Sugestie
I.D.: 22335642

Część NR: 22 Nazwa: Kozioł do przenośnika taśmowego GWAREK-1400 wg rys. nr LT-142.01.00 w ilości 120 szt.

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
13.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
42419800 43100000 44460000
Zamawiający:
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Śląskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 2017-08-25 Liczba otrzymanych ofert: 4 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 15840.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 11328.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Dostawy dla kopalń JSW S.A. elementów tras oraz bębnów do przenośników taśmowych GWAREK, PIOMA, MIFAMA, PTGm z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Numer referencyjny: 55/P/DZZ/17 Dostawy dla kopalń JSW S.A. elementów tras oraz bębnów do przenośników taśmowych GWAREK, PIOMA, MIFAMA, PTGm z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Wartość bez VAT: 2 265 011.24 PLN II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zespół bębna napędowego ?425x1050 z kołem zębatym do przenośnika taśmowego PTGm-50/1000 wg rys. nr P21-2BAAd/G lub równoważny w ilości 17 szt. Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Zespół bębna napędowego ?425x1050 z kołem zębatym do przenośnika taśmowego PTGm-50/1000 wg rys. nr P21-2BAAd/G lub równoważny w ilości 17 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zespół bębna napędowego ?425x1050 bez koła zębatego do przenośnika taśmowego PTGm-50/1000 wg rys. nr P21-2BAAd/G lub równoważny w ilości 12 szt. Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Zespół bębna napędowego ?425x1050 bez koła zębatego do przenośnika taśmowego PTGm-50/1000 wg rys. nr P21-2BAAd/G lub równoważny w ilości 12 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zespół bębna napędowego ?425x1150 do przenośnika taśmowego MIFAMA-1000 wg rys. nr U21-100.2-1.1 lub równoważny w ilości 3 szt. Część nr: 3 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Zespół bębna napędowego ?425x1150 do przenośnika taśmowego MIFAMA-1000 wg rys. nr U21-100.2-1.1 lub równoważny w ilości 3 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zespół bębna kierującego ?400x1150 do przenośnika taśmowego MIFAMA-1000 wg rys. nr U21-100.1-2A lub równoważny w ilości 23 szt. Część nr: 4 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Zespół bębna kierującego ?400x1150 do przenośnika taśmowego MIFAMA-1000 wg rys. nr U21-100.1-2A lub równoważny w ilości 23 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Zespół bębna kierującego ?500x1150 do przenośnika taśmowego MIFAMA-1000 wg rys. nr U21-100M1.01.01.03.00 lub równoważny w ilości 1 szt. Część nr: 5 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Zespół bębna kierującego ?500x1150 do przenośnika taśmowego MIFAMA-1000 wg rys. nr U21-100M1.01.01.03.00 lub równoważny w ilości 1 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Bęben odchylający ?245x1600 do przenośnika taśmowego GWAREK-1400 wg rys. nr S21.012-01.04.03 lub równoważny w ilości 91 szt. Część nr: 6 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Bęben odchylający ?245x1600 do przenośnika taśmowego GWAREK-1400 wg rys. nr S21.012-01.04.03 lub równoważny w ilości 91 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Belka rurowa do przenośnika taśmowego GWAREK-1000 wg rys. nr G21-107DCb lub równoważna w ilości 4 650 szt. Część nr: 7 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Belka rurowa do przenośnika taśmowego GWAREK-1000 wg rys. nr G21-107DCb lub równoważna w ilości 4 650 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Obejma rurowa do przenośnika taśmowego GWAREK-1000 wg rys. nr S21.006-10.06 lub równoważna w ilości 14 910 szt. Część nr: 8 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Obejma rurowa do przenośnika taśmowego GWAREK-1000 wg rys. nr S21.006-10.06 lub równoważna w ilości 14 910 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Kozioł trasy rurowej do przenośnika taśmowego GWAREK-1000 wg rys. nr G21-107DA lub równoważny w ilości 3 640 szt. Część nr: 9 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Kozioł trasy rurowej do przenośnika taśmowego GWAREK-1000 wg rys. nr G21-107DA lub równoważny w ilości 3 640 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Przycisk do przenośnika taśmowego GWAREK-1000 wg rys. nr S21-108A6 lub równoważny w ilości 26 816 szt. Część nr: 10 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Przycisk do przenośnika taśmowego GWAREK-1000 wg rys. nr S21-108A6 lub równoważny w ilości 26 816 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Łubek do przenośnika taśmowego GWAREK-1000 wg rys. nr G21-108A7 lub równoważny w ilości 13 696 szt. Część nr: 11 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Łubek do przenośnika taśmowego GWAREK-1000 wg rys. nr G21-108A7 lub równoważny w ilości 13 696 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Wspornik górny trasy linowej do przenośnika taśmowego PIOMA-1200 wg rys. nr S7010.04.02/1 lub równoważny w ilości 1 875 szt. Część nr: 12 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Wspornik górny trasy linowej do przenośnika taśmowego PIOMA-1200 wg rys. nr S7010.04.02/1 lub równoważny w ilości 1 875 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Nakładka do przenośnika taśmowego GWAREK-1200 wg rys. nr G21.008-03.02.002b lub równoważna w ilości 12 027 szt. Część nr: 13 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Nakładka do przenośnika taśmowego GWAREK-1200 wg rys. nr G21.008-03.02.002b lub równoważna w ilości 12 027 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Belka L-6 mb. do przenośnika taśmowego GWAREK-1200 wg rys. nr G21.008-03.005/1a lub równoważna w ilości 1 148 szt. Część nr: 14 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Belka L-6 mb. do przenośnika taśmowego GWAREK-1200 wg rys. nr G21.008-03.005/1a lub równoważna w ilości 1 148 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Wspornik górny 35° do przenośnika taśmowego GWAREK-1400 wg rys. nr S21.030-03.03 lub równoważny w ilości 260 szt. Część nr: 15 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Wspornik górny 35° do przenośnika taśmowego GWAREK-1400 wg rys. nr S21.030-03.03 lub równoważny w ilości 260 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Kozioł trasowy do przenośnika taśmowego GWAREK-1200 wg rys. nr G21.008-03.01.01/1f lub równoważny w ilości 691 szt. Część nr: 16 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Kozioł trasowy do przenośnika taśmowego GWAREK-1200 wg rys. nr G21.008-03.01.01/1f lub równoważny w ilości 691 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Uchwyt do przenośnika taśmowego GWAREK-1200 wg rys. nr G21.008-03.01.002b lub równoważny w ilości 4 390 szt. Część nr: 17 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Uchwyt do przenośnika taśmowego GWAREK-1200 wg rys. nr G21.008-03.01.002b lub równoważny w ilości 4 390 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Wspornik trasy 30° do przenośnika taśmowego GWAREK-1200 wg rys. nr G21.008-05.28c lub równoważny w ilości 1 440 szt. Część nr: 18 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Wspornik trasy 30° do przenośnika taśmowego GWAREK-1200 wg rys. nr G21.008-05.28c lub równoważny w ilości 1 440 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Bęben odchylający ?245x1400 do przenośnika taśmowego GWAREK-1200 wg rys. nr S21.012-01.04.03 lub równoważny w ilości 136 szt. Część nr: 19 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Bęben odchylający ?245x1400 do przenośnika taśmowego GWAREK-1200 wg rys. nr S21.012-01.04.03 lub równoważny w ilości 136 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Belka L-3 mb. do przenośnika taśmowego GWAREK-1200 wg rys. nr G21.008-02.021 lub równoważna w ilości 300 szt. Część nr: 20 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Belka L-3 mb. do przenośnika taśmowego GWAREK-1200 wg rys. nr G21.008-02.021 lub równoważna w ilości 300 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Kozioł dolny trasy linowej do przenośnika taśmowego PIOMA-1200 wg rys. nr S7010.04.01/4 lub równoważny w ilości 1 025 szt. Część nr: 21 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Kozioł dolny trasy linowej do przenośnika taśmowego PIOMA-1200 wg rys. nr S7010.04.01/4 lub równoważny w ilości 1 025 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Kozioł do przenośnika taśmowego GWAREK-1400 wg rys. nr G21.030-03.01G lub równoważny w ilości 120 szt. Część nr: 22 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Kozioł do przenośnika taśmowego GWAREK-1400 wg rys. nr G21.030-03.01G lub równoważny w ilości 120 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Kozioł do przenośnika taśmowego GWAREK-1000 wg rys. nr S7001.04.01/4 lub równoważny w ilości 695 szt. Część nr: 23 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Kozioł do przenośnika taśmowego GWAREK-1000 wg rys. nr S7001.04.01/4 lub równoważny w ilości 695 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Wspornik do przenośnika taśmowego GWAREK-1000 wg rys. nr G21.006-10.02c lub równoważny w ilości 9 763 szt. Część nr: 24 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Wspornik do przenośnika taśmowego GWAREK-1000 wg rys. nr G21.006-10.02c lub równoważny w ilości 9 763 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Bęben odchylający ?159x1600 do przenośnika taśmowego PIOMA-1400 wg rys. nr S7010.02.01.04/1A lub równoważny w ilości 20 szt. Część nr: 25 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Bęben odchylający ?159x1600 do przenośnika taśmowego PIOMA-1400 wg rys. nr S7010.02.01.04/1A lub równoważny w ilości 20 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Bęben odchylający ?159x1400 do przenośnika taśmowego PIOMA-1200 wg rys. nr S7010.02.01.04/1 lub równoważny w ilości 103 szt. Część nr: 26 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 42419800 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A. II.2.4) Opis zamówienia: Bęben odchylający ?159x1400 do przenośnika taśmowego PIOMA-1200 wg rys. nr S7010.02.01.04/1 lub równoważny w ilości 103 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 077-149500 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 Nazwa: Przenośnik taśmowy PTGm-50/1000 wg rys. nr LTU-2BAAd/GA/1 w ilości 17 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 25/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 5 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy LINTER S.A. ul. Piłsudskiego 57a Wolbrom 32-340 Polska Kod NUTS: PL214 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 108 800.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 106 760.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 Nazwa: Bęben napędowy ?425x1050 bez koła zębatego do przenośnika taśmowego PTGm-50/1000 wg rys. nr WAM-10.11.03 w ilości 12 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 25/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 5 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy WAMPOL Sp. z o.o. ul. Fabryczna 15 Mysłowice 41-404 Polska Kod NUTS: PL22A Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 60 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 51 480.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 Nazwa: Bęben napędowy ?425x1150 do przenośnika taśmowego MIFAMA-1000 wg rys. nr LT-100.2-1.1A w ilości 3 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 25/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy LINTER S.A. ul. Piłsudskiego 57a Wolbrom 32-340 Polska Kod NUTS: PL214 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 15 600.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 750.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 Nazwa: Bęben kierujący ?400x1150 do przenośnika taśmowego MIFAMA-1000 wg rys. nr MP-020/2010 w ilości 23 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 25/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 6 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy „MATIX” Sp. z o.o. ul. Żyzna 11L Częstochowa 42-202 Polska Kod NUTS: PL224 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 92 000.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 66 700.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 Nazwa: Bęben kierujący ?500x1150 do przenośnika taśmowego MIFAMA-1000 wg rys. nr M-P.50.06.001.000 w ilości 1 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 25/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy „MATIX” Sp. z o.o ul. Żyzna 11L Częstochowa 42-202 Polska Kod NUTS: PL224 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 750.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 950.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 Nazwa: Bęben odciskowy do przenośnika taśmowego GWAREK-1400 wg rys. nr TL2-O.00 w ilości 91 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 25/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy TRAPOL 2 Sp. z o.o. ul. Górnicza 23 Libiąż 32-590 Polska Kod NUTS: PL21A Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 80 990.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 80 990.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 Nazwa: Belka rurowa do przenośnika taśmowego GWAREK-1000 wg rys. nr 07001.04.03 HM/2010 w ilości 4 650 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 23/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 5 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMSTAL” Tomasz Michalski ul. Dębowa 10 Knurów 44-190 Polska Kod NUTS: PL229 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 288 300.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 232 267.50 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 8 Część nr: 8 Nazwa: Obejma rurowa do przenośnika taśmowego GWAREK-1000 wg rys. nr S21.006-10.06 w ilości 14 910 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 31/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy FAMUR S.A. ul. Armii Krajowej 51 Katowice 40-698 Polska Kod NUTS: PL22A Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 96 915.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 84 688.80 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 9 Część nr: 9 Nazwa: Kozioł trasy rurowej do przenośnika taśmowego GWAREK-1000 wg rys. nr KO.10.10.08 w ilości 3 640 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 23/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 5 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: TAK V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy ACER Sp. z o.o. ul. Gallusa 12/101 Katowice 40-594 Polska Kod NUTS: PL22A Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy INTERkrąż Sp. z o.o. Trzyciąż 179 Trzyciąż 32-353 Polska Kod NUTS: PL214 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 302 120.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 278 168.80 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 10 Część nr: 12 Nazwa: Wspornik górny trasy linowej do przenośnika taśmowego PIOMA-1200 wg rys. nr LT-120.02.00 w ilości 1 875 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 25/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy LINTER S.A. ul. Piłsudskiego 57a Wolbrom 32-340 Polska Kod NUTS: PL214 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 110 625.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 116 250.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 11 Część nr: 13 Nazwa: Nakładka do przenośnika taśmowego GWAREK-1200 wg rys. nr LT-122.06.00 w ilości 12 027 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 25/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy LINTER S.A. ul. Piłsudskiego 57a Wolbrom 32-340 Polska Kod NUTS: PL214 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 54 121.50 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 55 203.93 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 12 Część nr: 14 Nazwa: Belka trasy do przenośnika taśmowego GWAREK-1200 wg rys. nr 022 000 018 w ilości 1 148 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 25/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 5 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy SAG Sp. z o.o. ul. Szopienicka 58a Katowice 40-432 Polska Kod NUTS: PL22A Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 220 416.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 172 200.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 13 Część nr: 15 Nazwa: Wspornik górny 35° do przenośnika taśmowego GWAREK-1400 wg rys. nr LT-142.02.00 w ilości 260 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 25/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy LINTER S.A. ul. Piłsudskiego 57a Wolbrom 32-340 Polska Kod NUTS: PL214 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 35 100.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 21 684.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 14 Część nr: 16 Nazwa: Kozioł trasowy do przenośnika taśmowego GWAREK-1200 wg rys. nr H21.030.01.1g w ilości 691 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 23/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 5 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMSTAL” Tomasz Michalski ul. Dębowa 10 Knurów 44-190 Polska Kod NUTS: PL229 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 79 465.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 54 934.50 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 15 Część nr: 17 Nazwa: Uchwyt do przenośnika taśmowego GWAREK-1200 wg rys. nr H21/008/03/01/H002 w ilości 4 390 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 23/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMSTAL” Tomasz Michalski ul. Dębowa 10 Knurów 44-190 Polska Kod NUTS: PL229 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 32 925.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 27 876.50 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 16 Część nr: 18 Nazwa: Wspornik trasy 30° do przenośnika taśmowego GWAREK-1200 wg rys. nr H21/030/H03/1 w ilości 1 440 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 23/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 5 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMSTAL” Tomasz Michalski ul. Dębowa 10 Knurów 44-190 Polska Kod NUTS: PL229 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 109 440.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 98 640.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 17 Część nr: 19 Nazwa: Przenośnik taśmowy GWAREK-1200 wg rys. nr LTS.01.04.03/1-01.04.03 w ilości 136 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 25/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy LINTER S.A. ul. Piłsudskiego 57a Wolbrom 32-340 Polska Kod NUTS: PL214 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 112 880.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 112 880.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 18 Część nr: 20 Nazwa: Belka trasy nośnej L-3 mb do przenośnika taśmowego GWAREK-1200 wg rys. nr 202 000 000 w ilości 300 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 25/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy SAG Sp. z o.o. ul. Szopienicka 58a Katowice 40-432 Polska Kod NUTS: PL22A Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 28 800.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 25 890.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 19 Część nr: 21 Nazwa: Kozioł dolny trasy linowej do przenośnika taśmowego PIOMA-1200 wg rys. nr LT-121.01.00 w ilości 1 025 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 25/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy LINTER S.A. ul. Piłsudskiego 57a Wolbrom 32-340 Polska Kod NUTS: PL214 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 120 950.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 99 937.50 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 20 Część nr: 22 Nazwa: Kozioł do przenośnika taśmowego GWAREK-1400 wg rys. nr LT-142.01.00 w ilości 120 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 25/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy LINTER S.A. ul. Piłsudskiego 57a Wolbrom 32-340 Polska Kod NUTS: PL214 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 15 840.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 328.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 21 Część nr: 23 Nazwa: Kozioł do przenośnika taśmowego GWAREK-1000 wg rys. nr 11/HM/01.04.01/4h w ilości 695 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 23/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 5 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMSTAL” Tomasz Michalski ul. Dębowa 10 Knurów 44-190 Polska Kod NUTS: PL229 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 62 550.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 50 915.70 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 22 Część nr: 24 Nazwa: Wspornik do przenośnika taśmowego GWAREK-1000 wg rys. nr KO.11.10.08 w ilości 9 763 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 23/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: TAK V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy ACER Sp. z o.o. ul. Gallusa 12/101 Katowice 40-594 Polska Kod NUTS: PL22A Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy INTERkrąż Sp. z o.o. Trzyciąż 179 Trzyciąż 32-353 Polska Kod NUTS: PL214 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 410 046.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 410 046.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 23 Część nr: 25 Nazwa: Bęben odciskowy do przenośnika taśmowego PIOMA-1400 wg rys. nr TR2-O.00 w ilości 20 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 25/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy TRAPOL 2 Sp. z o.o. ul. Górnicza 23 Libiąż 32-590 Polska Kod NUTS: PL21A Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 15 400.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 400.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 24 Część nr: 26 Nazwa: Bęben odchylający ?159x1400 do przenośnika taśmowego PIOMA-1200 wg rys. nr LT-7010.02.0204/2 w ilości 103 szt. Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 25/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy LINTER S.A. ul. Piłsudskiego 57a Wolbrom 32-340 Polska Kod NUTS: PL214 Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? TAK) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 71 070.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 71 070.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.pl Faks: +48 224587700 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych Warszawa Polska Adres internetowy: www.uzp.gov.pl VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI pzp. VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.pl Faks: +48 224587700 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 05/09/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS   Prawo UE i publikacje   Informacje praktyczne Pomoc Kontakt Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE  ISSN 2529-5705 Ostatnia aktualizacja: 08/09/2017 Mapa witryny O TED Pomoc Ważna informacja prawna Pliki cookie Kontakt Początek strony { "utility": "piwik", "siteID": 73, "sitePath": ["ted.europa.eu"], "instance": "europa.eu" }

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
636/A/DZZ/18 Elementy trasy ceownikowej przenośnika Pioma 1200 1. 1. Belka L-6 mb. wg rys. nr G21.008-03.005/1a lub równoważne 600,00 SZT 2. 2. Kozioł trasy ceownikowej wg rys. nr 7451155/00 do 20.09.18
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawy odczynników do hematologii - analizator Mythic 18 2,1 Diluent 20 l 5 2,2 Cleaner 1L 11 2,3 Lysing Reagent 1L 3 2,4 Flush 100 ml 5 2,5 Haem 12 Control  
32293 / CZĘŚCI RYSUNKOWE [BOLCE / KOŁA / WAŁY] - COGNOR GLIWICE 1. BOLEC OSCYLACJI WG RYS: 1605 0.4 6 szt. 2. SWORZEŃ RYS. 32 9.230 7.3 HRC 50 10 szt. 3. RAMIĘ WYRZUTNIKA KĘSÓW 34 8.300 8.3 15 szt. 19.09.18
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: CZĘŚĆ II Dostawa odczynników chemicznych  
CZĘŚĆ NR: 22 NAZWA: Zadanie nr 22 1 Zestaw drenów do EIP 2 do endoskopów giętkich ze złączem typu Luer, sterylny, dł. 2,5 m szt 50 2 Elektroda neutralna, na podłożu z włókniną przep. Dla  
CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Stabilizator do wkłuć centralnych typu STATLOCK lub równoważny. szt. 50  
CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Pakiet nr 9 Wskaźniki chemiczne "Wskaźnik wieloparametrowy do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem w temp. 160 °C./60 min. Klasa D(1) wg PN-EN 867-1 Klasa 4 (2) wg ISO  
Osłona pętlicy do Gwarek-1000 Lp. Nazwa materiału Ilość ZWP Jedn. miary w ZWP Termin dostawy ; 1 Osłona pętlicy wg rys. nr S7001.02.02.04/1 do przenośnika GWAREK 1000 100 szt. częściami do 31.12.18 19.09.18
[Sprostowanie BZP] „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” 19.05.24
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 1 Film medyczny do kamery laserowej DRY PIX 4000 do obróbki suchej, rozm. filmu 25,7 x 36,4 cm (1 op. = 150 szt.) op. 55 2 Film medyczny do kamery laserowej DRY PIX