Sugestie
I.D.: 22331951

Część NR: 3 Nazwa: Utrzymanie działek gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku – Sektor III Zakres umowy obejmuje następujące prace:

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
12.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
98390000 90600000 90500000 45112710 77310000 37535200 45112723 45236210 50870000 43325000 34928480 39113600
Zamawiający:
URZĄD MIASTA BIAŁYSTOK
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Podlaskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 2017-05-17 Liczba otrzymanych ofert: 3 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 1040421.07 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 429824.85 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Utrzymanie działek gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku. Numer referencyjny: DGK-IV.271.4.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie działek gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku, podzielonych na Sektory I – III, wg mapki stanowiącej zał. nr 9 do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy cz. I-III). 2. Zakres zamówienia obejmuje następujące prace: 2.1. zlecane protokołem konieczności w sektorach I – III. 2.2. wykonywane w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego w sektorze III. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 981 232.26 PLN II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Utrzymanie działek gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku – Sektor I Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 98390000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL343 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Teren miasta Białegostoku. II.2.4) Opis zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje następujące prace zlecane protokołami konieczności: 1) sprzątanie powierzchniowe z wszelkiego rodzaju odpadów, 2) koszenie ze zgrabieniem oraz sprzątanie z wszelkiego rodzaju odpadów i skoszonej trawy, 3) plantowanie działek przy użyciu sprzętu mechanicznego wraz z wyrównaniem powierzchni, wsianiem trawy i przegrabieniem, 4) zbieranie gruzu i innych odpadów wielkogabarytowych, 5) sprzątanie chodników i parkingów polegające na oczyszczeniu z piasku, trawy i innych odpadów, 6) odśnieżanie oraz usuwanie (zmniejszenie, ograniczenie) skutków gołoledzi poza pasem drogowym bez użycia soli, 7) ustawianie kontenerów o pojemności 1,1m? wraz z wywozem NIEczystości stałych z kontenerów ustawionych na działkach gminnych oraz prywatnych (których właściciele NIE żyją, a ustalenie spadkobierców jest trudne) na terenie miasta Białegostoku, w miejscach pozostawiania odpadów komunalnych, 8) ustawianie pojemników o pojemności 240 l wraz z wywozem NIEczystości stałych z pojemników ustawionych na działkach gminnych oraz prywatnych (których właściciele NIE żyją, a ustalenie spadkobierców jest trudne) na terenie miasta Białegostoku, w miejscach pozostawiania odpadów komunalnych, 9) kompleksowe zagospodarowanie działek polegające na: a) usunięciu drzew i krzewów NIE wymagających uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę (z frezowaniem bądź karczowaniem pni), b) koszeniu ze zgrabianiem oraz sprzątaniu z wszelkiego rodzaju odpadów i skoszonej trawy, c) wykonaniu cięć pielęgnacyjnych nadmiernie rozrośniętych, suchych gałęzi drzew, d) plantowaniu terenu, e) wsianiu trawy z przegrabieniem i uwałowaniem. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Termin usunięcia skoszonej trawy / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji umowy osoby NIEpełnosprawnej / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Utrzymanie działek gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku – Sektor II Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 98390000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL343 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Teren miasta Białegostoku. II.2.4) Opis zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje następujące prace zlecane protokołami konieczności: 1) sprzątanie powierzchniowe z wszelkiego rodzaju odpadów, 2) koszenie ze zgrabieniem oraz sprzątanie z wszelkiego rodzaju odpadów i skoszonej trawy, 3) plantowanie działek przy użyciu sprzętu mechanicznego wraz z wyrównaniem powierzchni, wsianiem trawy i przegrabieniem, 4) zbieranie gruzu i innych odpadów wielkogabarytowych, 5) sprzątanie chodników i parkingów polegające na oczyszczeniu z piasku, trawy i innych odpadów, 6) odśnieżanie oraz usuwanie (zmniejszenie, ograniczenie) skutków gołoledzi poza pasem drogowym bez użycia soli, 7) ustawianie kontenerów o pojemności 1,1m? wraz z wywozem NIEczystości stałych z kontenerów ustawionych na działkach gminnych oraz prywatnych (których właściciele NIE żyją, a ustalenie spadkobierców jest trudne) na terenie miasta Białegostoku, w miejscach pozostawiania odpadów komunalnych, 8) ustawianie pojemników o pojemności 240 l wraz z wywozem NIEczystości stałych z pojemników ustawionych na działkach gminnych oraz prywatnych (których właściciele NIE żyją, a ustalenie spadkobierców jest trudne) na terenie miasta Białegostoku, w miejscach pozostawiania odpadów komunalnych, 9) kompleksowe zagospodarowanie działek polegające na: a) usunięciu drzew i krzewów NIE wymagających uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę (z frezowaniem bądź karczowaniem pni), b) koszeniu ze zgrabianiem oraz sprzątaniu z wszelkiego rodzaju odpadów i skoszonej trawy, c) wykonaniu cięć pielęgnacyjnych nadmiernie rozrośniętych, suchych gałęzi drzew, d) plantowaniu terenu, e) wsianiu trawy z przegrabieniem i uwałowaniem. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Termin usunięcia skoszonej trawy / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji umowy osoby NIEpełnosprawnej / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Utrzymanie działek gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku – Sektor III Część nr: 3 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 98390000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL343 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Teren miasta Białegostoku. II.2.4) Opis zamówienia: Zakres umowy obejmuje następujące prace: 1. zlecane protokołem konieczności: 1) sprzątanie powierzchniowe z wszelkiego rodzaju odpadów, 2) koszenie działek ze zgrabieniem oraz sprzątanie z wszelkiego rodzaju odpadów i skoszonej trawy, 3) plantowanie przy użyciu sprzętu mechanicznego wraz z wyrównaniem powierzchni, wsianiem trawy i przegrabieniem, 4) zbieranie gruzu i innych odpadów wielkogabarytowych, 5) sprzątanie chodników i parkingów polegające na oczyszczeniu z piasku, trawy i innych odpadów, 6) odśnieżanie oraz usuwanie (zmniejszenie, ograniczenie) skutków gołoledzi poza pasem drogowym bez użycia soli, 7) ustawianie kontenerów o pojemności 1,1m? wraz z wywozem NIEczystości stałych z kontenerów ustawionych na działkach gminnych oraz prywatnych (których właściciele NIE żyją, a ustalenie spadkobierców jest trudne) na terenie miasta Białegostoku, w miejscach pozostawiania odpadów komunalnych, 8) ustawianie pojemników o pojemności 240 l wraz z wywozem NIEczystości stałych z pojemników ustawionych na działkach gminnych oraz prywatnych (których właściciele NIE żyją, a ustalenie spadkobierców jest trudne) na terenie miasta Białegostoku, w miejscach pozostawiania odpadów komunalnych, 9) kompleksowe zagospodarowanie działek polegające na: a) usunięciu drzew i krzewów NIE wymagających uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę (z frezowaniem bądź karczowaniem pni), b) koszeniu ze zgrabianiem oraz sprzątaniu z wszelkiego rodzaju odpadów i skoszonej trawy, c) wykonaniu cięć pielęgnacyjnych nadmiernie rozrośniętych, suchych gałęzi drzew, d) plantowaniu terenu, e) wsianiu trawy z przegrabieniem i uwałowaniem. 10) prace naprawcze obiektów infrastruktury w Lesie Zwierzynieckim polegające na: a) wymianie i montażu 1mb belki tablicy inf. (do /— 140 mm) z drewna iglastego toczonego/ struganego, impregnowanego ciśnieniowo, b) wykonaniu bieżącej konserwacji: — (z wymianą do 3 szt. desek) ławki betonowo – drewnianej, — (bez wymiany desek) ławki betonowo – drewnianej, — śmietniczki betonowo – drewnianej, — tablicy inf. polegającej m.in. na demontażu, prostowaniu, oczyszczaniu, malowaniu, montażu konstrukcji, wykonaniu i montażu ekranu tablicy z treścią informacji, uprzątnięciu terenu w miejscu prowadzonych prac, — tablicy inf. polegającej na wymianie i montażu ekranu tablicy z treścią informacji, — tablicy inf. polegającej na zmianie lokalizacji tablicy we wskazane miejsce (demontaż/montaż), przedstawiono w zał. nr 3 do umowy, 2. wykonywane w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego: 1. prace porządkowe na terenie Lasu Zwierzynieckiego mają być wykonywane z następującą częstotliwością: od dnia 1.X. do dnia 31. III. każdego roku w trakcie trwania umowy w pon. do godz. 8.00; od dnia 1. IV. do dnia 30.IX. każdego roku w trakcie trwania umowy w pon. i piątki do godz. 8.00: 1) sprzątanie odpadów i suchych gałęzi: a) z alejek I – XII wraz z poboczami – zgodnie z mapą stanowiącą zał. nr 2 do umowy, na dł. 5 320 m, b) z obrzeży Lasu Zwierzynieckiego – teren o szer. 10 m od pasa drogowego (łącznie na dł. ok. 1570 m): — wzdłuż ul. Zwierzynieckiej (po 1 stronie od ul. Świerkowej do ul. 11 Listopada), — wzdłuż ul. Wiosennej (po 1 stronie na całej długości lasu), — wzdłuż ul. Żwirki i Wigury (po 1 stronie na całej długości lasu), 2) opróżnianie śmietniczek ustawionych w Lesie Zwierzynieckim przy alejkach I – V 3) zakup i wymiana worków foliowych w śmietniczkach, wykonywana każdorazowo przy opróżnianiu śmietniczek, 4) zgrabianie liści z alejek I – XII, 2. codzienne oczyszczanie poboczy drogi prowadzącej na składowisko miejskie w Hryniewiczach: oczyszczenie z odpadów (również wielkogabarytowych) poboczy wzdłuż drogi dojazdowej na składowisko miejskie w Hryniewiczach na odcinku od granic miasta Białegostoku do drogi wjazdowej na składowisko wraz z oczyszczaniem zatok w lesie (na długości ok. 2.050 m i średniej szerokości każdej strony pobocza ok. 10 m). II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Termin usunięcia skoszonej trawy / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji umowy osoby NIEpełnosprawnej / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 030-054187 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Utrzymanie działek gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku – Sektor I Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 16/05/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Komdrog Sp. z o.o. Borsukówka 51 Dobrzyniewo Duże 16-002 Polska Kod NUTS: PL343 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 523 120.37 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 171 629.63 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom: Sprzątanie powierzchniowe, ustawianie pojemników na odpady. Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 Nazwa: Utrzymanie działek gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku – Sektor II Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 17/05/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Komdrog Sp. z o.o. Borsukówka 51 Dobrzyniewo Duże 16-002 Polska Kod NUTS: PL343 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 677 185.18 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 379 777.78 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom: Sprzątanie powierzchniowe, ustawianie pojemników na odpady. Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 Nazwa: Utrzymanie działek gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku – Sektor III Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 17/05/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Komdrog Sp. z o.o. Borsukówka 51 Dobrzyniewo Duże 16-002 Polska Kod NUTS: PL343 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 040 421.07 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 429 824.85 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom: Sprzątanie powierzchniowe, ustawianie pojemników na odpady. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa 02-767 Polska Tel.: +48 224587777 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu NIEograniczonego, TAKże wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1, 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesieni. 4. Środki ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp. VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa 02-767 Polska Tel.: +48 224587777 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700 Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 01/06/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS     Informacje praktyczne Pomoc

Teraz 7 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 Sukcesywne wykonywanie robót rozbiórkowych związanych z realizacją robót drogowych na terenie miasta Białegostoku zgodnie z wykazem ulic nr 2.  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych, na drogach gminnych Gminy Goniądz, w ilości do 11500t  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa piasku lub żwiru na podsypkę przy wykonywaniu remontów chodników w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz, w ilości do 600t  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część 2 - Etap II obejmuje wykonanie robót na odcinku od ulicy Afrykańskiej do ronda im. Ks. W Pełkowskiego  
CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Budowa ulicy Ustronnej (na odcinku od ul. W. Raginisa do ul. Kazimierza Wielkiego w Białymstoku po istniejącym przebiegu)  
CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów działek dla potrzeb inwestycji „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537 B przejście przez m. Izbiszcze (gm.  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wykonanie Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów działek dla potrzeb inwestycji „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B w miejscowości Pogorzałki (gm.  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów działek dla potrzeb inwestycji „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484 B na odcinku Niewodnica Nargilewska –  
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA BIELSK PODLASKI . Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): Izp.271.22.2018  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Pakiet 2 Prowadzenie 8 godz. wykładów oraz 30 godz. warsztatów w ramach modułu II, I i II edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. 1" w woj. podkarpackim (1 edycja