Sugestie
I.D.: 22629019

Część NR: 3 Nazwa: Dostawa dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Klinika Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego przez okres 1 roku drobnego sprzętu i ma

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
22.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
33168000 33190000 33690000 38000000 38437000 33140000
Zamawiający:
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Dolnośląskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 07/07/2017 Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17800.00 Cena wybranej oferty: 10507.32 Oferta z najniższą ceną: 10507.32 Oferta z najwyższą ceną: 0.00 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Dostawa dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Klinika Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego przez okres 1 roku: 1. Część nr 1 - drobnego sprzętu i materiałów stomatologicznych, 2. Część nr 2 - drobnego sprzętu i materiałów rtg, 3. Część nr 3 - drobnego sprzętu i materiałów endoskopowych, 4. Część nr 4 - drobnego sprzętu i materiałów weterynaryjnych 5. Część nr 5 - drobnego sprzętu laboratoryjnego, CZęśc nr 6- drobnego sprzętu medyczego CZĘŚĆ NR 1 Dostawa dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Klinika Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego przez okres 1 roku drobnego sprzętu i materiałów stomatologicznych. 1. Zakres rzeczowy zamówienia został określony w arkuszu kalkulacyjnym - załącznik nr 1.1 do SIWZ. 2.Wykonawca udziela Zamawiającemu: 12 miesięcy gwarancji i 24 miesięcy rękojmi na dostarczony przedmiot zamówieni. Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu jego odbioru technicznego 3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w ilościach i rodzajach zgodnych z zamówieniem Zamawiającego według załącznika nr 1.1 do SIWZ. 4. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z normami, jak również kompletność wyposażenia przedmiotu umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy produktów bezpośrednio do siedziby Zamawiającego - Katedry Chorób Wewnętrznych z Klinika Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław, pl. Grunwaldzki 47 - według bieżących potrzeb Zamawiającego. 6. Należność za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury. 7. W przypadku objęcia asortymentu będącego przedmiotem zamówienia lub jego części cenami promocyjnymi Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego i do rozliczeń z nim zastosuje ceny promocyjne. Przez cenę promocyjną rozumie się cenę niższą niż określona przez Wykonawcę w załączniku nr 1.1 do SIWZ 8.Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5.1. do SIWZ. CZĘŚĆ NR 2 Dostawa dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Klinika Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego przez okres 1 roku drobnego sprzętu i materiałów rtg 1.Zakres rzeczowy zamówienia został określony w arkuszu kalkulacyjnym - załącznik nr 1.2 do SIWZ. 2.Wykonawca udziela Zamawiającemu: 12 miesięcy gwarancji i 24 miesięcy rękojmi na dostarczony przedmiot zamówieni. Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu jego odbioru technicznego 3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w ilościach i rodzajach zgodnych z zamówieniem Zamawiającego według załącznika nr 1.2 do SIWZ. 4. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z normami, jak również kompletność wyposażenia przedmiotu umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy produktów bezpośrednio do siedziby Zamawiającego - Katedry Chorób Wewnętrznych z Klinika Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław, pl. Grunwaldzki 47 - według bieżących potrzeb Zamawiającego. 6. Należność za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury. 7. W przypadku objęcia asortymentu będącego przedmiotem zamówienia lub jego części cenami promocyjnymi Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego i do rozliczeń z nim zastosuje ceny promocyjne. Przez cenę promocyjną rozumie się cenę niższą niż określona przez Wykonawcę w załączniku nr 1.2 do SIWZ 8. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5.2. do SIWZ. CZĘŚĆ NR 3 Dostawa dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Klinika Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego przez okres 1 roku drobnego sprzętu i materiałów endoskopowych. 1. Zakres rzeczowy zamówienia został określony w arkuszu kalkulacyjnym - załącznik nr 1.3 do SIWZ. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 12 miesięcy gwarancji i 24 miesięcy rękojmi na dostarczony przedmiot zamówieni. Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu jego odbioru technicznego 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w ilościach i rodzajach zgodnych z zamówieniem Zamawiającego według załącznika nr 1.3 do SIWZ. 4. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z normami, jak również kompletność wyposażenia przedmiotu umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy produktów bezpośrednio do siedziby Zamawiającego - Katedry Chorób Wewnętrznych z Klinika Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław, pl. Grunwaldzki 47 - według bieżących potrzeb Zamawiającego. 6. Należność za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury. 7. W przypadku objęcia asortymentu będącego przedmiotem zamówienia lub jego części cenami promocyjnymi Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego i do rozliczeń z nim zastosuje ceny promocyjne. Przez cenę promocyjną rozumie się cenę niższą niż określona przez Wykonawcę w załączniku nr 1.3 do SIWZ 8. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5.3. do SIWZ. CZĘŚĆ NR 4 Dostawa dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Klinika Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego przez okres 1 roku drobnego sprzętu i materiałów weterynaryjnych. 1. Zakres rzeczowy zamówienia został określony w arkuszu kalkulacyjnym - załącznik nr 1.4 do SIWZ. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 12 miesięcy gwarancji i 24 miesięcy rękojmi na dostarczony przedmiot zamówieni. Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu jego odbioru technicznego 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w ilościach i rodzajach zgodnych z zamówieniem Zamawiającego według załącznika nr 1.4 do SIWZ. 4. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z normami, jak również kompletność wyposażenia przedmiotu umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy produktów bezpośrednio do siedziby Zamawiającego - Katedry Chorób Wewnętrznych z Klinika Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław, pl. Grunwaldzki 47 - według bieżących potrzeb Zamawiającego. 6. Należność za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury. 7. W przypadku objęcia asortymentu będącego przedmiotem zamówienia lub jego części cenami promocyjnymi Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego i do rozliczeń z nim zastosuje ceny promocyjne. Przez cenę promocyjną rozumie się cenę niższą niż określona przez Wykonawcę w załączniku nr 1.3 do SIWZ w załączniku nr 1.4 do SIWZ 8. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5.4. do SIWZ. CZĘŚĆ NR 5 Dostawa dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Klinika Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego przez okres 1 roku drobnego sprzętu laboratoryjnego. 1.Zakres rzeczowy zamówienia został określony w arkuszu kalkulacyjnym - załącznik nr 1.5 do SIWZ. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 12 miesięcy gwarancji i 24 miesięcy rękojmi na dostarczony przedmiot zamówieni. Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu jego odbioru technicznego 3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w ilościach i rodzajach zgodnych z zamówieniem Zamawiającego według załącznika nr 1.5 do SIWZ. 4.Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z normami, jak również kompletność wyposażenia przedmiotu umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy produktów bezpośrednio do siedziby Zamawiającego - Katedry Chorób Wewnętrznych z Klinika Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław, pl. Grunwaldzki 47 - według bieżących potrzeb Zamawiającego. 6. Należność za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury. 7. W przypadku objęcia asortymentu będącego przedmiotem zamówienia lub jego części cenami promocyjnymi Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego i do rozliczeń z nim zastosuje ceny promocyjne. Przez cenę promocyjną rozumie się cenę niższą niż określona przez Wykonawcę w załączniku nr 1.5 do SIWZ 8. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5.5. do SIWZ. CZĘŚĆ NR 6 Dostawa dla Katedry Chorób Wewnętrznych z Klinika Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego przez okres 1 roku drobnego sprzętu medycznego 1. Zakres rzeczowy zamówienia został określony w arkuszu kalkulacyjnym - załącznik nr 1.6 do SIWZ. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 12 miesięcy gwarancji i 24 miesięcy rękojmi na dostarczony przedmiot zamówieni. Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu jego odbioru technicznego 3.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w ilościach i rodzajach zgodnych z zamówieniem Zamawiającego według załącznika nr 1.6 do SIWZ. 4.Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z normami, jak również kompletność wyposażenia przedmiotu umowy. 5.Wykonawca zobowiązuje się do dostawy produktów bezpośrednio do siedziby Zamawiającego - Katedry Chorób Wewnętrznych z Klinika Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław, pl. Grunwaldzki 47 - według bieżących potrzeb Zamawiającego. 6.Należność za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury. 7. W przypadku objęcia asortymentu będącego przedmiotem zamówienia lub jego części cenami promocyjnymi Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego i do rozliczeń z nim zastosuje ceny promocyjne. Przez cenę promocyjną rozumie się cenę niższą niż określona przez Wykonawcę w załączniku nr 1.6 do SIWZ 8. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiących załącznik nr 5.6. do SIWZ.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test