 148 003.20 PLN / Najdroższa oferta: 148 003.20 PLN brana pod uwagę V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 4 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 26/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Mazur Stanisław Firma Transportowo – Drogowa Kolbusozwa Górna Kolbuszowa 36-100 Polska Kod NUTS: PL82 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Najtańsza oferta: 172 908.00 PLN / Najdroższa oferta: 172 908.00 PLN brana pod uwagę V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 5 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 21/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Hubert Ślimak Firma Usługowa Bachów 189 Babice 37-754 Polska Kod NUTS: PL82 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Najtańsza oferta: 154 936.80 PLN / Najdroższa oferta: 154 936.80 PLN brana pod uwagę V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 8 Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 21/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Bieżące Utrzymanie Mariusz Ślimak Ruszelczyce 107 Krzywcza 37-755 Polska Kod NUTS: PL82 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Najtańsza oferta: 135 145.80 PLN / Najdroższa oferta: 135 145.80 PLN brana pod uwagę V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: Zadanie nr 6, 7,9 10 zostało unieważnione. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 14/09/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS   Prawo UE i publikacje   Informacje praktyczne Pomoc Kontakt Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE  ISSN 2529-5705 Ostatnia aktualizacja: 19/09/2017 Mapa witryny O TED Pomoc Ważna informacja prawna Pliki cookie Kontakt Początek strony { "utility": "piwik", "siteID": 73, "sitePath": ["ted.europa.eu"], "instance": "europa.eu" }

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test