Sugestie
I.D.: 22511773

Część NR: 2 Nazwa: Wykonanie nowych instalacji sanitarnych tj. instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej. Demontaż is

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
20.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45331100 45232140 45331000 50721000 45300000
Zamawiający:
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Śląskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 28/08/2017 Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 371585.87 PLN Cena wybranej oferty: 220415.00 Oferta z najniższą ceną: 220415.00 Oferta z najwyższą ceną: 220415.00 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Część 1 –wykonanie nowych instalacji sanitarnych tj. instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej. Demontaż istniejących źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, montaż skrzynek podłączeniowych do każdego lokalu w celu podłączenia ich do nowo wykonywanej instalacji w budynku przy ul. Alojzjanów 1. 2) Część 2 –wykonanie nowych instalacji sanitarnych tj. instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej. Demontaż istniejących źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, montaż skrzynek podłączeniowych do każdego lokalu w celu podłączenia ich do nowo wykonywanej instalacji w budynku przy ul. Haneczka 2. 3) Część 3 –wykonanie nowych instalacji sanitarnych tj. instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej. Demontaż istniejących źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, montaż skrzynek podłączeniowych do każdego lokalu w celu podłączenia ich do nowo wykonywanej instalacji w budynku przy ul. Ludygi 1. 4) Część 4 –wykonanie nowych instalacji sanitarnych tj. instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej. Demontaż istniejących źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, montaż skrzynek podłączeniowych do każdego lokalu w celu podłączenia ich do nowo wykonywanej instalacji w budynku przy ul. Ludygi 2. 5) Część 5 –wykonanie nowych instalacji sanitarnych tj. instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej. Demontaż istniejących źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, montaż skrzynek podłączeniowych do każdego lokalu w celu podłączenia ich do nowo wykonywanej instalacji w budynku przy ul. Ludygi 4. 6) Część 6 – wykonanie nowych instalacji sanitarnych tj. instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej. Demontaż istniejących źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, montaż skrzynek podłączeniowych do każdego lokalu w celu podłączenia ich do nowo wykonywanej instalacji w budynku przy ul. Gen. Szeptyckiego 1. 7) Część 7 – wykonanie nowych instalacji sanitarnych tj. instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej. Demontaż istniejących źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, montaż skrzynek podłączeniowych do każdego lokalu w celu podłączenia ich do nowo wykonywanej instalacji w budynku przy ul. Gen. Szeptyckiego 2. 8) Część 8 – wykonanie nowych instalacji sanitarnych tj. instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej. Demontaż istniejących źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, montaż skrzynek podłączeniowych do każdego lokalu w celu podłączenia ich do nowo wykonywanej instalacji w budynku przy ul. Gen. Szeptyckiego 3. 9) Część 9 – wykonanie nowych instalacji sanitarnych tj. instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej. Demontaż istniejących źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, montaż skrzynek podłączeniowych do każdego lokalu w celu podłączenia ich do nowo wykonywanej instalacji w budynku przy ul. Gen. Szeptyckiego 4. 10) Część 10 – wykonanie nowych instalacji sanitarnych tj. instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej.Demontaż istniejących źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, montaż skrzynek podłączeniowych do każdego lokalu w celu podłączenia ich do nowo wykonywanej instalacji w budynku przy ul. Gen. Ziętka 23. 11) Część 11 – wykonanie nowych instalacji sanitarnych tj. instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej. Demontaż istniejących źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, montaż skrzynek podłączeniowych do każdego lokalu w celu podłączenia ich do nowo wykonywanej instalacji w budynku przy ul. Gen. Ziętka 25. 12) Część 12 – wykonanie nowych instalacji sanitarnych tj. instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej. Demontaż istniejących źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, montaż skrzynek podłączeniowych do każdego lokalu w celu podłączenia ich do nowo wykonywanej instalacji w budynku przy ul. Gen. Ziętka 27. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. Z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych w tym instalatorskich opisanych w dokumentacji projektowej. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych i sprzętowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane są we wzorze umowy. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla każdej części określają Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) oraz przedmiar robót stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Wszystkie wymienione w pkt. 2 budynki są zamieszkałe, w związku z tym należy ustalić z najemcami indywidualny termin wykonania prac w lokalach. ZGM w Piekarach Śląskich umożliwi wejście do wszystkich budynków w celu dokonania oględzin (nie dotyczy wejścia do poszczególnych lokali mieszkalnych). Należy się kontaktować z ADM 2 tel. 32 287-29-81 wew. 350.

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Likwidacja niskiej emisji poprzez termomodernizację i przyłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych źródeł ciepła w Piekarach Śląskich. ETAP II – Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz 21.08.18
„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”. 28.09.18
WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU WRAZ Z POMIESZCZENIEM STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA (TYP DANFOSS) ORAZ WYKONANIE I DOPASOWANIE WĘZŁA CIEPLNEGO W CELU PODŁĄCZENIA BUDYNKU 27.08.18
Wybór inwestora zastępczego w związku z realizacją planu naprawczo-rozwojowego Szpitala Murcki Sp. z o.o.  
Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Janowie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BK.II.271.5.2018 Zaprojektowano instalację  
Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 9 w Knurowie w ramach zad. inwest.: Termomodernizacja ...  
Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 11 w Knurowie w ramach zad. inwest.: Termomodernizacja ...  
Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 15 w Knurowie w ramach zad. inwest.: Termomodernizacja ...  
Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 9 w Knurowie w ramach zad. inwest.: Termomodernizacja ... 10.09.18
Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 11 w Knurowie w ramach zad. inwest.: Termomodernizacja ... 11.09.18